Kahraman bir CIO olmanın sırrı!

Kahraman bir CIO olmanın sırrı!

CIO olarak başarılı olabilmeniz için iyi bir karaktere sahip olmanız son derece önemli. Fakat bu tek başına yeterli değil. Kahraman bir CIO olmanız için size yardımcı olan doğal bir lidere, tecrübeli bir danışmana, mükemmel bir destekçiye ihtiyacınız var.
Tüm süper kahramanların iyi birer yardımcısı vardır. Londe Ranger için Tonto, Batman için Robin vazgeçilmezdir. Hatta Han Solo’nun Chewbacca olmadan uzayda kayıp olmuşluğu dahi vardır. Tıpkı süper kahramanlar gibi en iyi CIO’lar da çalışmalarını nadiren tek başına yürütür. Patron kötü ortaklıklarla uğraşırken işleri yolunda götüren, arka planda taktiksel tavsiyelerde bulunan, stratejilerin doğru yönde ilerlemesini sağlayan yardımcılar kahraman CIO’lar için vazgeçilmezdir.
Kurumsal ve teknoloji konusunda danışmanlık veren West Monroe Partners şirketinin üst düzey yöneticilerinden olan Greg Layok, CIO’ların yaptıkları işlerin geride bıraktığımız 10 yıl içerisinde çok daha karmaşık hale gelmesinin bu ihtiyacın ortaya çıkmasında en önemli neden olduğuna dikkat çekiyor.

Günümüz CIO’ları taktiksel teknolojiden çok stratejik nitelik taşıyan kurumsal yenilikler üzerinde çalıştığına dikkat çeken Layok, bu kadar zorlu olan bir görevin CIO’ları neredeyse her gün farklı yeniliklerin yaşandığı geleneksel operasyonların sorumluluğundan kurtarmadığının altını çiziyor.
Layok, CIO’ların rolünün tamamen yönetim odaklı olduğunu söylüyor ve ekliyor: “IT’nin kendi içerisindeki değişiklikler sürüyor. Unvanların bir kenarda kaldığı ve organizasyondaki kişilerin farklı işlevleri yerine getirdiği bir ortam her geçen gün daha fazla kabul görüyor. Bu nedenle CIO’nun diğer üst düzey yöneticilerle çalışmalar yürütürken tüm diğer çalışmaları yürütebilecek bir ekinin olması gelişmiş bir organizasyon için olması gereken yapı.”

Fakat tüm yardımcıların aynı beceriye sahip olamayacağını veya aynı rolde yer alamayacağını göz ardı etmemek gerekiyor. En iyi becerileri doğal lider, iyi bir danışman ve mükemmel bir yardımcı olarak üç farklı kategoriye ayırabilmek mümkün.

Dijital içerik ve pazarlama platformu Episerver şirketinin CIO ve CISO pozisyonunda bulunan Sue Bergamo, büyük ölçekli organizasyonlarda tüm yetkilere sahip ve karar alabilen iki numara olması gerektiğini söylüyor.

ERP için Büyük veriyi nasıl optimize ediyorsunuz?
Hız, çeviklik ve esneklik başarılı kurumsal strateji için en temel bileşenler olma niteliği taşıyor. Bulut Hizmetlerinin kurumsal alandaki karmaşıklığa karşı mücadele ve gelişen pazar dinamiklerine uyum sağlama konularında ERP sistemlerine sağladığı destek için söz konusu üç etkenin ne kadar önemli olduğunu görebilmek mümkün.
Kısacası, iyi bir organizasyon yapısı için Star Trek: Next Generation karakterlerinden Commander William Riker gibi birisinin organizasyonda yer alması gerekiyor.
“Emir komuta sende” denilebilecek, davranışlarına güvenilen, şeffaf ve zeki birisinin organizasyonda yer alması; daha önemlisi herkesin bu kişiye liderlik konusunda güvenmesi kritik noktaların başında geliyor.

Layok, CIO’ların sahip olduklarına benzer niteliklerde saygın ve geçmiştekine kıyasla çok daha kapsamlı tecrübeye ve deneyimi kurmayları olmasının önemli olduğunu söylüyor.
Artık küçük iş olmadığına dikkat çeken Bergamo, yaklaşık 10 yıl öncesinde CIO’nun kurmaylarını. Sadece IT operasyonlarıyla ilgili endişelenmesi gerekiyorken şu anda en ufak iş organizasyonu dahi yöneticilik vasıfları gerektirdiğini belirtiyor.

Bergamo, belirlenen bir role uygun kişinin bulunmasının oldukça zorlu bir süreç olabileceğini ve mükemmel teknolojik becerilere sahip olmanın tek başına yeterli olmadığını vurguluyor.
Sağ kolunuz olarak niteleyebileceğimiz bir çalışanınız varsa her gün onun sizi, sizin onu kolluyor olmasından dolayı sadakati yüksek bir ortamda bulunmanız muhtemeldir. CIO olarak söylediğiniz detayları uygun şekilde yerine getirilebilmesi için tüm bunların ötesinde dürüst ve şeffaf olması önemli. Beceri, sadakat ve dürüstlük değerlerini bir arada bulabildiğiniz sürece iyi bir kurmaya sahip olabilirsiniz.

