TÜBİSAD Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü 2017 Yılı pazar verileri açıklandı. Bu verilere göre sektör, 116,9 milyar TL’lik bir büyümeye ulaştı. 2017 yılında teknokentler dikkat çekerken, bu alandaki büyüme göz doldurdu.
Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 2017 yılı “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri”ni açıkladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca’nın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği toplantıda TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Levent Kızıltan ve proje danışmanı Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu çalışma hakkında açıklamalarda bulundu.

Toplantıya görüntülü telekonferans yöntemi ile katılıp açılış konuşmasını yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi ve İletişim teknolojileri (BİT) sektörünün diğer sektörlerin gelişimini etkileyen merkezi bir konumda olduğunu belirterek, raporu hazırlayan TÜBİSAD’a ve paydaşlarına teşekkür etti.
Bilgi ve İletişim sektörlerini geliştirmenin önümüzdeki yıllarda daha önemli bir hale geleceğini vurgulayan Sayan, Türkiye’nin bu alanda teknoloji geliştiren ve üretim yapan bir ülke olması için çaba sarf edildiğini söyledi.

Yerli ve milli bir BİT oluşturmanın önemine dikkat çeken Sayan şöyle devam etti: “Türkiye’nin 5G’ye yerli ve milli imkânlarla geçmesi için ‘5G Türkiye Forumu’nu oluşturduk. 5G Türkiye Forumu’na operatörler, üreticiler ve sektörün tüm temsilcileri üye. Şunu çok açık bir biçimde söyleyebilirim ki, Türkiye 5G’yi, yerli ve milli imkânlarla kullanan ilk 10 ülke arasında olacak.’
TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca ise, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektör Verileri” çalışmasının her yıl daha önemli hale geldiğini belirterek sektör hakkındaki değerlendirmelerini paylaştı. 2017 yılında bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyümesini sürdürdüğünü belirten Karaca, şöyle devam etti: “Her yıl çift haneli büyüme gerçekleştiren Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü, 2017 yılında da büyüme trendini geliştirerek devam ettirdi. Bilişim sektörü için belirlenen 2023 hedefine ulaşmak için, 2017’de kaydedilen büyümenin yaklaşık 2 katı hızda bir yıllık ortalama büyüme hızını yakalamalıyız. Türkiye geçtiğimiz 5 yılda “Dijital ekonomiye dönüşüm” konusunda önemli adımlar attı. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörleri (BİTS) altyapısını geliştirdi ve şirketler kesiminde BİT kullanımında belli bir mesafe alındı. Kamunun altyapı oluşturmada ve e-devlet hizmetlerinin kalitesinde sağlamış olduğu gelişme, BİT’in şirketler kesimi ve vatandaşlar tarafından daha yaygın olarak kullanılması için önemli oldu. Ancak Türkiye’nin bu alanda kat ettiği mesafeyi, diğer ülkeler ile karşılaştırdığımızda hak ettiğimiz yerden oldukça geride olduğunu üzülerek tespit ettik. Türkiye’de BİTS’in toplam özel sektör katma değeri, istihdamı ve yatırımları içerisindeki payı OECD ülkelerinin oldukça altında seyretmeye devam ediyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı artarken, üretim kapasitemiz düşük kalıyor. Bu durumda ancak gerekli önlemlerin alınması ve çalışmaların yapılması ile yaklaşık yüzde 25 oranında bir büyüme başarıldığı takdirde, BİT sektörü yaklaşık 3 yıl gibi bir zaman zarfında kendini katlayacaktır.”

TÜBİSAD adına açıklama yapan Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu’nun verdiği bilgilere göre, Türkiye bilişim sektörünün 2017 yılında büyüklükleri şu şekilde sıralandı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri toplam sektör büyüklüğü Türk Lirası bazında yüzde 18,2’lik büyüme ile 2017 yılında 116,9 milyar TL’lik hacme ulaştı. Sektörün 2012 yılından bu yana büyümesi yıllık ortalama yüzde 15 olarak gerçekleşti ve bu süre boyunca sektör iki katı boyuta ulaştı.
Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan birisi olan bilgi teknolojileri Türk Lirası bazında yüzde 18,9’luk büyüme ile 41,3 milyar TL’ye, İletişim Teknolojileri ise yüzde 17,8’lik büyüme ile 75,6 milyar TL’ye ulaştı.”

İhracat 1,3 milyar dolar
Sektörün, toplam ihracat rakamı ise ABD doları bazında bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artarak 1,3 milyar dolara ulaştı. Toplam ihracatın 898 milyon dolarlık kısmı yazılımdan geldi. Yazılım ihracatı geçen yıla oranla dolar bazında yüzde 13 büyüdü. Özellikle kurdaki artış ve ihracat odaklı politikaların da desteği ile sektörün ihracatı son 3 yılda dolar bazında iki katına çıktı.

İstihdam
2017 yılında sektörün toplam istihdamı 128 bin kişiye çıktı. Toplam istihdamda (karşılaştırılabilir büyüme olarak) yüzde 5’lik bir artış kaydedildi. Sektörün toplam istihdamının yüzde 69’u Bilgi Teknolojileri kategorisinde bulunuyor.

Teknokentler
Teknokentlerde büyüme sürdü, 2017 yılında teknokentlerde yaratılan ciro bir önceki yıla göre yüzde 36,6 oranında artarak 15,8 milyar TL’ye ulaştı. Bu verilerle teknokentlerde toplam sektör hacminin yüzde 14’ü oluşturuldu.

Türkiye’de e-ticaret pazarını uluslararası standartlara göre ölçümleyen Türkiye e-Ticaret 2017 Pazar Büyüklüğü raporuna göre de Türkiye’de e-Ticaret sektörü 2017 yılında yüzde 37 oranında artış göstererek 42,2 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştı.