Tazminat talebiniz nasıl sonuçlandı? Değer miydi?

Tazminat talebiniz nasıl sonuçlandı? Değer miydi?

Kimi kurumların hasar veya müşteri ilişkileri bölümü içinde müşterilerin farklı yollardan yaptıkları hasar tazmin taleplerine yanıt verilir.

Böylesi birimlerin varlığı, yaptıkları ödemeler kuruma zarar mı getirir yarar mı dersiniz? Eğer tazminat talepleri her iki taraf için de yapıcı bir şekilde sonlandırılabilmişse bu durumda kesinlikle yararlıdır elbette. Verimli bir tazminat yönetimi sistemi kurulmuş ve bu bölüm mahkeme sürecine geçmeden sorunlara çözüm bulabildiği sürece bilançoya doğrudan etkisi olan bu bölümün hayatına devam etmesi gereklidir.

Sözleşmenin tarafları tazminat yönetimini paydaşların sağlıklı ilişkiler içinde sözleşmeden doğan haklarının düzenlenmesi olarak kabul ettikleri sürece tazminat talepleri sözleşmenin yolunda gitmesi için bir araç olarak algılayacaktır.

Tazminat talebi uyuşmazlık durumunda tahkim veya mahkemeye gitmeden önce başvurulan ve tarafların mağduriyetlerinin giderilmesi için kullandıkları bir yöntemdir. Unutulmaması gereken mahkemelerin operasyonel ve teknik bilgileri tarafların birikimi kadar olmadığından mahkemelere giden dosyaların karar süresinin uzun zaman almasıdır.

Geçmiş dönemlerde yönetmiş olduğunuz projelerde değişik konularda farklı kişilerle anlaşmazlıklara düştüğünüz olmuştur. Hiç düşündünüz mü bu çatışmalarda yapıcı mı yoksa yıkıcı mı yaklaşım sergiliyordunuz? Proje ekibinizin teknik bilgisine, tazminat talep yönetimi ve profesyonelliklerine bağlı olarak yaklaşımlarınız yıkıcı veya yapıcı biçimde gerçekleşir. Özünde yapıcı bir yaklaşım sergileyebilmek için; tazminat talebinin taraflar için düzenleyici ve ileride olabilecekleri önleyebilecek bir fırsat olarak görülmeli buna göre argümanlar inşa edilmelidir. Tazminat talebinin birim içinde irdelenmesinin iyi yapılması kime ne yarar sağlayacağı enine boyuna tartışılmalıdır. Kimi zamanlarda bir tazminat talebi karşı tarafın daha büyük bir talebine yol açacağı unutulmamalıdır. Talebin olduğu gibi kabul edilmemesi olasılığına karşı da müzakereye hazır olunmalıdır. Asıl olanın zamanında ve beklenen kalitede teslimatı sağlamak olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır.

Tazminat talepleri kapsam, kontrat ihlali, kalite ve performans yetersizliği, kısmi teslimat, olağanüstü haller nedeni ile aksama vb nedenlerle yapılabilir.  Tazminat talep eden taraf ihlaller nedeniyle oluşan maddi veya manevi hasarın tazminini sözleşmenin sorumluluk maddesi kapsamında parasal olarak talep edebileceği gibi ileride talep edeceği işler için mahsup yolunu da seçebilir. Kimi taleplerde ise adam*gün olarak bedelsiz bakım veya garanti süresi uzatılması da talep edilebilir.

Talep oluşturulmadan önce sözleşmenin kapsamı ve gerçeğin ne olduğu iyi incelenmeli argümanlar buna göre kurgulanmalıdır. Bu talebin gerçek nedeni nedir, ne kadar hasar oluşmuştur, talep kontratın hangi maddesine istinaden istenmektedir, iyi niyetin varlığı söz konusu mudur, tabi olunan kanuna göre haklı tazminat oluşmakta mıdır, asgari-azami ne kadar talep yapılabilir sorularına verilen yanıtlara göre eylem planı oluşturulmalıdır. Argümanın zayıf olduğu, stratejinin yanlış kurgulandığı durumlarda talebin her iki taraf için de zarar oluşturacağı unutulmamalıdır. Tazminat talepleri sırasında işlerin durdurulabileceği, fatura ödemelerinin askıya alınabileceği, farklı risklerin bu durumda doğabileceği unutulmamalıdır.

Sözleşme yönetimi kapsamında tazminat talepleri projenin sözleşmede tarif edildiği kapsamda, kalitede ve zamanda teslimatını sağlamak için zamanında ve iyi niyet çerçevesinde yapıldığı sürece değerlidir aksi takdirde zaman, güvenirlik ve itibar kaybına neden olur.

Categories: GÖRÜŞLER
Tags: Zafer Babür

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*