Bırakın işleri makineler yapsın!

Bırakın işleri makineler yapsın!

Kurumların henüz yapay zekâya temkinli yaklaştığını söyleyen Artiwise Genel Müdürü Tanel Temel, “Biz bu düşünceyi kırmak için çalışıyoruz. Artiwise, çeşitli problemlerde makine öğrenmesi gücünü kullanarak yüzde 92 oranında başarı elde ediyor” diyor.

Derya COŞKUN SAYIN

Tanel Temel ve Fatih Samet Çetin tarafından kurulan Artiwise firması yapay zekâ ve makine öğrenmesi konularında 2020 yılına kadar Türkiye’nin en iyi bilinen firması olmayı hedefliyor. Şirketin Genel Müdürü Tanel Temel, şirketin misyonunu  “Operasyonel faaliyetlerin ve büyük veri analizlerinin makineler aracılığı ile verimli yapılması için gerekli teknolojileri geliştirerek insanların ve kurumların işlerini kolaylaştıracak çözümler sağlamak” şeklinde tanımlıyor.

Artiwise kurucu ortakları Tanel Temel ve Fatih Samet Çetin ile Türkiye’nin önemli şirketlerinin de kullandığı metin analitiği platformu ve yakın gelecek projeleri üzerine konuştuk…

Artiwise’dan biraz bahseder misiniz?

Birçok teknolojik gelişme Türkiye’de yakından takip ediliyor bunun yanında gördük ki, Türkiye yapay zekâ ve makine öğrenmesi konularında önemli fırsatlar barındırıyor.  Artiwise olarak veri işleme ve analiz etme konularında kullandığımız makine öğrenmesi ve doğal dil işleme teknikleriyle dünyadaki yapay zekâ trenini yakalamış durumdayız.

Operasyonel faaliyetler arttığı için insan gücüyle verilere tek tek bakıp analiz etmek ve aksiyon almak zorlaşıyor. Bugün 3 kişinin 1 günde yapacağı işi bir makine 3 dakikada bitirebiliyor. Bunu görerek, bir metin analitiği platformu ortaya çıkardık. Tüm yazılı içerikleri analiz edebilen bir platform olmasını istedik. Bu noktada örneklemek gerekirse; anketler, iletişim formları, çağrı merkezi kayıtları, e-postalar, haberler, sosyal medya içerikleri gibi yazılı içeriklerin tamamının analizi yapılabiliyor. Türkçe ve İngilizce dil desteğine sahip olan metin analitiği platformumuzu 2018 yılında yurt dışına açmayı hedefliyoruz.

Metin analitiği platformu firmalara ne tür artılar sağlıyor?

Firmalar, ürün ya da hizmetlerini doğru analiz etmek istiyorsa hedefleri 360 derece müşteri analizi olmalı. Ancak bu tür bir analiz için yalnızca CRM’deki verilerle rapor alınması yeterli değil. Bunun yanında birçok yazılı içerik bulunuyor. Bunları CRM sisteminizle entegre edip ortak bir çözüm sunmanız gerekiyor. Konuşma, şikâyet verileri, açık uçlu anket verileri gibi yapısal olmayan veriler de analiz edilmeli ve firmalar müşterilerinin hangi segmentte olduğunu, ürünlerinin sınıf dağılımlarını ve neler yapmak istediğini anlamalı.

Artiwise mühendislerinin geliştirmiş olduğu metin analitiği platformu makine öğrenmesi ve doğal dil işleme tekniklerini kullanarak müşteri iç görüsünü tek platformdan analiz edebiliyor. 360 derece analiz yaparak ‘firmanın rakipleri ile durumu nasıl? Makine öğrenmesiyle eğitilmiş sınıflara ait yazılı içeriklerin dağılımı ne? Ürün ve hizmetleri duygu dağılımı ne ?’ bunların hepsinin tek platformdan analiz edilebilmesini sağlıyoruz.

Artiwise metin analitiği platformu yönetim danışmanlığı veya araştırma şirketlerine nitel veri analizi veya içerik analizi yapma imkânı sağlamaktadır. Platformun içerisinde yer alan kümeleme modülü tüm nitel verilerin içeriklerini hızlı analiz edip öne çıkan kümeleri ve sınıfları bulmasını sağlamaktadır.

