Müşteri çağında firmanın başarılı olmasını sağlayan teknoloji ve hizmetleri sağlayacak CIO’lar 2018’de dijital dönüşüm direktörü rolünü geçersiz kılacak. Neden mi? Aşağıdaki yazıda tüm detayları ile açıklıyoruz.
CIO mesleğinin geçmişine baktığınızda çoğunun hatırlayacağı şeyler nedir? Eski sistemler almış yürümüştü. Ops modelleri ve operasyon taslakları zamanı geçmiş teorilere dayanıyordu. İşlerin kontrolünü ele almak üzere ortaya çıkanlar oldu ve bunun ardından dijital adlı şey çıkageldi. Yepyeni iş modelleri, gelişmiş teknolojiler ve müşteriler her zamankinden daha güçlendi ve ileri yönlü her adım adeta iki adım geri hissi veriyordu.

Hızlıca günümüze gelirsek CIO’lar operasyonlarına denge getirmek, hatta tüm zamanların en iyisi olmak için daha iyi bir fırsata hiç sahip olmadı. İhtiyacınız olan her şey önünüzde. Teknoloji harcamaları yükselişte ve ilk kez global olarak 3 trilyon doları, Amerika’da ise 1.5 trilyon doları aşıyor. Gelecek vaat eden teknolojiler gerçek değer sağlamaya başladı. Yetenek mevcut ama onu nasıl getireceğiniz, besleyeceğiniz ve elinizde tutacağınız hakkında yaratıcı bir şekilde düşünmek zorunda kalacaksınız. İşgücünü destekleyen otomasyon ve yapay zeka yüksek seviyede verimlilik ve anlayış sağlıyor. Çevik ve DevOps gibi operasyon taslakları bir yandan kaliteyi geliştirirken hızınızı artırmanız için oradalar.

Bu hareketlerin kümülatif etkisi işletme için değeri teşvik eden hızlı, bağlantılı teknolojidir. 2018’de Forrester (doğru hareket eden) CIO’ların dijital dönüşüm direktörü rolünü modası geçmiş durumuna sokacağını öngörüyor. Zira CIO firmanızın Müşteri Çağında başarılı olmasına imkân tanıyan teknoloji ve hizmetleri sağlayacak. Söz gelimi, CIO’larla ilgili 2018 tahminlerimizde altını çizdiğimiz üzere:

Dijital iş platformları bir dalga ve firmalar ya onları inşa edecek ya da onlar üzerinden iş yapacak. Birkaçı her ikisini de yapacak. Her halükarda CIO’lar platform tabanlı iş yaklaşımını yönetmesi için firmalarının altta yatan teknolojilerini ve tedarik ilişkilerini planlamak zorunda kalacak. Bu bulut ve açık kaynak yazılım kullanımına eksiksiz bir bağlılığı gerektiriyor. Ayrıca partner ağına bağlanmak için çekirdek bileşenler olarak API’ler ve mikro hizmetler üzerine inşa eden yeni mimari yatırımlarına da.

Çevik ve DevOps’ta birkaç yıllık deneyimle, 2018 işletme çapında müşteri takıntılı dağıtım için oyunu yükseltmede bu uzmanlığın kullanıldığı yıl olacak. CIO’lar dönüşümü desteklemek üzere en iyi teknisyenlerini kullanacak ve bu işletme ile teknoloji arasında geliştirilmiş ilişkileri ilerletecek. Ayrıca CEO ve kurulun gözleri pazarı hızlandırma üzerindeyken, CIO’nun yıldızı da yükselecek.
Risk sermayeleri onların portföy firmaları başarılı ürün ve çözümler sağladığında para kazanır. CIO’ların onlardan öğreneceği çok şey var. CIO’ların 2018’de potansiyelin farkına varmasıyla birlikte, onların ilk adımı çeşitli teknoloji ve kullanım durumları dizisinde yeni teknolojileri izleme, test etme ve geliştirmek üzere bir portföy yönetimini benimsemek olacak. CIO’lar için ikinci bir adım inovasyon ekosistemlerinden yararlanmak olacak. Son olarak CIO’lar üyelik modelleri, platformlar ve öngörü gibi iş modellerinde ana değişimleri desteklemek için bu teknolojilerden faydalanacak.

Bu bir değişim fakat bu evrimi gerçekleştiren CIO’lar firmalarında teknoloji ajandası üzerindeki kontrollerini pekiştirecek. Bu da CIO ve ekibine üstünlük sağlayacak.