IT’de KADIN GÜCÜ!

Günümüzde kadınların profesyonel hayatta iş gücüne katkısı her geçen gün artıyor. Özellikle Bilişim sektöründe her ne kadar erkek egemen bir yapının varlığı savunulsa da tüm zorluklara rağmen kadınlar IT alanında ‘lider roller’ üstlenmeye devam ediyor.

Derya COŞKUN SAYIN

Özellikle 80’li yıllardan sonra, istihdam oranlarına bakıldığında, IT sektörünün zaman zaman erkek çalışanların yoğun olduğu bir sektör olduğu görülüyor. Bunun için birçok neden sıralanırken, temel nedenler; mühendislik eğitimlerinin genellikle erkekler tarafından tercih edilmesi ve kadınların teknolojiye daha az meraklı olması olarak gösteriliyor.
Ancak günümüzde küresel şirketlerin kadrolarına bakıldığında, bu durumun tersine çevrildiğini, bilişim sektöründe kadın çalışan sayısının hızla arttığına şahit oluyoruz. Kadının hayattaki farklı rolleri onların böylesine çok yönlü bir sektörde birden fazla sorumluluk üstlenmelerine olanak tanıyor. Zira kadınların daha detaycı yaklaşımları ve organizasyon konusundaki becerileri onları, IT alanında erkek meslektaşlarının yanına taşıyor. Ancak tabi bu noktada, her iki cinsiyetin de şirketlerdeki eşit dağılımının başarıyı ve verimliliği artırdığını da vurgulamak gerekiyor.
Bugün IT sektörünün dünyadaki dağılımına bakıldığında, kadın çalışanların oranı yüzde 30 olurken, kadın yöneticilerin oranı ise yüzde 20 seviyesine ulaşıyor. TÜİK İşgücü İstatistikleri verilerine göre de ülkemizde kadın istihdam oranı yüzde 27,5 olarak veriliyor. Bütün bu veriler ışığında, kadınların iş hayatında ve hatta karar alma mekanizmalarında yer almaları için hedef ve politikaların da o yönde gelişmesi adına henüz istenilen seviyede olunmadığı gözlemlenirken, teknolojide yaşanan dijital dönüşüm ile birlikte kadın iş gücü sayısında artış olacağı öngörüler arasında yer alıyor.
Türkiye ve dünyada rakamlar bunları söylerken, biz de önde gelen sektör liderlerine ve CIO’lara kadınların IT sektöründeki gücünü sorduk. İşte aldığımız yanıtlar…

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Categories: DOSYA KONULARI, GALERİ

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*