Finans’ta taşlar yerinden oynuyor: Fintech, Yapay Zeka, Büyük Veri oyuna giriyor!

Finans’ta taşlar yerinden oynuyor: Fintech, Yapay Zeka, Büyük Veri oyuna giriyor!

Finans alanında yeni bir dönüşüm yaşanıyor. Dijitalleşme süreci finans sektöründe taşları yerinden oynatacak… CIO’lar bu değişime hazır mı, IT yönetiminde yeni planlamalar neler?
Bankalardan faktöring şirketlerine, sigortacılıktan aracı kurumlara kadar finansın her alanında, güçlü çözümlerle donatılmış bir IT altyapısı her zaman için büyük önem arz ediyor. Kurum içerisindeki iş sürecini kesintisiz kılmak, veri depolama, mobilite, saha operasyonları gibi konularda sürekliliği sağlamanın yanında aynı zamanda güvenliği de ön planda tutmak için finans sektörünün yatırımları her geçen gün artarak devam ediyor. Bütün bunların yanında dijitalleşme faktörü de sektörde IT yönetimini 2017 yılı itibariyle yeni bir dönüşümün ve değişimin içine sokuyor. Peki, bu süreçler devam ederken önemli finans şirketlerinin CIO’ları bu çok yönlü dönüşümü nasıl karşılayacak? 2017 yılında finans alanında, IT liderlerinin ajandalarında neler olacak?

ISBANK_IMG_3830

Büyük veri değer yaratması için temel bankacılık verileriyle entegre edilmeli!
Finans sektöründe BT yönetimi noktasında ilettiklerinin BT Yönetim ekibinin ortak değerlendirme ve katkıları ile olduğunu özellikle vurgulayarak sözlerine başlayan İş Bankası CIO’su Hakan Aran, “Finans sektöründe her ne kadar kurumlar benzerlik gösterse de, her kurumun kültürü, yaşı, olgunluk seviyesi, hedefleri, öncelikleri ve değerleri birbirinden ciddi ölçüde farklılaşabilmektedir. Bu nedenle bir finans kurumu için doğru olan bir yapılanma bir başka kuruma uymayabilir. Teknoloji yapılanmasına giderken ilk öncelik, mutlaka kurumun farklılıklarının tüm bu saydığımız yönleriyle özümsenmesine verilmeli. Kurumdan kuruma değişen bu önceliği bir kenara koyarsak, finans sektörünün geneli için veriyi merkeze koyan, sahip olunan kurumsal veriyi zenginleştirecek, hızlı işlenip değer yaratılmasına ve süreçlerle entegrasyonuna hizmet edecek bir yapılanmanın çok değerli olduğuna inanıyoruz. Bu görüş doğrultusunda Bankamızda “Veri Yönetimi Bölümü” adıyla özel bir yapılanmaya gidilmiştir. Bu Bölümün Banka içinde veri yönetişimi, büyük verinin tanımlanması, süreçlerle ve uygulamalarla entegrasyonu, müşterilerimiz gözünde değer yaratan aksiyonlara dönüştürülmesi alanlarında çok ciddi katkıları olmaktadır. Her kurum, sahip olduğu veri ve bunu işleme becerisi kadar değerlidir, yapılanmaya giderken bu husus akıldan çıkarılmamalı” diyor.
Bilgi teknolojileri dünyasında insan kaynaklarının temini, yetkinlik gelişimi ve motivasyonunun bir diğer öncelikli alan olduğunu belirten Aran, “Nihayetinde yukarıda ilk sırada saydığımız veriyi de işleyip bundan değer üretecek olan insandır. Öğrenen makineler için de bir öğretmene gereksinim duyulmaktadır. Veri bilimcisi, veri analisti ve veri uzmanı sayıları, bu kişilerin istihdamı, eğitimi, motivasyonu gibi alanlara özel odaklanma gereği bulunmaktadır. Silolar halinde değil takımlar halinde çalışmayı teşvik eden, amaç birlikteliği sağlayan, “yenilenebilir insan enerjisi” ve “yenilenebilir motivasyon” potansiyelini harekete geçiren, çalışanların sorunların üstüne cesaretle ve fedakarca gittiği bir çalışma kültürü yaratılmalıdır. Bu kavramlar, yine ortak çalışmamız sırasında iş arkadaşlarımın ürettiği kavramlar” diye konuşuyor.
İş Bankası’nda ‘BT Altyapı Yönetimi ve Güvenlik’ başlıkları bölümlerden bağımsız, uçtan uca tüm bileşenleriyle bir bütün olarak ele alındığını kaydeden Hakan Aran finans sektöründe IT yönetimine dair sorularımızı şöyle yanıtlıyor:

