Türkiye’nin sanayide dijital dönüşüm yetkinliği

Türkiye’nin sanayide dijital dönüşüm yetkinliği

Endüstri 4.0 benim CIO Dergisi’ne yazdığım ilk köşe yazımın gündem konusuydu. Orta ve büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının ekonomide önemli role sahip olduğu Türkiye gibi ülkelerin, yenilikçi üretim teknolojileri ve organizasyonel kültür değişimini hızlı biçimde benimseyip uygulaması dünya genelinde giderek daralan işgücü ve üretim maliyetlerinde fark yaratabilmek açısından büyük öneme sahip.
Bizler halen Endüstri 4.0 ve/veya Endüstriyel Internet konularını kendi içimizde tartışırken, içinde bulunduğumuz zaman diliminde üretim maliyetinin bütün Avrupa ve Türkiye’den düşük olduğu Çin bu alanda tüm dünyadan daha hızlı hareket ederek yarışı açık ara önde götürmeye devam ediyor.

Yani teknoloji, dijitalleşme ve dijital iş gücünün yaygınlaşması artık moda bir söylem olmaktan öte ülke geleceğinin teminatı için hafife alınmayacak nitelikte bir zorunluluk.
Endüstri 4.0 söyleminin anavatanı olan Orta Avrupa’da ise içinde bulunduğum çalışma gruplarında konu ile ilgili çalışmaların bizdeki gibi genel geçer kavramsal tartışmalardan öte özellikle son iki yıldır detay çalışmalara döndüğünü söyleyebilirim.
Peki, dünya genelinde dijital dönüşüm programı ve süreçlerini netlikle oluşturup, gerçekleştirme yolunda başarı sağlamış organizasyonların oranı yalnızca %5’ler seviyesinde iken bizdeki durum nedir?

19 Aralık günü TÜSİAD’ın düzenlediği “Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği” toplantısında, TÜSİAD ve BCG’un son araştırma çalışmasının sonuçları ve önerileri paylaşıldı.
Bu yıl, geçen yıl yayınlanan raporun aksine, TÜSİAD’ın “Sanayide Dönüşüm Çalışma Grubunun” da etkin katılımıyla yapılan araştırmanın özetinde beş temel bulgu belirtiliyor.

Bunlar;
1) Şirketlerin büyük çoğunluğu sanayide dijital dönüşüm konusunda bilgi ve ilgi seviyelerinin yüksek olduğunu belirtirken, dönüşüme hazır olduğunu düşünen şirketlerin oranı nispeten daha düşük olduğu.
2) Türkiye’de sanayi şirketlerinin dijital dönüşüm uygulama alanlarında henüz pilot projeleri gerçekleştirme (44/100) aşamasında olduğu.
3) Şirketlerin özellikle Strateji ve Yol Haritası ile Yönetişim yetkinliklerinin düşük olduğu.
4) Şirketlerin yetkinlik seviyelerinin sektörlere göre farklılaşmadığı. Bununla birlikte, büyük ölçekteki şirketlerin (yıllık 250 milyon TL’den fazla geliri olan şirketler) sanayide dijital dönüşüm yetkinlik seviyeleri (50/100) küçük ölçekli şirketlere (33/100) nazaran daha yüksek olduğu.
5) Dijital dönüşümün önündeki en büyük engellerin yatırım maliyetlerinin yüksekliği ve yatırımın geri dönüş belirsizliği.

Olgun ekonomilerle karşılaştırdığımızda açığa çıkan sonuçlar ters oranlarda. Örnek vermek gerekirse; “Sanayide Dijital Dönüşümün Önündeki En Büyük Engeller Nedir?” sorusuna verilen en yüksek cevap %27 ile “Yatırım maliyetinin yüksekliği” iken bunu, %18 “Yatırım geri dönüşünün belirsizliği” ve %16 “Kalifiye çalışan yetersizliği” cevapları takip ediyor.

Aynı soruya 2017 ortasında ABD’deki “Verimlilik ve İnovasyon Odaklı Üreticiler Birliği (MAPI)” üyelerinin verdiği yanıtlar; %33 “Süreç ve sistemlerin dijitali destekleyecek nitelikte olmaması”, %18 “Organizasyonun teknik ve dijital karışıklığı”, %11 “Bütçe sınırı”
Organizasyonlarımızın dijitale dönüşüme “maliyet endeksli” yaklaşmalarının, bu organizasyonları yöneten bireylerde yaygın olarak görülen “Benden sonrası tufan” düşünce yapısını saymazsak iki temel sebebi mevcut.

Birincisi alışkanlık: Yani bugünkü üretim disiplini ve yöntemlerinin gelecekte de çalışacağı ve hasbelkader bir gelir getireceği fikri.
İkincisi ise; içeride veya dışarıda dönüşüme liderlik edecek, bir strateji, program ve disiplin içerisinde yürütebilecek nitelikte kaynağın çok az oluşu.
Teknoloji üreticilerinin Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümü DVD ile kurulan bir bilgisayar uygulaması gibi lanse ettiği bizimkisi gibi gelişmekte olan pazarlarda nitelik bugünün ve yarının temel problemlerinden.

Raporun tamamını TÜSİAD’ın web sitesinden indirip inceleyebilirsiniz.

Categories: GÖRÜŞLER

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*