Artiwise olarak son 3 ayda 3,5 milyon haber kaydı, 400 bin anket verisi, 2 milyon sosyal medya verisi ve 450 bin de müşteri yorumu analiz ettik. Bunları yapabilmek için insan gücünde 2000 adam/gün gerekiyordu. Oysa tüm bu veriler Artiwise’ın metin analitiği platformunda anlık olarak analiz edilebiliyor. Platformun sunduğu dashbaord’lar aracılığı ile Operasyonel verimlilik ve hızlı analiz ile çabuk kararlar alınabilmesini sağlıyoruz.

Artiwise metin analitiği platformu ile veri analistleri ve uygulama geliştiricileri makine öğrenmesi ve doğal dil işleme tekniklerini bilmelerine gerek olmaksızın veri modellemesi yapabilirler. Ürünün API’lerini kullanarak analiz sonuçlarını kendi platformlarına taşıyabilirler. Bunun yanında pazarlama uzmanları, müşteri yöneticileri ve medya ajansları gibi müşteriye yakın iş birimlerinde çalışan ekipler akıllı dashboard’ları kullanarak istedikleri marka, rakip, ürün, hizmet vb. ile ilgili analizleri kolayca elde edebilirler.

Metin analitiği platformumuzu müşterilerimize bulut üzerinden kullandıkça öde modeliyle sunuyoruz. Bu sayede firmalar projeleri için ek yatırım yapma ihtiyacı duymuyor ve proje yatırımının geri dönüşünü (ROI) rahatlıkla görebiliyorlar. Bunun yanında bankacılık sektörü gibi regülasyon kısıtları olan ve verisini bulutta bulundurmak istemeyen firmalar için kurum içi kurulum yapabiliyoruz.

Yapay zekâ gibi yeni nesil bir çözüm, analiz noktasında ne tür kazanımlar sağlıyor?

Dünyada her geçen gün insanların hayatlarını kolaylaştırmak ve daha konforlu hale getirebilmek adına yapay zeka kullanan sistemler ve çalışmalar ortaya çıkmaktadır. Günümüzün en önemli teknoloji trendi olarak sayılan yapay zeka, veri analizinde büyük fırsatlar ve farklılıklar da yaratmaktadır. Günümüzde insanlar ve makineler tarafından üretilen veri muazzam miktarlara ulaşmıştır. Üretilmekte olan bu veri, analiz edilemediği sürece büyük bir önem arz etmemektedir. Verinin boyutu ve niteliği sebebiyle analiz edilmesinin insanlar tarafından yapılması hem çok mümkün gözükmemekte hem de çok büyük bir verimsizlik ortaya çıkarmaktadır. İşte bu sebeple yapay zekâ teknolojilerinin büyük verilerin analizinde kullanılması, üzerine en sık araştırma yapılan konular arasında yer almaktadır. Biz de ürünümüz ile insanlar tarafından üretilen doğal dilde yazılmış olan verilerin analizlerinin makineler tarafından yapılabileceğini göstermekteyiz. Bu sayede kurumların operasyonel verimlilikleri artmakta ve daha da önemlisi göz ardı etmiş oldukları verilerden anlamlı analitikler çıkarabilmektedirler. Bu analitikler sayesinde, kurumlar vermiş oldukları kararlarda ya da planlamış oldukları stratejilerinde nitelikli hale gelmiş oluyorlar.

Bu kapsamda hangi kurumlarla işbirliği içerisindesiniz?