Tedbirli danışman
Bazı CIO’lar potansiyel beceriler edinmeyi veya birilerinin oyuna dahil olarak dizginleri ele almasını tercih etmiyor olabilirler. Fakat söz konusu yaklaşım bu kişilerin de etraflarında kendilerinden daha iyi düşünen, uzmanlık ve rehberlik edebilecek kişilere ihtiyacı olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
Veri yazılımı, çözümleri ve hizmetleri konularında geliştirmeler üzerinde çalışan Hitachi Ventara şirketinin başkan yardımcısı ve CIO’su Renee McKaskle, gelenekçi meslektaşlarının piramidin en tepesinde yer almayı tercih ettiğini ve her daim odadaki en zeki kişi olma zorunluluğu hissetmenin onları için önemli olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Son derece egoist olan bu yaklaşım yanlış. Sizden daha akıllı olan kişilerle paylaşımlarda bulunarak işin sürekliliğini sağlamalısınız.”
CIO’ların kendilerinin sağ kolu olacak ve kulaklarına yapılması gerekenlere dair bir şeyler fısıldamakta daha fazlasını sunacak kişilerle ileri gidebilmesi mümkün olabilir.

Toplamda 3.2 milyar dolarlık analiz platformu olan SAS’ın CIO’su Keith Collins, bir CIO’nun gerçek bir sağ kola olan ihtiyacının organizasyonun büyüklüğüne ve kapsamına bağlı olduğunu söylüyor.
Collins, Starship Enterprise gibi büyük bir organizasyon için sağ kol olabilecek bir karakterden çok alışılmışın dışında yaklaşımları ve çözümleri olan kişilere ihtiyaç duyulabileceğini ifade ediyor.
CIO’ların gerçekte iki farklı profildeki zekaya ihtiyacı olduğunun altını çizen McKaskle, bunlardan birisinin müşteriler ve diğer departmanlarla İlişkiler kuran kurumsal detaylara odaklı ve klasik IT danışmanı, diğerinin teknoloji bilgisini CIO’nun geri kalan ekibine aktarabilecek iyi bir lider rolünde olması gerektiğini söylüyor.

McKaskle, ikinci roldeki kişileri “sıvı mimari ve hareket subayları” olarak adlandırdığını ve bu kişilerin görevinin dahil olduğu organizasyondaki konumunun her altı ayda bir değişerek çalışanların farklı düşünmelerini sağlayacak yeni teknolojileri farklı birimlere götürülmesi olduğunu ifade ediyor ve ekliyor “Bu profildeki kişileri bulmak gerçekten zor.”
Bir buçuk yıldır Hitachi’de olduğunu ve birkaç hafta önce işe birisini aldığını söyleyen McKaskle, işe alım sürecinin kendisini zorladığını şu sözlerle aktarıyor: “Endüstriyel alandaki nesnelerin interneti teknolojileri alanında çalışmalar yapıyoruz. Mimari üzerine çalışabilecek, mimari konusunda nerede olduğumuzu ve nereye ulaşmamız gerektiğini bilen birisine ihtiyacımız vardı. Gerçekten işine hâkim birisini işe aldık. Her gün ondan bir şeyler öğreniyorum.”

İyi bir asistan
Collins, ister büyük ister küçük olsun tüm organizasyonlarda gerek yönetici gerekse çalışan pozisyonunda yardımcı rolünü üstlenmesi gereken birilerine ihtiyaç olduğunu söylüyor.
Kimin halef olduğunun önemi olmadığına dikkat çeken Collins, önemli olan noktanın organizasyondaki süreçlerin sorunsuz şekilde yürümesini sağlayacak birileriyle çalışmak olduğunu ifade ediyor ve ekliyor: “Sekreter olarak çalışan ve yükümü hafifleten bir yönetici asistanım olduğu için kendimi şanslı görüyorum. Bazı CIO’lar tüm bu görevlerle baş edebileceğini düşünebiliyor. Fakat bu şekilde düşünen CIO’ların çok kez mazide kaldığını gördük.”

Layok, yönetici pozisyonunda olmayan bir yardımcı için sekreter pozisyonunun uygun olduğunu dile getirerek yüksek potansiyeli olan bir sekreterin iyi bir destekçi olabileceğini söylüyor.
“CIO’ya servis edilen her şeye kişisel bir sunuş kazandırmak ve kurumsal alanın stratejik doğasıyla ilgili fikir vermek mükemmel bir imkan.” diyen Layok, pek çok CIO’nun hem sekreteri hem de yardımcısı olduğunu ifade ediyor.
Sadakat programları doğrultusunda pazarlama hizmetleri sunan Kobie Marketing şirketinin başkanı Ingrid Lindberg, iyi bir asistanın üst düzey organizasyonel beceriye, baskı altında sakin kalma ve güç karşısında dahi gerçekleri söyleyebilme olarak üç önemli karakter ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

