Projelerde risk azaltan önleyici-düzenleyici faaliyetlerin sözleşmedeki yeri

Projelerde risk azaltan önleyici-düzenleyici faaliyetlerin sözleşmedeki yeri

Taşeronlarla çalışırken olası kontratsal sorunlara önceden önlemler geliştirmek mümkün müdür? Neredeyse dünyanın her yerinde işveren ve tedarikçiler ticari kayıplara neden olacak sorunlarla karşılaşırlar ama bunlar hukuksal sürecin işletilmesine neden olmasa da neticede ya hasar tazmin ettirilir ya da sözleşme fesih edilir. Bu tip fesihler işveren tarafında ciddi gelir kaybına neden olabilir. Fesih sonrası yeni tedarikçi aranması işlerin yeniden düzenlenmesi de ayrı bir süreçtir.
İş işten geçmeden önlem almanın bir yolu olabilir mi? Yaklaşan tehlikeyi önceden tahmin edip oralara yoğunlaşmak olası mıdır? Hasar olmadan, fesih yoluna girilmeden çanları çalacak bir mekanizma kurulabilir mi? Kabahat ne işverenin ne de taşeronun olduğu durumlarda bile çalışacak bir sistem düzeltici önleyici faaliyetlerin zamanında başlamasını sağlayabilir mi?
Klasik önlemler, çözümler yolda dingil kırıldıktan sonra önerilir, kullanılır. Bunun için de dingilin kırılması zararın oluşması gerekir. Oysa önleyici tedaviler ile kilit işlerin durmaması ve olası tehlikelerin vücut bulmaması sağlanabilir mi?

Üstün yönetim biçimi önleyici tedaviler
Herkesin hemfikir olduğu bir nokta vardır ki o da sağlam proje ve sözleşme yönetimi -kimi zaman yönetişim birimlerinin altında yönetişim olarak da anılır- başarılı ürün veya hizmet teslimatında gereklidir. Kimi sözleşmelerde yönetişimden pek bahsedilmez sadece organizasyon şeması ve toplantı zamanları gibi konulara yer verilir. Oysa erken uyarı sistemleri kullanan projelerde taraflar fırtınanın nereden geleceğini önceden bilirse ona göre tedbir alırlar.
Klasik tedaviler hizmet durduğunda öngörülen riskler probleme dönüştüğünde kullanıma başlanır. Her iki tarafında kontrolleri dışında gelişen riskleri de adresleyecek bir mekanizma aynı zamanda küçük aksaklıkların oluşmadan önlenmesi konusunda kurgulanabilir.
Tedaviler, uygulamalar sektör ve konu özgün olarak kurgulanabilir, müşterinin ihtiyacına göre şekillenebilir. Sözleşmede yönetimi sekmesi veya performans yönetimi altında detaylandırılabilecek olan bu mekanizma proje süresince güncellenebilir.

Buna göre sözleşmelerde semptomdan teşhise oradan tedaviye neyin nasıl yapılacağı yer almalıdır. Bir başka deyişle hangi durumların nasıl gözlemleneceği, hangi durumlarda neyin nasıl yapılacağı açıkça belirtilmelidir.

Tetikleyici Olayların listesi nasıl oluşturulabilir? Hizmet aksaması dışında bizi neler olumsuz etkileyebilir sorusuna verilecek cevaplar tetikleyici olayların listesini oluşturmamızda yardımcı olacaktır. Örneğin medyaya düşecek farklı bir haber, gerek tedarikçi gerek müşteri tarafını ilgilendiren itibar düşürücü konular, alt tedarikçilerin maruz kalabileceği her türlü negatif durum, grev ya da doğal felaketler.

Risk Seviyeleri önleyici tedavi tetikleyen olayın oluşturacağı riskin seviyesine göre farklılık gösterebilir, tehlikenin büyüklüğüne göre tedavinin büyüklüğü ve maliyeti de aynı şekilde artıp azalabilir.

Tedavi Paketleri şeklinde düzenlenebilecek olan önleyici faaliyetler aynı zamanda birden fazla tehlikeyi adresleyen çözümler de olabilir; tedarikçinin kilit çalışanlarına durumu düzeltmeleri durumunda verilebilecek ödüller, müşterinin onayı ile sahaya getirilebilecek bağımsız danışmanlarla müşteri sistemlerinin denetimi ve tavsiyeler, tedarikçiden tedavinin başlamasına neden olan olayların listesini oluşturmasının istenmesi, yüksek risk içeren hizmet aksamasında hatanın küçükken taşeron tarafından fark edildiği ve işverene haber vermediği anlaşıldığı durumlarda sözleşmenin derhal feshi gibi…

Önleyici tedbirler, düzeltici faaliyetler işverenin ve tedarikçilerinin yönetişimde risk yönetimine odaklanmalarını gerekli kılar. Tehlikelerin neler olabileceği projeler kâğıt üzerine döküldüğünde ve uçtan uca analiz edildiğinde anlaşılabilir. Tüm projelerin riskleri aynı olmadığı gibi benzeri risklerin farklı sektörler ve konular için önleyici, düzeltici çözümleri de farklılık gösterir. Nihayetinde tüm projeler zamanında, bütçesinde, beklenen kalitede, kurumun itibarını zedelemeden bitirilmelidir. Bu da ancak etrafı sürekli dinleyip, izleyip boş gürültü ile tehlikeli sesleri zamanında ayırmak ve ona göre önceden saptanmış çözümleri zamanından uygulamak ile mümkün olacaktır.

Categories: GÖRÜŞLER

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*