Bir CIO olarak, finans sektöründe güçlü bir altyapı için çözüm geliştiren şirketlerden beklentileriniz neler?
Peki, bizler çözüm ortaklarımızdan neler bekliyoruz? Öncelikle, çözüm geliştiricilerle ilişkimizi bir yol arkadaşlığı olarak görüyoruz ve sorunlarımızı kendine dert edinen yol arkadaşlarımızla ilişkilerimiz daha kalıcı ve sağlıklı oluyor. Öte yandan bu soruyu arkadaşlarımla aramızda tartıştığımızda bir arkadaşım, “Bir bilim insanının asıl görevi anlamaktır” şeklinde Cahit Arf’ın güzel bir sözünü paylaştı ve bir fıkra ile görüşünü süsledi. Ben de onu paylaşmak isterim. Üniversitede Biyoloji bölümünde okumakta olan bir öğrenci haylazlığından olacak, Zooloji sınavına son güne kadar çalışmamış. Son gün elinde hacimli bir kitapla kalakalmış. Hocayı tanıyan bir arkadaşından yardım istemiş. Arkadaşı da “Hocamız üç yıldır finalde bitleri soruyor, eğer zamanın yoksa tüm kitabı okumayla uğraşma, bitlere çalış” demiş. Çocuk oturmuş bitleri okumuş, öğrenmiş. Sınav sorusu: Atları anlatınız. Çocuk yazmış, “Atlar dört ayaklı hayvanlardır, omurgalıdır, memelidir, toynaklıdır, yüke dayanır…” gibi genel geçer bilgilerden sonra konuya girmiş: “Amma velakin bu atların üzerinde asalak olarak yaşayan bir de bitler vardır ki…” Hoca sınavı okurken atların anlatılmadığını anlamış ama çocuğun bitlere ilişkin bilgisinden de etkilenmiş: “Galiba kaptırdı kendini, soruyu unuttu” diyerek çocuğu çağırmış yanına. “Al kâğıdı kalemi, balıkları yaz bana” demiş. Çocuk başlamış gene: “Balıklar suda yüzer, büyük balık küçük balığı yer, omega 3 deposudur, kimi memelidir amma velakin bir karaya çıksalar, üzerlerinde asalak olarak bitler yaşar ki bu bitler…” Velhasıl bizim çözüm geliştiren ürün/hizmet sağlayıcı ve danışman firmalarla ilişkimiz bu minvalde olabiliyor. Bazen karşılıklı olarak birbirimizi anlayamadığımızı düşünüyoruz. İlaveten kuruma yönelik ihtiyaçlarla ürün özellikleri kimi zaman birbirini tutmuyor. Bu da önemli bir zaman ve iş gücü kaybına dönüşebiliyor. Daha iyi anlaşılmayı ve ihtiyaçlarımıza uygun, önceden hazırlanmış çözümlerle desteklenmeyi, olası hatalar sırasında da canla başla ve yüksek öncelikle desteklenmeyi bekliyoruz.

