Geleceğin Teknoloji Yönetimi: ITaaS

Geleceğin Teknoloji Yönetimi: ITaaS

Araştırmalar şirketlerin yüzde 82’sinin bulut teknolojilerinden yeterince faydalanmadığı yönünde.

Öte yandan buluta doğru bir strateji ile geçiş yapanların iki kat daha hızlı büyüdüğü ve neredeyse 2.5 kat daha çok kâr ettiği yönünde rakamlar dolaşıyor. Dürüst olmak gerekirse bu ve benzer rakamlar salt teknoloji üzerine faaliyet göstermeyen endüstriler için oldukça yanıltıcı ve yanlış yönlendirici nitelikte.
Ancak bulutla birlikte rahat erişilebilir IaaS, PaaS, SaaS gibi servisler, organizasyon geneline yayılan teknolojiyi daha çok-verimli kullanım ihtiyacı ve artık tüm çalışanların iyi-kötü teknoloji okuryazarı ve uzman birer kullanıcısı haline gelmesi, dünyada teknoloji yönetiminde yeni bir model olan “ITaaS” in tartışılıp uygulanması için bir zemin oluşturdu.

ITaaS (IT as a Service) Nedir?
Basit olarak ifade etmek gerekirse “iş birimlerinin teknoloji kullanımına rahat erişimi için oluşturulan yeni bir model” diyebiliriz.
ITaaS ile hedeflenen fayda ise süreç, insan ve teknoloji unsurlarını kullanarak maliyetlerde düşüş sağlamak ve BT’ nin organizasyon içerisindeki stratejik önemini derinleştirmek.
BT yönetiminin temel fonksiyonu ise iş birimleri ile birebir çalışarak, kendi oluşturacağı servis katalog yapısındaki ürün ve hizmetleri organizasyon içinde çalışır hale getirmek. Kendi sunamadığı servisler için ise bir nevi “brokerlik” faaliyeti sunmak.

Bu model ile BT kurum içerisinde faaliyet gösteren bir iç işletme gibi pozisyonlanıyor. Yazık ki bizim teknoloji yönetimimizde halen “servis yönetimi” algısı günümüzde kurulan bir “help desk” uygulamasına açılan talep seviyesinin ötesine geçebilmiş değil. Önemsenmesi gereken gereken husus şu; hâlihazırda iyi kötü uygulanmaya çalışılan ITIL ve ITSM metotları aslında yarının ve hatta bugünün iş odaklı teknoloji yönetim ihtiyaçlarını tam olarak karşılamıyor.

Dahası benzeri kurallar silsilesi esneklik yoksunluğudan teknoloji yönetimlerinin organizasyon içerisindeki diğer birimlerle ilişkilerini gerçek birer hizmet sağlayıcı olarak yürütmesini zorluyor.
ITaaS modeli iş birimlerinin kendi teknoloji ve hizmet seçimlerini yapabilmesi yeteneğini de kazandırıyor. Bu vesileyle BT birimlerinin farklı şirketler ile rekabete girmesi gündeme geliyor.
Bu da BT birimlerinin hizmet ve bilgi kalitesinin birden bire artması ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Dünya genelinde ITaaS uygulayıcılarının neredeyse tümü ilk aşamalarda nitelikli insan kaynağına erişimi en önemli zorluk olarak belirtiyorlar.

İş birimlerinizdeki değişen kullanıcı profili ve süreçleri göz önüne aldığınızda ITaaS bugün olmasa bile yarın mutlaka hayatımızda olacak, ayak uydurabilenler değişimle varlıklarını sürdürebilecekler.
Ancak uzak kalanlar da ister istemez şirketler içerisindeki “gölge BT” birimleri ile uğraşmak zorunda kalacaklar.
Benzer senaryoları eminim organizasyonunda bilhassa pazarlama ve üretim birimleri ile yaşayanlarınız vardır.
Netice olarak; eğer teknoloji yönetimindeki temel prensibiniz; “Gereken kadarını yaparım” yahut “Denetimden geçsin de gerisi mühim değil” birisi ise sizin için sorun yok. Kan kaybetmeye başladığınızı hissettiğinizde “Bu aralar olmazsa olmaz” diyerek kendinize organizasyonda Cxx bir rolü devşirebilirsiniz.
Son olarak Franklin Roosevelt’ in “İleriye gitmenin için birçok yolu vardır ancak durmanın sadece tek” sözünü hatırlatmak isterim.

Categories: GÖRÜŞLER

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*