Kayserigaz, bilgi teknolojilerinde ‘istikrarlı’ büyüyor

Kayserigaz, bilgi teknolojilerinde ‘istikrarlı’ büyüyor

Sektörün ilk doğalgaz dağıtım şirketi olan Kayserigaz, bilgi teknolojileri alanında yatırımlarını farklı bir boyuta taşıdı. ‘Yeni yatırım’ şirketinden ‘stabilizasyon ve raporlama’ şirketine giren firmanın bu alandaki en önemli yatırımı ise Etkin Bilgi Yönetimi Projesi.

 

Derya COŞKUN

Sektörün ilk özel ve doğalgaz dağıtım şirketi olan Kayserigaz’ın, doğalgaz alanında yaptığı yatırım sadece teknik altyapı ile sınırlı değil. Şirket, teknolojik anlamda da çalışmalarını sürüdüyor. Zira Kayserigaz Bilgi Teknolojileri Müdürü Kahraman Dinçer, ‘yeni yatırım’ şirketinden ‘stabilizasyon ve raporlama’ şirketine geçişlerinin müjdesini verirken, geçen yıl hayata geçirdikleri Etkin Bilgi Yönetimi Projesi sayesinde doğru veriyi ihtiyaç duyulduğu zamanda en hızlı şekilde ihtiyaç duyan kişiye yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtiyor ve ekliyor: Bilgi Teknolojileri olarak biz de motivasyonumuzu yeni stratejilere uygun olarak değiştiriyoruz.

Kayserigaz Bilgi Teknolojileri Müdürü Kahraman Dinçer ile Kayserigaz’ın 2015 hedeflerini, stabilizasyon yatırımlarını ve bu doğrultuda şirketlerinin yaşadığı dönüşümü konuştuk…

2014 yılını projeleriniz açısından değerlendirecek olursanız, nasıl bir yılı geride bıraktınız?

Kayserigaz 2013 yılına geldiğinde 10. yılını geride bıraktı. Şirketin ve dağıtım sektörünün artık stabil hale gelmesi, Kayserigaz’ın da kabuk değiştirmesi anlamına geliyor. Bilgi Teknolojileri olarak biz de motivasyonumuzu yeni stratejilere uygun olarak değiştiriyoruz. İlk 10 yıllık sürecimizde Kayserigaz Bilgi Teknolojileri proje planlamamızda yeni yatırımlar yaklaşık yüzde 40 oranında yer tutarken, son bir kaç senedir stabilizasyon projeleri öne çıkmaya başladı. “yeni yatırım” şirketinden “stabilizasyon ve raporlama” şirketine dönüştüğümüzü gösteren en önemli proje ise Etkin Bilgi Yönetimi Projesi oldu. Projede temel olarak “doğru veriyi, ihtiyaç duyulduğu zamanda, ihtiyacı olan kişiye ulaştırmayı” hedefledik. SAP Bussiness Objects ile birlikte zaten tüm süreçleri SAP üzerinde olan şirketimizin raporlama ihtiyaçlarının tamamı da bu platforma taşınmış oldu. Yaklaşık 8 ay süren projenin neredeyse ilk 4 ayı veri analizi ve düzenlemesi ile geçti. Bu projenin sonuçlarını 2015 ilk çeyreğinde daha iyi aldık. BT Yardım masasından ulaşan raporlama taleplerinde yüzde 60’a varan azalmalar gözlemledik.

Peki, 2015 ajandanızda IT tarafında neler yer alıyor?

EWE Turkey Holding’in çatısı altına girdikten sonra yavaş yavaş artan konsolidasyon olgusunun ağırlığı, 2014’te olduğu gibi 2015 yılı içerisinde de kendini güçlü bir şekilde hissettirmeye başladı. 2014’te Holding çatısı altında yer alan şirketlerin altyapı ve süreç konsolidasyonu için gerçekleştirilen proje sayısı 8 iken, 2015’te bu rakam 17’ye çıkmış durumda. Değişiklik talepleri artık lokal bazda gerçekleştirilmiyor, bunun yerine, tüm şirketlerin ortak bir platformda toplanarak birlikte karar vermesi gerekiyor. Güvenlik, tüm holding kapsamında ele alınan bir olgu haline geldi. Uzun çalışmalar, fikir alışverişleri ve beyin fırtınaları bizi bugünkü Mükemmellik Merkezi (Center Of Excellence-CoE) modeline getirdi. 2015 yılında gerçekleştireceğimiz bir çok stabilizasyon ve iyileştirme projeleri de bu kapsamdaki koordinasyonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.kayserigaz-cio-roportaj2

Geçen yıl özellikle güvenlik açıklarının sıkça yaşandığı bir yıl oldu. Siz, siber saldırıların böylesine yoğun yaşandığı bir yılda güvenlik konusunu ne şekilde ele aldınız?

