30 maddede sözleşme okuryazarlığına giriş

30 maddede sözleşme okuryazarlığına giriş

BT Sözleşmeleri hazırlayanlara kolaylık olsun. Malum söz uçar, yazı kalır demişler. Sözleşmeler de niyetlerin yazılı hale getirilmiş halidir denir.


Gözlemlediğim kadarı ile Sözleşme Okuryazarlığı mühendislik okullarımızda henüz okutulan bir ders değil. Mühendislikten yönetime geçen her yöneticinin kariyeri boyunca bir kenara aldığı notları, bir başka deyimle akıl defteri oluyor ve o güne kadar yaşadığı kazanımlar ve kayıpların deftere yazılması ile defterinin değeri daha da artıyor. Bugüne kadar yaptığım sözleşmelerden çıkarımım iyi niyetin olmadığı yerde her zaman kayıplar olur, talep edilen her garanti ödenecek prim olarak size yansır.  Bu köşede şimdiye kadar hazırlamış olduğunuz, yönettiğiniz ve sonlandırdığınız sözleşmelerden edindiğiniz birikimi yazdığınız akıl defterinizdeki maddeleri kontrol etmeniz için bir fırsat oluşturmak istedim. Çok daha kapsamlı halini “Herkes İçin BT Sözleşmeleri” olarak e-kitap olarak yayınladığım, geçmişte sözleşme okuryazarı olma yolundaki yeni mezun mühendislerimle paylaştığım listenin farklı bölümlerinden aldığım maddelerin bir kısmını burada sizinle de paylaşmak istedim.

 1. Konuyu özümsemeden sözleşme oluşturmaya başlamayın
 2. Tedarikçiyi cezalandırmak için değil kurumunuza kazanç sağlamak için düşünün
 3. Roman değil, anlaşma yazıyorsunuz, yalın olmaya çalışın
 4. Bilmediğiniz kelimelerden uzak durun
 5. Öznesi, nesnesi ve fiili belli cümleler kurun.
 6. Yazmadan önce çerçeveyi çizin, belli düzen içinde yazın
 7. Anlaşmaya taraf olanların adlarını ve tebligat adresini eksiksiz yazın
 8. İşe özgün tanımları dilmaçta (sözlük) tanımlamadıysanız kullanmayın
 9. Önce ana başlıklar, sonra alt başlıklar ardından detaylara odaklanın
 10. Birbirini ilgilendiren maddeleri bir arada tutun
 11. Gereksiz tekrarlardan, cümle uzatmalardan kaçının
 12. Noktalama işaretlerini yerinde kullanın
 13. “ve/veya” birlikte kullanmayın
 14. “gibi”, “benzeri” tanımlar yerine kesin tanımlar kullanın
 15. Tarihleri verirken ayları rakamla değil harfle (12 Kasım, 2014) yazın
 16. Saat belirtirken 24 saat ve geçerli olduğu zaman dilimleri (GMT+n) olarak yazın
 17. Sayıları hem harf hem de rakamla -10 (on) – yazın.
 18. Kim, neyi, nasıl, kaça, ne zaman alacak ya da satacak tam yazın
 19. Kabullerin nasıl yapılacağını ve yaptırımları belirtin
 20. Varsaymayın! Uyuşmazlığa neden olabilecek kelime, cümle, madde bırakmayın
 21. Hata ve değişim yönetimini net biçimde kurgulayın
 22. Ceza maddelerini doğru ve ölçülebilir değişkenler üzerine kurun
 23. Fikri, Sinai ve data mülkiyeti haklarını detaylandırın
 24. Ürünlerin kullanılabileceği ortamları, kullanım şekli ve süresini açıklayın
 25. Gelecekteki saklama süreleri ve erişim yöntemlerini belirtin
 26. Yenileme veya sonlandırmanın koşullarını açıklayın
 27. Sözleşmeye ek nasıl yapılacak belirtin
 28. Sözleşme tüm ekleri ile beraber bütündür, eklerin hiyerarşisini belirtin
 29. Uyuşmazlık durumunda akışın nasıl olacağını, geçerli hukuk sistemini belirtin
 30. Yazdığınızı aynı gün imzalamayın, ertesi sabah tümünün üzerinden bir daha geçin

Beraber çalıştığım bir hukuk müşaviri arkadaşımın dediği gibi “hayat her zaman hukukun önünde gider, günün sonunda yeşil konuşur”.  Riskleri az, getirisi çok, kendisi yalın nice sözleşmeler oluşturmanız dileği ile.

Categories: GÖRÜŞLER

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*