Birçok kurum ve sektör için önemli olan büyük veriden hangi alanlarda faydalanıyorsunuz?
Büyük veri kavramında verinin büyüklüğü yani hacmi (Volume) kadar, diğer iki boyutun, yani akış ve değişim hızıyla (Velocity) çeşitliliğinin de (Variety) önemli olduğu unutulmamalıdır. Anlık akan ClickStream, lokasyon, işlem ve diğer müşteri temas verilerinin toplanması ve bu akan veriyle ilişkili olayların (Event) yakalanması Bankamızda anlık aksiyonlar alınmasına imkân sağlamaktadır. Müşterilerimizle etkileşimimiz bu sayede daha akıllıca, daha anlamlı ve daha kişisel olabilmektedir.
Yakalanan olayların çeşitliliği arttıkça, bu olaylar için alınabilecek aksiyonların etkilediği işlem ve hizmetler de artmaktadır. Bu temasın, ilk akla gelen pazarlama aktivitelerinden (ürün teklifi), kanal yönlendirmelerine, temsilcilerin portföylerindeki gelişmeleri izlemesinden, yasal zorunluluk olan bilgilendirilmelere, güvenlik olaylarının analizinden, ağ trafiğinin kontrolüne varıncaya kadar genişlemesi çok hızlı gerçekleşmiştir. Geldiğimiz noktada bu tarz kullanımların sınırlarını sadece yakalanmaya değer olaylar ve yaratıcılık seviyesi belirlemektedir.
Büyük verinin değer üretebilmek için temel bankacılık verileriyle ciddi seviyede ilişkilendirilmesi ve sistemlerle entegrasyonu çok önemlidir. Bu noktada büyük veri ve temel bankacılık verilerini başlangıçta mantıksal olarak birleştirerek, ortak kurumsal bir veri gölü (DataLake) oluşturmak zaruri hale gelmiştir. Çalışan ve müşteri davranışlarının çok boyutlu analiz edilebilmesi için banka harici sosyal medya ve davranış verilerinin de kurumsal veri gölüne dâhil edilmesi gerekmektedir.
Mevcutta bu ortam kullanılarak, müşterilerin daha detay seviyede tanınabilmesi ve gruplanabilmesi, her türlü müşteri temasında bu gruplamanın daha etkin kullanımını mümkün hale getirmiştir. Bu kabiliyet müşteri açısından temasın etkinlik ve kalitesini artırmıştır. Müşteriye, davranışsal olarak kendine benzeyen kişilerin takip ettiği finansal tercihler temel alınarak, daha kişiselleştirilmiş tavsiye ve teklifler verme imkânı doğmuştur.
Büyük veri yönetiminden sinir ağları (Neural Network) oluşturma, makine öğrenmesi ve nesnelerin interneti gibi alanlarda ve özellikle risk, fraud, güvenlik ve bir sonraki en iyi hareket tahminlemesi gibi konularda katma değer üretecek şekilde yararlanma aşamasına gelmiş bulunuyoruz.

2017 yılında şirketinizde yatırımlar hangi noktada öncelik kazanacak?
En önemli teknoloji yatırımımız, 2017 yılı içinde tamamlanması öngörülen, en iyi uygulamalar dikkate alınarak Tier IV seviyesinde tasarlanmış Veri Merkezimizdir. Dünya standartlarında en üst kategoriye karşılık gelen Tier IV seviyesi, elektrik şebekesinin yedekliliği yanında, enerji ve soğutma sistemlerinden altyapı hizmet sağlayıcılarına kadar tüm kritik bileşenlerin tam olarak yedeklendiği, 96 saatlik enerji kesintisine dayanan, yer seçiminden güvenlik önlemlerine kadar müşterilerimize kesintisiz ve sürdürülebilir hizmet vermek için gerekli tüm kriterlerin sağlandığı bir veri merkezine karşılık gelmektedir. 2017 yılının ilk yarısı içinde veri merkezimizin inşaatının tamamlanması, ikinci yarısında da Bankamızda kullanılmakta olan 700’den fazla uygulamanın taşınması hedeflenmektedir.
Bir başka önemli yatırımımız siber güvenlik başlığında olacak. Bankamızdaki tüm güvenlik olaylarının 7/24 izleneceği, güvenliğe dair bütün verilerin otomatik olarak süreçlerimizle entegre edileceği, veri sızıntısına dair önlemlerin üst seviyeye çıkarılacağı bir döneme giriyoruz. Ülkemiz ve kurumları ciddi bir siber saldırı tehdidi altındadır. Buna en etkili şekilde yanıt vermemizi sağlayacak ürün ve hizmetlere bugüne kadar olduğundan biraz daha fazla yatırım yapacağız.
Üçüncü büyük yatırımımız ise yine son dönemde hız verdiğimiz dijitalleşme üzerine olacak. Ticari Bankacılık ürün ve hizmetlerimizin dijitalleşmesi, şube ağı verimliliğimizin artırılması önemli yatırım alanlarını oluşturacak.
Son olarak da kendimize yatırım yapacağız. BT süreçlerimizin etkinliğinin artırılması, DevOps ve API geliştirme kavramlarının hayata geçirilmesi, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün çevik yöntemlerle hızlandırılması gibi başlıklarda bir dizi çalışma planlıyoruz.