Güvenlik, Kayserigaz’ın yaptığı iş gereği çok önemli bir olgu. Şu anda, Kayserigaz’da 6 adet ISO standardı belgelendirilmiş durumda. Bu belgelerden birisi de ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı. Kayserigaz, 2009 yılından beridir bu belgeye sahip ve her sene gerçekleştirilen denetimlerle de sürekliliğini devam ettiriyor. Dikkat ettiyseniz, Bilgi Teknolojileri olarak bu standarda sahibiz demiyoruz. Bu standart Kayserigaz içerisinde tüm çalışanlarca idrak edilmiş, uygulanmakta olan ve hatta bir kurum kültürü haline getirilmiş bir standart. 2009 yılında tüm şirketin katılımının sağlandığı bir standardizasyon projesi yapıldı. Fakat önemli olanın devamlılığı sağlamak olduğunu biliyorduk. Bu amaçla her yıl gerçekleştirdiğimiz planlı bilgi güvenliği eğitimlerine ek olarak oryantasyon sürecine de bu kapsamda eğitimler konuldu. Bunlara ek olarak her yıl 1 adedi planlı olmak üzere 3 adet iç denetim, 2 adet takip denetimi ve 2 adet de dış denetim gerçekleştiriyoruz.

Kayseri’nin tüm doğalgaz şebekesinin güvenliği artık sadece doğalgaz altyapı tesisatı güvenliği ile sınırlı değil, teknolojik olarak da doğalgazın güvenliğini sağlamış durumdayız. İlginç bir denetim uygulaması olarak ise asıl tehdidin iç müşterilerimiz olduğu bilincini yaygınlaştırmak amacıyla “Sosyal Mühendislik” denetimleri yapıyoruz.

Mobil cihaz yönetimi konusundaki politikanız nedir? MDM tarafında hangi çözümleri kullanıyorsunuz?

Sayaç okumanın yanı sıra; acil müdahale, bakım, iç tesisat, abonelik gibi tüm ana süreçler mobil olarak da çalışıyor ve sahada birçok işlem yapılıyor. Bu birikim, grubumuz seviyesinde planlanan yapılacak projelerle tek bir çatıda toplanacak. Bu hedefle, 2015 yılı içerisinde, dünyanın önde gelen danışmanlık firmalarından hizmet alarak bir strateji haritası oluşturuyoruz. Bu Mobil Strateji Projesi’nde, adım adım tüm süreçlerimizi tek bir mobil platformda toplamayı hedefliyoruz.

BYOD’a nasıl bakıyorsunuz? BYOD’un bir güvenlik tehdidini beraberinde getirdiğini düşünüyor musunuz?

Bu konuda verilebilecek bir kararda en önemli etken güvenlik. Şirketler, güvenliği yüzde 100 olarak sağlayabileceklerine eminlerse cihazların çalışanlar tarafından getirilmesi mümkün olabilir. Biz, güvenliğe en üst düzeyde önem veren bir şirket olarak bu garantinin imkansız olduğunu çok iyi biliyoruz. Çalışanlar, belirli standartları sağlıyorlarsa kendi cihazlarını getirebilirler. Ancak, personelin şirkete getireceği telefon veya bilgisayarı kendi evinde de belirli sınırlamalarla kullanmayı kabul etmesi gerekiyor. Bu trend henüz dünyada büyük tartışmalara gebe olduğu için, bu yüzden biz de temkinli yaklaşıyoruz.

 

Sizi yatırıma önem veren bir firma olarak tanıyoruz. Artık şirketler faydaya dönüşecek yatırımlara odaklanıyor. Bu anlamda düşünüldüğünde, sizce CIO’nun mevcut rolünde değişiklik olacak mı?

Bilgi Teknolojileri Departmanları son yıllarda çok kapsamlı olmakla birlikte ve hızlı değişimler yaşayan birimler haline geldi. İş dünyasındaki yönetişim metotları, Bilgi Teknolojileri dünyasındaki ihtiyaçları belirliyor. Artık, anlık kazanç bir yana, sürekli ve geleceği olan kazanç metotları ön plana çıkıyor. CEO’lar, verimliliğin artmasındaki en önemli anahtarlardan birinin, hatta birçok sektörde en önemlisinin Bilgi Teknolojileri olduğunun farkına varıyor. Bu da eskiden sadece teknoloji liderliği yapan CIO’ları birer iş liderine dönüştürüyor. CIO’lar, bizce hem süreçleri hem de verileri yöneterek şirketlerin onlarca yıl sonrasının stratejilerinin belirlenmesinde başrol sahibi olacaklar.

Categories: CIO RÖPORTAJLARI, MANŞET

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*