Bulut stratejisi arayışında olan IT için donanım ve yazılım maliyetlerinin azaltılması noktasında Centerity’nin çözümlerine işaret eden Centerity EMEA Bölge Satış Müdürü Salvo Nahmiyas, CIO’lara hibrit IT ve iş servislerine yönelik tümleşik ITOps platformunu öneriyor.

CIO’ların özellikle maliyetlerin azaltılması ve iş süreçlerindeki karmaşıklığın sona ermesi adına devamlı olarak bir arayış içerisinde oldukları muhakkak. Bu noktada CIO’lar için özel ürün ve servisler sunan Centerity’nin EMEA Bölge Satış Müdürü Salvo Nahmiyas ile IT organizasyonlarına yönelik çözümlerini ve Türkiye pazarındaki gelecek planlarını konuştuk…

Şu günlerde maliyet düşürmek CIO’ların başta gelen önceliği. Centerity çözümleri altyapı bakım maliyetlerinin düşürülmesinde CIO’lara nasıl yardımcı oluyor?

CIO’lar IT ortamlarının karmaşıklığını azaltmanın ve artan maliyetleri kontrol etmenin birden çok yolunu arıyor. Bugün muhtemelen en popüler maliyet azaltma stratejisi IaaS, PaaS ve SaaS çözümlerini benimseyerek IT altyapı ve çözümlerinin önemli bir kısmını buluta taşımayı içeriyor. Bu noktada; Centerity için sorulması gereken soru “Bir bulut stratejisi arayışında olan IT organizasyonları için donanım ve yazılım maliyetleri nasıl azaltılır?” ve bunun yanıtı da Centerity’nin hibrit IT ve iş servislerine yönelik tümleşik ITOps platformunda yatıyor.

Unified ITOps Platform: Centerity tüm IT bileşen yığını çapında (yazılım ve donanım) performans analitikleri sağlıyor. Bu da müşterilerin toplamakta olduğu analitiklerin kalite ve doğruluğunu kaybetmeksizin birden fazla performans görüntüleme aracını değiştirmesine imkân tanıyor. Ayrıca tek bir platform olduğundan (tek bir kontrol paneli sağlayarak) tüm geçmiş ve çalışma verileri domain’ler arası korelasyon ve trend analizi dahil olmak üzere hata izolasyonu ve düzeltme için hazır şekilde kullanılabiliyor.

 

Hybrid IT: Yerinde, uzak, eş konumlu, bulut, çoklu bulut, hibrit, IoT ve MSP ortamları dahil olmak üzere Centerity gerçek dünya, kompleks IT mimarileri ve çözümleri için performans analitikleri sağlıyor. Konuşlandırmadan bağımsız olarak doğru ve zamanında analitikler toplayarak Centerity tüm iş yükleri ve uygulamaların maksimum performans ve SLA’ler için uygun bir biçimde kaynaklandırıldığını temin etmede ihtiyaç duyulan kontrolü sağlıyor.

İş Servisleri Yönetimi (BSM) Analitikleri: Centerity, iş servislerinin gerçek zamanlı görüntülenmesi temelinde performans sorunlarına dair erken uyarılar sağlıyor; uygulamalar ve herhangi bir donanım/yazılım bileşenleri ve o uygulamaları destekleyen karşılıklı ilişkiler. Geleneksel görüntüleme belirli teknoloji katmanlarından (ya da bileşen türlerinden) ölçütler toplamak için birden çok sistemi kullanıyor ki bu yüzden bir problemin etkisini tanımlamak birden fazla uzmanın işbirliğini gerektiriyor. Diğer yandan BSM görüntüleme doğuştan birden çok katman/domain’i geçtiğinden problemlerinin nedeninin çabucak izole edilmesine ve etkinin hemen anlaşılmasına imkân tanıyor. BSM domain’ler arası görülebilirlik ile kritik IT süreçlerinin bir görünümünü sağlıyor.

Konsolide (Rasyonel) Fiyatlama: Centerity maliyetleri düşürüyor çünkü müşteriler sadece anahtar performans göstergeleri (KPI) için ödeme yapıyor, farklı katmanlara yönelik ek modüller için değil. Görüntülenen iş servislerinin sayısı ve karmaşıklığına bağlı olarak müşteriler sadece her BSM’in sağlığını ölçmek için gereken KPI sayısına göre ödeme yapıyor; görüntülenen bileşen türünden (yazılım veya donanım) bağımsız olarak ekstra ücretlendirme olmaksızın.