Finans sektörü, IT yönetiminde diğer sektörlerden hangi önemli noktada ayrılıyor?
Finans sektörünü BT yönetiminde diğer sektörlerden ayrıştıran iki temel özellik bulunmaktadır: ilki aşırı düzenlenmiş, çok sıkı denetlenen bir sektör olması, ikincisi ise tümüyle itibar ve güven esasına dayanmasıdır. Özellikle “güven” kavramı finans sektörü için hayatidir. Bu da teknoloji yönetiminde, 7/24 sistemlere erişilebilirlik ve işlem yapılabilirlik, güvenlik, gizlilik ve mahremiyetin özenle sağlanması ama aynı ölçüde de şeffaflık gibi birbiri ile ters yönde etki eden kuvvetlerin aynı anda uyum içinde yönetilmesi anlamına gelmektedir. Bu alanların herhangi birinde yaşanacak en ufak aksaklık tüm sektörde itibar, güven ve müşteri kaybına yol açabilmektedir. Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bankamızı kurarken İdare Meclisimize söylediği: “Sermayenin azlığına bakarak cesaretiniz kırılmasın! Böyle kurumlar için en kuvvetli sermaye, zekâ, dikkat, iffettir; teknik ve metodik çalışmasını bilmektir. Bu inançla işe sarılınız, mutlaka başarırsınız!… Bu işte başarı kazanmayı, eğer şahsî bir onur meselesinden daha ileri, millî bir gurur, millî bir onur meselesi yaparsanız çalışmak için, amacınıza ulaşmak ve daha yükselmek için muhtaç olduğunuz ateşi, enerjiyi bol bol yüreklerinizde bulacaksınız” sözü, sanırım bizleri diğer sektörlerden ayrıştıran noktayı, en açık ve en vurgulu haliyle tanımlamaktadır. Sektörün aşırı düzenlenmiş olması ve çok sıkı denetlenmesinin ardında da aslında bu gerçek yatmaktadır. Teknoloji yönetiminde bütün bir yılı sadece yeni getirilen düzenlemelere uyum sağlayarak geçirmek mümkündür. Basel I, Basel II, Basel III, Cobit, IFRS 9, İDDY gibi kavramlar diğer sektörlerden olup bu yazıyı okuyanlar için belki hiçbir anlam ifade etmezken bizim için bir ömür anlamına gelebilmektedir. Bu iki husus dışında artık birçok sektörde teknoloji yönetimi ortaklık göstermeye başlamış ve sektörümüz için söylenebilecek tüm özellikler diğer sektörler için de geçerli hale gelmiştir.

Ceyda Özkul

İş yapış şekilleri ve hizmetler değişirken yapay zeka yatırımları da hız kazanacak!
ALJ Finans CIO’su Ceyda Özkul ise, müşterilerin ihtiyacını dinleyen, hızlı ve yenilikçi çözümler üreten bir ekip ve altyapı sağlanmasının doğru bir IT yapılandırması için gerekli olduğunu belirterek, finans sektörünün dijital dönüşüm içerisinde olduğu bu dönemde, etkileşime açık altyapı esnekliğini sağlayan bir hizmet sunulmasının önem kazandığını söylüyor. Kurumların değişim sürecine hızlı uyum sağlayabilmesi ve verimli proje üretkenliği için Agile (çevik yazılım) yönetim yaklaşımının kurumsal olarak benimsenmesinin önem kazandığının altını çizen Özkul, “Amacımız, sadece müşterilerimize ve kullanıcılarımıza talep ettikleri ve ihtiyaç duydukları bir uygulama sunmakla kalmadan, müşteri deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen, süreçlerin ve kaynakların verimli bir şekilde dönüşüme uyumlu hale gelmesini sağlamak” diyor.
Kaliteli bir işin, doğru zamanlamada çıkmasını sağlayarak, piyasa dinamiklerini yakalamanın çok önemli olduğunu ifade eden Ceyda Özkul, finans sektörünün IT birleşenlerini CIO Dergisi için değerlendirdi…

