Gerçek bir proje yöneticisi olmak için tam anlamıyla organizasyonel başarıya odaklanmış stratejik bir partner olmalı ve kaçınılmaz aksiliklerle mücadele edebilmelisiniz. Bir de kalabalıklardan nasıl sıyrılacağınıza bakalım.
Tüm proje yöneticileri projeleri zamanında ve bütçe dahilinde icra etmeyi bilir. İyi proje yöneticileri aynı zamanda kesintisiz olarak proje gereksinimlerini karşılamaya özen gösterir. Fakat gerçek proje liderleri bunun daha yukarısına ve ilerisine geçer. Onlar projeleri sadece kapsam dâhilinde yürütmez aynı zamanda eksiksiz bir biçimde organizasyonel başarıya odaklanmış sorumlu, stratejik iş ortaklarıdır.

Şayet sıyrılmak ve proje yönetim kariyerinizi bir sonraki seviyeye atlatma arayışındaysanız, yüksek derecede etkin proje yöneticilerinin listelediğimiz nitelikleri size yolu gösterecek. Gerekli teknik becerilerle bir araya geldiğinde bu özellikler bir proje yöneticisi olarak sizi daha fazla aranır yapacak. Bunlar bir yandan paydaşınızın gereksinimlerini diğer her şeyin üzerine yerleştirirken bir projenin sürekli değişen dinamiklerine adapte olmanıza imkân tanıyan güçlü bir temel sağlar.

1. Stratejik bir iş ortağı olun
Sadece teknik yönetim yetenekleri değil, yüksek düzeyde stratejik liderlik becerileri sunabilen proje yöneticileri her çaptaki organizasyonlar için önemli avantajlar sağlar. Bu günlerde her türden projeyi olumsuz olarak etkileyebilen hem dâhili hem de harici çok daha fazla etken mevcut. Söz konusu etkenler üçlü sonuç (ekonomik, ekolojik ve sosyal sonuçlar), yasal ve kanuni kısıtlamalar, uzak proje sorunları, uluslar arası ve kültürel etkenler ve diğer şeyleri içeriyor. Bu gibi faktörler bir proje yöneticisinin başa çıkması gereken ekstra zorlukları yaratıyor ve eğer projenizin firmanın genel stratejik hedefleri içerisine nasıl uyduğuna dair güçlü bir anlayışa sahip değilseniz etkin sonuçlar sağlama şansınızı büyük oranda güçleştirirsiniz. EPMO’lar (Executive Project Management Offices) bu bağlantı üzerine odaklanarak proje, program ve portföy başarı oranlarını artırmaya yardımcı oluyor.

2. Değerli katkıları cesaretlendirin ve takdir edin
Bir projenin başarısı ya da başarısızlığı tek bir kişinin omuzlarına düşmez. Bir proje liderinin etkinliğini onun ekibindeki diğer kişilerin katkılarını güçlü bir şekilde etkiler. Etkili proje yöneticileri iyi yapılan işin itibarını paylaşır ve tüm üyeleri en yüksek düzeyden katılım sağlayarak katkıda bulunmaya cesaretlendirir. Her şeyden anlamaya çalışmak yerine ekipteki diğer kişilerin bilgi ve becerilerinden yararlanır. Bu basit ama etkili taktik hedefleri başarma olasılığını büyük oranda artıracaktır.

3. Paydaşlara saygı duyun ve motive edin
Bir proje yöneticisinin çeşitli paydaşlarla iletişim yeteneği ve onlar üzerindeki nüfuzu projenin başarısı için çok önemli. Nihayetinde doğrudan nüfuzunuzun olmadığı çalışanları motive etmenin yollarını bulmalısınız, çünkü onlar bir projeyi kaldırabilir de batırabilir de. Paydaşların ve sponsorların zihinlerine güven aşılamak elzemdir, özellikle projenin kapsamındaki değişikliklerle onlara yaklaşmanız gerektiğinde. Ekip üyelerine, paydaşlara ve sponsorlara her zaman saygı göstermelisiniz ki onlardan saygı görebilesiniz. Projelerin doğru yönde ve zamanında ilerlemesi bilhassa sponsor ve paydaşlara saygı ve motivasyon olmaksızın neredeyse imkansızdır.

