Tedarikçinin lisanssız ortamda ürettiği uygulama yazılımlarında tarafların sorumluluğu*

Tedarikçinin lisanssız ortamda ürettiği uygulama yazılımlarında tarafların sorumluluğu*

Kurumunuzun ihtiyacı olan bir uygulama yazılımını, kurumunuz içinde kendi yazılımcı kaynaklarınızla geliştirebilir, test edebilir ve canlı kullanıma açabilirsiniz veya bu işin analiz, kodlama, test işlerini taşeronlara ihale edebilirsiniz.
İhale ettiğiniz ürünü; ister kendi ortamınızda lisansları size ait bir ortamda ister tedarikçinin kendi donanım ve yazılımı üzerinde ya da tedarikçinin kendi ortamında ona sağlayacağınız ortamda geliştirebilirsiniz. Her hâlükârda ürünü geliştirmek için kullanılan donanım ve yazılımların kanunsuz yollarla edinilmemiş olması gerekir. Aksi durumda suç bu araçları kullanarak geliştirme yapanların ve bu ortamda üretilmiş ürünü alan, satan ve kullananların olacaktır. Bu tip hukuki sorunlarla karşılaşmamak için ideali tedarikçi ile yapılan sözleşmelere bu konu ile ilgili madde eklenmesi ve tarafların bunu ispatlayacak belgeleri sözleşme ekinde sunmalarıdır. Ayrıca geliştirme devam ederken tarafların denetim hakkı da sözleşmelerde yer almalıdır.

Donanım ve Yazılım sanayinde lisanslar farklı tiplerde alınabilir. Yazılım lisansları; kurumsal, bireysel, eğitim, ev, KOBİ, tarih kısıtlı, yer kısıtlı, kullanıcı adedi kısıtlı gibi farklı lisans türleri olarak pazarlanır. Lisans ihtiyacı yok diye düşünülen yazılımların açık kaynak (“open source”) bile kendine özgün kısıtları olabilir.

Kısıtlarına dikkat edilmeden geliştirilen yazılımlar daha sonra alana da satana da maddi sorumluluklar getirebilir. Hiç lisans alınmamış bir yazılım ile bir ticari uygulama geliştirilemeyeceği gibi eğitim veya deneme amaçlı alınmış yazılımı kullanarak da ticari bir uygulama geliştirilemez. Bu durum tıpkı hırsızlık malı ile iş yapmaya benzer. Nasıl ki hırsızlık malını alan da satan da çalan da kanun önünde suçlu ise burada da sorumluluk sadece bu ürünü geliştirene değil, o ortamda geliştirilmiş ürünü kullanan şirkete de düşer. Yazılım ya da donanım üreticisi her iki tarafı da maddi kaybının giderilmesi için dava edebilir. Bu dava yazılım geliştirme ortamını sağlayanın ülkesinde ve onun kanunlarına göre olabileceği gibi kullanımın gerçekleştiği ülkede o ülkenin kanunları çerçevesinde de olabilir. Kendi ülkenizin kanunları şemsiyesi altında olabilmek için satın alımın o ülkede yerleşik ve ürünün temsilcisi şirketle yapılması gerekir.
Böylesi durumlara düşmemek için ideali niteliği ispatlanır gerçek lisansa sahip veya lisans süresi dolmamış ortamlarda geliştirme yapmak olsa da bu gibi bir konuma düşülmüşse tarafların yazılım veya donanım üreticisi ile bir araya gelip iyi niyetini göstermesi alternatif çözüm yollarını açacak anahtarlardan biridir.

Sözleşmelerinizin içinde aşağıdaki yer alan temel paragrafı ya da gelişmişini bulundurmak yukarıda anılan durumlara düşmemek için uygun olabilir.

Tedarikçi Uygulama yazılımını geliştirirken daha önceden oluşturup kullandığı veya bu iş için kullanacağı herhangi bir unsurun (yazılım kodu, kod kütüphanesi, web servis, donanım, tasarım ve benzerleri) herhangi bir lisans, patent, marka, endüstriyel tasarım veya fikri ve sınai mülkiyet hakkını ihlal etmediğini, ihlali durumunda sözleşme süresi ile bağlı olmaksızın sözleşme sona erdikten sonra da süresiz olarak her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu, İŞVEREN’in bu sebeple doğacak her türlü zararlarını tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. İş bu Uygulama yazılımını geliştirirken kullanılmış ve kullanılacak unsurların anılan dönem için iyeliğini gösterir orijinal sahiplik ve lisans belgelerinin onaylı kopyası EK –X sunulmuştur.

*Babür Z. BT Sözleşmeleri Alım, Satım ve Kiralamasında Dikkat Edilecek Hususlar, Seçkin Yayınevi, Ankara 2018

Categories: GÖRÜŞLER

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*