Finans sektöründe altyapı çözümleri geliştiren şirketlerden beklentileriniz neler?
Teknoloji yetkinliği, değişkenliğe hızlı bir şekilde adapte olabilme ve proje yönetimi performansında uzman bir sağlayıcı ile çalışmak önem kazanmaktadır. İhtiyaca yönelik hizmeti sağlamanın dışında, farkındalık yaratan, yenilikçi ürün çözümleri ve danışmanlığı ile konusunda fark yaratabilen, çalıştığı kurumu ‘bir adım önde tutabilen’ bakış açısı en büyük beklentilerden.
Finans sektörü için büyük verinin uygulama alanları sizce nereler olmalı?
Büyük verinin doğru ve kaliteli bir şekilde analiz edilebilmesi, süreçlerin stratejik olarak yönetilmesinde büyük önem taşımakta. Özellikle, verimliliğin, müşteri deneyimlerinin analiz edilerek artırılabilmesini; satış kanalları, ürün ve hizmet geliştirmelerine yönelik daha iyi performans tahmini yapılabilmesini; sürekli gelişim faktörlerinin analiz edilerek proaktif olunmasını ve veri modeli önerilerinin çıkarılabilmesini sağlayan altyapılar geliştirilmelidir. Müşterilerin dijital pazarlama kanallarındaki verilerinin farklı modeller ile davranışsal analizinin çıkarılarak, deneyiminin sürekliliğinin ve geliştirilebilmesinin sağlanması gibi birçok örnek çalışma alanı sayabiliriz. Hızla değişen trendler ve piyasa dinamikleri ışığında; veri analizini anlık olarak gerçekleştirerek, iş süreçlerinde ve iş gücünde değer yaratmak büyük önem taşımaktadır.

Yılın ilk çeyreği için sektörlerde durgunluk hissediliyor… 2017 yılında şirketinizde yatırımlar hangi noktada öncelik kazanacak?
Dijital kanalların hızla çoğaldığı ve sosyal medya yapısının her geçen gün geliştiği bu dönemde; sadece kanalların gelişen teknoloji ile sistemlere uyumlu hale getirilmesi değil, aynı zamanda sosyal medya, mobil cihazlarımız, internet verileri gibi farklı kanallardan elde edilen tüm verilerin amacına uygun, doğru zamanda, doğru stratejiler ile yönetilmesini sağlayacak altyapı yatırımlarının kurulmasını önemsiyoruz. Bunun yanı sıra, müşteri mobil kanallarına ek olarak, kurumsal mobilite çözümleri ile şirket içi iletişim ve çalışan odaklı sistemlerin sunulması önem kazanmaktadır. İş yapış şekillerinin ve sunulan hizmetlerin her geçen gün değiştiği bu dönemde, her türlü bilgiyi hızlıca iletebilecek servisi sağlayan, analiz etmeye olanak veren, müşterinin memnuniyetini ölçebilen, maliyet tasarrufu sağlayan yapay zekâ ürün yatırımları da hız kazanacaktır.
ALJ Finans olarak, pazar dinamikleri ve trendleri haricinde, iş ortaklarından edindiğimiz ihtiyaç ve taleplere yönelik geri bildirimleri, süreç ve sistem geliştirme projelerinde sürekli olarak kullanıyoruz. Dijitalleşmeyi gerçekten çok önemsiyoruz. Finansman şirketlerinin iş modeli gereğince, bizim zaten dijital süreçlere sahip olmamız gerekiyor. Dolayısıyla ‘yaptık, rafa koyduk’ modelini değil, ‘nasıl daha hızlı servis verebiliriz, nasıl daha verimli çalışabiliriz, nasıl müşterilerimizi daha mutlu edebiliriz’ bakış açısıyla sistemlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Dijital pazarlamadan tutun, mobil uygulamalar, mobil müşteri işlemleri, mobil saha satış yönetimi, satıcılar ile mobil iletişim gibi önümüzdeki dönemde birçok konuda projelerimiz mevcut.

Sizce, IT yönetiminde diğer sektörlerden hangi önemli noktalarda ayrılıyorsunuz?
Finans sektöründe faaliyet gösteren firmalar, iş ihtiyaçları dolayısı ile IT altyapılarında çoğunlukla entegre platformlara sahiptir. Dış dünyanın hızla değişimi, değişen müşteri ihtiyaçları, artan rekabet ve dijitalleşme doğrultusunda, veri mimarisi, farklı sistemlerde bulunuyor olsa da, her türlü online/mobil platformda bütünleşmeli ve kurumun sistemi, uçtan uca bir hizmet sağlıyor olmalıdır. Özellikle bilgi güvenliğinin kritik olduğu finans sektöründe, bilgi teknoloji çözümleri ve uygulamaları, gelişen teknolojide müşteri ve pazar ihtiyaçlarına yönelik online dijital platformlar geliştirirken, sistem altyapılarının güvenli bir network içerisinde gizliliğinin sağlanması çok önemlidir. Özellikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Risk Merkezi Bilgi Güvenliği kapsamındaki bilgi sistemleri regülasyon düzenlemeleri ile birlikte verinin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliği gibi uyumluluk kriterlerini sağlayıcı sistem yapılarını sunmak öncelikli hedefimizdir.

