Projecilikten ürünleşmeye doğru IT yönetimi

Projecilikten ürünleşmeye doğru IT yönetimi

Uzun yıllar boyunca organizasyonlarda başarısızlıkla sonuçlanan IT projelerinin oranlarını en detaylı istatistiklerine kadar dinleyip durmuşuzdur. Çoğunlukla bir türlü “iç ferahlatma” unsuru olarak kullanılan bu istatistikler, her alanda ürünleşmenin yegâne hedef olduğu günümüz organizasyonlarında anlamını yitiriyor.

Proje temelli teknoloji geliştirme yöntemi bitmeyen istekler, tanımın daima dışında kalan fonksiyonlar ve uzun yıllardır yalnızca inşaatçıların kullandığı yönetim metotları ile üretimine hatırı sayılır bir katma değer sağlayamadı.

Son yıllarda Agile gibi metodolojilerin yaygınlaşmasıyla teknoloji projelerinin ürünleşerek yürütülmesi yöntemi de hayatımıza dahil oldu.

Gartner’ın son araştırmasına göre; işletmelerin %55’i organizasyon genelindeki yeni uygulamaların ve teknolojilerin sağlanması için proje bazlı yönetim disiplinini bırakıp ürün geliştirme disiplinini uygulamaya başlamış.

Fakat bu disipline geçiş ile ilgili yöntemleri kendimce sorgulamama sebep birkaç ek rakam daha var. Bu organizasyonların %39’u DevOps metodolojilerine uygun yazılım yatırımı yaparak, %35’i farklı niteliklerdeki yeni insan kaynağını organizasyona dahil ederek ürün yönetimi disiplinine geçtiklerini belirtmiş.

İşi teknoloji olan organizasyonların teknoloji ile bütün sorunların ve yöntemlerin çözülebileceğine dair kronik yanılsaması burada da kendini gösteriyor. Ürün geliştirmenin en temel unsurlarından biri tasarımdır. Tasarım temelli bir zihniyet ise yine proje yönetmek olan yazılımların satın alınması ile kazanılabilecek bir edinim değil.

IT organizasyonları bu yöndeki gerçek bir değişimi yalnızca yeni bir vizyon ve bu vizyon eksenindeki insan kaynağını oluşturarak gerçekleştirebilirler. Yani artık bir ürün ekibi oluşturmanız gerekecek.

Daha sonra organizasyon içerisindeki farklı iş birimlerinizle IT’nin bu disiplin etrafında bir araya gelebilmeleri ve yeni bir çalışma bütünü kurmaları için arama çalışmalarından workshop’lara bir dizi faaliyet içerisine girmeniz gerekiyor. Unutmamak gerekir ki bu birimler artık iç müşterilerinizden çok ürün paydaşlarınız olarak var olacaklar. Dolayısıyla bir takımın parçası olarak eşgüdümlü çalışma yeteneğinin varlığı hayat kurtarır.

Doğru ürün yöneticilerini bulmaya çalışın. Çeşitli vesilelerle bir araya geldiğin IT yöneticilerinin en birincil arayışı ve hataları ürün yöneticilerinden ibaret. Yetenek azlığının kriz seviyelerinde olduğu bizimkisi gibi ülkelerde doğru profillere, hele ki IT gibi yardımcı operasyon olarak görünen organizasyonlar için erişim gerçekten daha güç. Çoğunlukla pazarlama ve iş geliştirme alanlarında yer edinmiş deneyimli ürün yöneticilerinin önemli bir kısmı her ne kadar teknolojiye aşina olsalar bile üretim biçimi konusunda çok deneyim sahibi olamayabiliyorlar.

Buna çözüm olarak düşünülen çoğunlukla IT organizasyonlarındaki Analist ve Proje Yöneticisi gibi rollerden “ürün yöneticisi” devşirme yönteminin de gözlemlerime göre çok başarılı olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Zor yoldan ilerleyip iki tarafın birbirini eğitmesine imkan tanımalısınız.

Son olarak bütün bu geçişi takip edilebilir ve makul bir stratejiye oturtup üst yönetiminizin de katılımıyla sürekli gözden geçirerek ilerlemeniz bütün organizasyonu aynı hedefe ilerletmeniz için faydalı olacaktır.

Categories: GÖRÜŞLER

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*