Bu kapsamda beraber çalışmakta olduğumuz firma örneklerinden bir kaçını paylaşmak isteriz. Türkiye’de resmi ilanların görev alanındaki süreli yayınlara (gazetelere) dağıtılması süreçlerini yöneten Basın İlan Kurumu, bu ilanları yayınlayan gazetelere yüklettiği vecibelerin yerine getirilip getirilmediği ile bilhassa internet ortamındaki yayınlarını kontrol etmek için Artiwise Metin Analitiği Platformunu kullanmaktadır. Kurumun 41 ilde şubesi bulunmaktadır. Kurum ülke genelinde resmi ilan yayınıyla alakalı gazetelerin yerine getirmesi gereken şartları düzenlemektedir. Bu platform üzerinden gazetelerin dijital mecradaki yayın içerikleri analiz edilerek, gazetelerin internet siteleri üzerinden hak kazandığı ek gösterge karşılığı resmi ilan istihkakları belirlenmektedir. Manuel olarak yapılması bir hayli zor işlemler için Artiwise Metin Analitiği Platformu ‘41 adam/gün’lük operasyonel verimlilik getirmiştir. Ayrıca gazetelerin internet sitelerinde benzer haberlerin tespiti ve haberlerin kategorize edilmesi işlemlerinin tek bir platform üzerinden yapılması sağlanmıştır. Yakın zamanda gazetelerin PDF formatındaki nüshaları da Artiwise Metin Analitiği Platformu ile analiz edilecektir.

Borusan Otomotiv farklı kaynaklardan gelen yazılı müşteri verilerini ve müşterinin sesini analiz etmek için Artiwise Metin Analitiği Platformunu seçti. Açık uçlu yazılı anket verileri, çağrı merkezi ses kayıtları, sosyal medya, müşteri e-postaları vb. kaynaklardan gelen talep, şikâyet ve öneriler metin analitiği platformumuz tarafından otomatik olarak sınıflandırılabilmektedir. Yapısal olmayan metin verileri ile yapısal olan CRM verileri Artiwise ile tek platformda raporlanabilmektedir. Bunun yanında zaman ve kaynak kırılımı yapılarak duygu analizi, kök neden analizi, öne çıkan konular ürünümüz üzerinden otomatik olarak tespit edilebilmektedir.

Haber sitelerinde yer alan haber içerikleri için SEO (Search Engine Optimization) uyumluluğu en önemli konulardan biridir. Artiwise API hizmetlerinden biri olan haber etiketleme hizmeti ile haber içeriklerinin arama motorlarına uyumlu otomatik etiketlenmesini sağlamaktayız. Böylece haber içerik girişi yapan editörler her bir haberin etiketlenmesi için ayıracakları zamandan tasarruf edebilmektedirler. Turkuvaz Medya ile yaklaşık 3 aylık iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Bu süreçte Artiwise makine öğrenmesi sonuçları ile Sabah Gazetesi Editör etiketlemelerinin aynı noktada buluşmasını sağladık. Makine ile insan işbirliğini sağladığımız bu çalışmada Artiwise haber etiketleme servisi daha önce manuel olarak yapılan etiketleme çalışmalarında operasyonel verimlilik sağlamıştır. Her geçen gün öğrenerek gelişen Artiwise makine öğrenmesi sonuçları ile haberler güvenilir bir şekilde otomatik olarak etiketlenebilmektedir.

Makine öğrenmesi noktasında genç bir şirket olan Artiwise’ın yakın gelecek planlarını merak ediyoruz…

Kurumlar henüz yapay zekâya temkinli yaklaşıyor ancak biz de bu düşünceyi kırmak için çalışıyoruz ve bu konuda başarılı olduğumuza inanıyoruz. Kurumların bu dönüşüme inanması gerekiyor. Şu anda Artiwise çeşitli problemlerde makine öğrenmesi gücünü kullanarak yüzde 92 oranında başarılar elde edebilmektedir. Çalışmalarımız ve tecrübemiz göstermiştir ki aynı analizleri insanların manuel yapması durumunda analiz başarı oranı yüzde 80 seviyelerinde olmaktadır. Manuel çalışmalarda başarı oranının düşmesine sebep olarak tutarsızlık, dikkat dağınıklığı, tüm veriden haberdar olamama gibi birçok neden sayılabilir. 

Yakın gelecekte iç pazarda metin analitiği platformumuzun kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Şu an Türkçe ve İngilizce dilinde hizmet veren ürünlerimize, devam etmekte olan AR&GE faaliyetleri ile hizmet verdiği dillere Arapça ve Çince başta olmak üzere yeni dillerin eklenmesi ile 2018 yılında yurt dışına açılmayı hedefliyoruz.

 

 

 

 

 

Categories: FİRMA RÖPORTAJLARI

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*