Bahadir Samli_ING_CIO

Fintech’ler ile IT ekiplerinin dış dünyayla entegre bir yapıya sahip olmaları önemli!
ING Bank Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Şanlı da konunun yalnızca finans sektörüne özel olmadığını söyleyerek, tüm sektörlerde bilgi teknolojileri yapısının içeride bir teknoloji şirketi olarak yapılandırılmasının güçlü ve işlevsel bir teknoloji altyapısının oluşturulmasında büyük önem taşıdığını belirtiyor. “Bu süreçte bir yandan kurum içi girişimcilik ve inovasyon kültürünün hem Bilgi Teknolojileri ekibi bünyesinde hem de tüm organizasyonda yaygınlaştırılması sürekliliğin sağlanması açısından kritik. Diğer yandan hızla değişen dünyaya uyum sağlayabilmek için çevik ve dış dünyayla entegre bir IT yapısına sahip olmak gerekiyor” diyen Şanlı’ya göre, bu değişimi gerçekleştirecek ve yönetecek kişiler için çok önemli bir unsur da güvene dayalı, insan odaklı, yenilikçi ve inovasyonu destekleyen bir yönetim anlayışının kurumda hakim olması…
Bahadır Şanlı, finans sektöründeki güçlü altyapı için gereklilikleri şöyle değerlendirdi…

Bir CIO olarak, finans sektöründe güçlü bir altyapı için çözüm geliştiren şirketlerden beklentileriniz neler?
Birlikte çalıştığımız tüm şirketleri stratejik iş ortağımız olarak görüyoruz. Bu yüzden ihtiyaçlarımızı öngörme becerisine sahip, yurtiçi/yurtdışı deneyimleri yerel ihtiyaçlarla ve değişen teknolojiler ile harmanlayabilen iş ortaklığına önem veriyorum. Bu şekilde birlikte çalışarak çözüm ürettiğimizde hem bize hem de sektöre daha fazla katma değer yarattığımıza inanıyorum.

Birçok kurum ve sektör için önemli olan büyük veriden nerelerde faydalanıyorsunuz, finans sektörü için büyük verinin uygulama alanları sizce nereler olmalı?
Büyük veri yeni dönemin en kilit unsurlarından biri… Kurumlar ellerindeki bu güçlü kaynağı doğru kullanabildikleri ölçüde müşterilerine etkin ve memnuniyet yaratacak hizmetler sunabiliyor. Biz de ING Bank’ta büyük veriden en çok müşteri deneyiminin iyileştirilmesi alanında yararlanıyoruz. Aynı zamanda skorlama, kredi-risk analitiği gibi bankacılık uygulamalarında, otomatik öğrenme ve yapay zekâ çalışmalarında kullanılabilir.

2017 yılında şirketinizde yatırımlar hangi noktada öncelik kazanacak, neden?
Özellikle veri analitiği, yapay zekâ, robotics, fintech’lerle işbirliği üzerinde araştırma ve geliştirmeler yapıyoruz. Altyapı tarafında ise Hyperconvergence ve Container teknolojileri üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Bizim için öncelikli alanları müşteri deneyiminde daha iyiyi hedefleme, öngörülü bakım, güvenlik, akıllı otomasyon, verimlilik olarak söyleyebilirim.
Finans sektörü, IT yönetiminde diğer sektörlerden hangi önemli noktada, neden ayrılmaktadır?
Yüksek regülasyon ve güvenlik ihtiyaçlarına sahip finans sektöründe IT yönetimine bu regülasyonlara uyum sağlama ve verilerin en üst düzeyde güvenliğini sağlama konusunda önemli iş düşüyor. Aynı zamanda rekabet ortamının bulunduğu sektörde ürün ve hizmetlerin piyasaya çıkma hızı IT yönetiminde riskle hızı birleştiren bir beceriyi zorunlu kılıyor. Bununla beraber fintech’lerin de gelişimiyle finans sektöründeki IT ekiplerinin dış dünyayla entegre ve sürekli gelişim içinde olan çevik bir yapıya sahip olmaları çok önem kazanıyor.

Categories: DOSYA KONULARI

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*