İlk asistanını kısa süre önce işe aldığını söyleyen Lindberg, fırtınalar koparken ve ortalık çok karışık iken dahi asistanının çizgisini bozmadığını ve patronuna şık olmadığını ifade edebilecek kadar sıkı bir duruşu olduğunu anlatıyor.
Lindberg, herkese karşı ve her durumda gerçeği söyleyebilme kabiliyetinin edinilmesi bulunması oldukça zor bir nitelik olduğunun altını çiziyor.
Çalıştığı her organizasyonda üst pozisyonlara çıkıldıkça gerçekleri söylemekten korkan kişinin daha çok sayıda olduğu gerçeğini vurgulayan Lindberg, bunu değiştirmenin tek yolunun etkileşimde bulunulan kişilere kendisinin yanlış olduğunu söylenmesinin doğru bir davranış olduğu düşüncesinin kabul gördüğü bir ortam oluşturmak olduğunu söylüyor.

Takım olmak
Danışman, yardımcı ve sekreter pozisyonlarının organizasyon içerisindeki yapılanmada tercih edilebilecek üç farklı yaklaşım olduğunu söyleyen Layok, herhangi bir eksiğin olmadığı organizasyonlarda iyi bir kurmay edinmenin yaygın şekilde tercih edilen bir yaklaşım olduğunu ifade ediyor ve ekliyor: “Yedekleme planlamasının her CIO ve organizasyonun aklında olması gereken bir detay olduğunu söylüyor.”
Organizasyonların değişmeye devam ettiğini dile getiren Collins, bir CIO’nun yerini alabilecek niteliklere sahip kendisinin kaybetmesine neden olabilecek veya kazanmasını mümkün hale getirecek bir kişiyi yetiştirmesinin yıllar alabileceğini dile getiriyor ve ekliyor: “Bu nedenle akıllı CIO’lar potansiyel olarak gördüklerinden dolayı ekibindeki tüm herkesi geliştirmeyi tercih ediyor.”
Collins, 58 yaşında olduğunu ve kariyerinin sonuna doğru yol aldığını fakat altında becerikli üç kişi olduğunu ve kendisi görevden ayrıldıktan sonra bu kişilerden birisinin yerine gelebileceğini şu sözlerle ifade ediyor: “Bu kişilerden sadece birisini düşünmek riskti. CIO olabilecek potansiyeli olan üç kişi ile çalışıyorum. Şu an için herhangi bir tercihim yok. Fakat üç kişi ile yaptığımız çalışmalar kendilerine kariyerlerinde yardımcı olabilecek fırsat ve tecrübeler edinmesini mümkün hale getiriyor.”

Lindberg üst düzey yönetici olarak Collins’e benzer bir yaklaşım tercih ediyor. Tek bir kişi üzerine odaklanmak yerine üç haftalık tatilinde sorumluluklarını ekibindeki farklı kişilere tercih ediyor.
Lindberg farklı kişileri kendi pozisyonuna hazırlama konusunda şunları söylüyor: “Tatilimin birisinde CTO pozisyonundaki, diğerinde CDO’ pozisyonundaki çalışanıma yetkilerimi devrettiğimi hatırlıyorum. Bu durum bir sonraki kişinin kim olabileceği konusunda kimin hazır, ekibimdeki kişilerin karar almada ne kadar başarılı ve ekibimin ben yokken uyumlu şekilde çalışmaya elverişli olduğunu görebiliyorum. Tüm bunlar benim önemli bir test ve başarıya yolcuğunda mutlaka kat edilmesi gereken aşamalar olma niteliği taşıyor.”

Lindberg, bahsedilen süreçte odak noktasında olan kişilerin ekiple ve organizasyonun tamamıyla sıkı iyi bir iletişime sahip olmasının aynı derecede önemli olduğunu sözlerine ekliyor.
Hangi kişinin hangi kararları aldığını söyleyerek organizasyon içerisinde belirleyici olmaktan hoşlandığını ifade eden Lindberg, bu şekilde organizasyon içerisindeki karmaşaları ortadan kaldırmanın bir yolu olduğuna dikkat çekerek söz konusu kişilerin sorumluluk verilen işlere tam anlamıyla hakim olduğu düşüncesinin lider olarak yapılacak büyük bir hata olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Daha önce çalıştığım Cigna Health’de kimin hangi dönemde nelerden sorumlu olduğuna dair yaka rozeti kullanılıyordu.”

İki numaranın ne kadar yetenekli olduğunun önemi yok. Çünkü tek bir kişinin her şeyi yapabilmesi mümkün değil. Mükemmel bir CIO olmak için takım olmak gerekiyor.
Pazarlama teknolojileri konusunda yeni, güncel ve eğlenceli olan her şeye dahil olan birilerine ihtiyacı olduğunu söyleyen Lindberg, bu konuda şunları ifade ediyor: “Müşteri verileriyle neler yapılabileceğini anlayan ve çalışanların her gün büyük şeyler yapmasını mümkün kılacak birilerine ihtiyacım var. Fakat tüm bu nitelikleri genelde tek bir kişide bulunmuyor. Bu işlerle çalışmalarınızı daha ileri taşımak istiyorsanız bir lider olarak süreçleri yürütmek gerekiyor.”

Categories: KARİYER

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*