4. Tamamen başarıya odaklanın
Yüksek seviyede etkin proje yöneticileri yaptıkları işe inanır ve onlar en başından en sonuna bir projeye eksiksiz olarak kendilerini adar. Bu düşünce yapısı proje boyunca en iyi sonuçların elde edilmesine yardımcı olur. Projenin tüm profesyonel yanlarına, aktivitelerine ve ona katılan kişilere eksiksiz olarak dâhil olun. Profesyonel bütünlük ve paydaş memnuniyetini korumak istiyorsanız kendinize aşırı yük yüklemeyin. Knowledge Capital Consulting başkanı John Paul Engel sorumluluk, esneklik ve hem müşteri hem de ekip memnuniyetini yüksek bir seviyede koruma yeteneğinin sonuç elde etmede anahtar olduğunu söylüyor.

5. Stres bütünlüğü ve sorumluluk
Bir projede her şey planlandığı gibi gitmeyecek. Hatalar beklenir ama önemli olan hatalı olduğunuzda bunu her zaman kabul etmeniz ve bunlardan ders çıkarmanızdır. Kararlarınızdan ve eylemlerinizden sorumlu olmak hayatidir ve ekibin kalanına güçlü bir mesaj verir. Dillon Consulting Services LLC kurucusu Paul Dillon da hemfikir: “Bütünlük, kararlılık, güzel değerlendirme, bir vizyon oluşturma ve onu yürütme yeteneği, kendi kabiliyetlerinizden emin olma” yüksek seviyeden etkin proje yöneticilerinin niteliklerindendir. “Diğerlerinin gereksinim ve isteklerini kendinizinkilerin önüne koymadan, yani özveri yeteneği olmaksızın insanların kendi başlarına gitmeyecekleri bir yer için sizi takip etmelerini hiçbir zaman sağlayamayacaksınız,” diye konuşuyor Dillon, Joel A. Barker’dan alıntılayarak. “İşte bu yüzden bence çoğu kişi liderlik pozisyonunda başarısız oluyor ya da hiç yapamıyor.”
Firmalarda dijitalleşme ilerlerken, CIO’ların dijital dönüşüm sürecine liderlik etmesi bekleniyor. CIO’ların başarılı olması için dijital girişimlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olan yeni KPI setlerini önceliklendirmeleri gerekiyor.

6. Gri alanda çalışın
Evvelce bahsedilen niteliklerin tümü kendilerini anlatıyor ama bir proje yöneticisini gerçekten ayrıştıran şey onun gri bölgede çalışabilme yeteneğidir. Tür, endüstri, çap veya zorluk derecesinden bağımsız olarak projelerin önemli bir kısmı gri alanlara sahip olacağından bu sahip olunması gereken bir yetenek. Dışarıdan kaynaklanan sıkıntı ve zorluklar, uzak proje kısıtlamaları, çatışma ve anlaşmazlıkla bağlantılı sorunlar; bu ve diğer belirsizliklerle nerdeyse kesin olarak karşılaşılacak. Yönetici koçu, danışman ve JWS Consulting and Read Joyce yazarı Joyce Wilson-Sanford, bir projenin tehlikede olduğunu ya da probleme neden olabildiğini görmek için ve gecikme, kriz ya da bütçe kesintileri sebebiyle şaşırmamak için bir organizasyondaki değişime yaklaşım yeteneğinin anahtar olduğunu ifade ediyor. Yüksek teknik ve insani becerilere sahip proje yöneticilerini bulmak güç, diye konuşuyor. Bunları da gri alanda çalışma yeteneğiyle birleştirdiğinizde kesinlikle çok etkin bir proje yöneticisisiniz demektir.