CIO’ların IT işletme uyumu, inovasyon ve dijital dönüşüm üzerine odaklanması ama aynı zamanda rutin görevlere yetişmesi gerekiyor. Centerity bu noktada nasıl yardımcı oluyor?

Centerity’nin BSM yaklaşımı IT işletme uyumunun temin edilmesine yardımcı oluyor. Esasında, yeni donanım ve yazılım bileşenlerinin bir plug-in kurularak BSM’e entegre edilebildiği BSM Platformunun mimarisi sayesinde, işletmeler IT ortamlarını gelecekle uyumlu hale getirebiliyor.

İnovasyon ve dijital dönüşüm alanları söz konusu olduğunda Centerity önemli faydalar sağlıyor:

*CIO’lar veri merkezleri ve iş yüklerini hibrit ortamlara taşıdığında, onlar için kritik iş servislerinin görüntülenmesi olmazsa olmaz, dağınık olsalar dahi. Performansı ve veriyi korumak günümüzün bulut görüntüleme araçlarından daha fazlasını gerektiriyor çünkü iş yükü, bellek içi bilgi işlem veya arayüzler nedeniyle kaçınılmaz olarak problemler ortaya çıkacak. Er veya geç sonuçların veya önerilerin yerine teslim edilmesi gerekiyor. Centerity müşterinin buluta olan geçişini uygun biçimde yönetmesini ve aynı zamanda fazlasıyla dağıtık bir ortamda performansı korumayı gerektiren araçları sağlıyor.

*CIO’lar iş performansını ve güvenilirliği iyileştirmek için Yapay Zeka (AI) ve Otomatik Öğrenme (AI/ML)’yi araştırıyor. Bununla birlikte AI/ML’den doğru tahmine dayalı analitikler elde etmek, mevcut IT operasyonlarının sağlığı hakkında gerçek zamanlı ve geçmiş verilerin kesintisiz biçimde akmasını gerektirir. Centerity BSM Platformu doğru sonuçlar üretmeye yönelik olarak kalıp tanıma, regresyon analizi ve derin öğrenme gerçekleştirmek için gerekli önemli miktardaki veriyi sağlıyor.

*Sıradan işleriyle alakalı olarak CIO’lar bugün kritik sistemler ve kullanıcı deneyimine dair iyi bir görülebilirliğe sahip değil. Bunun yerine onlar belirli bileşenler, katmanlar, uygulamalar vs. için anlık görüntülere bakıyor. Sonuç olarak CIO’lar ve diğer IT yöneticileri mevcut IT ve operasyon ortamlarının sağlık durumu hakkında cevaplar sağlayan tekil, interaktif ve ayarlanabilir bir kontrol merkezinden yoksun. Yukarıda tanımlandığı üzere Centerity ITOps ve BSM Platformu müşterilere teknolojilerinin performansı hakkında doğru, güvenilir ve kullanılabilir enformasyon sağlıyor, herhangi bir ortam, herhangi bir katman ve herhangi bir rol için.
Yakın gelecekte Türkiye pazarı için hedefleriniz neler? Daha çok hangi sektörlere odaklanacaksınız?

Türkiye pazarındaki faaliyetlerimize 2018 ortalarında başladık. IT’nin iş hedefleriyle uyumlu olmasını temin etme ihtiyacında olan CIO veya IT yöneticileri için BSM çözümlerimizin bu piyasada büyük bir potansiyele sahip olduğunu görüyoruz. Bu yüzden temelde Enerji, İmalat ve Finans sektörlerine odaklanıyoruz. Türkiye pazarının Centerity’nin Avrupa’daki en büyük pazarlarından biri olacağına inanıyoruz.

Türkiye piyasaları için temel güçlükler neler ve bu diğer MENA ülkelerinden nasıl ayrılıyor?

Türkiye piyasası yeni teknolojileri hızla benimsiyor. Centerity, hyperconverged, Büyük Veri ve IoT gibi çok yeni olanlar dâhil olmak üzere tüm teknolojileri destekleyen en gelişmiş BSM platformu & analitikleri sunuyor.