Endüstri 4.0, sanayi devrimleri trenini yakalamak için son vagon!

Endüstri 4.0, sanayi devrimleri trenini yakalamak için son vagon!

Endüstri 4.0 yaklaşımı ile Türkiye’nin rekabet gücü avantajlarının sürdürülebilirliğini sağlamanın önemine değinen Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Ülke Başkanı Bora Tuncer, “Teknolojiyle birlikte insan kaynağına ve eğitim yatırımına öncelik verilmesi gerekir. Endüstri 4.0 Türkiye’nin daha önce yakalayamadığı sanayi devrimleri trenini yakalayabilmesi için son vagon.
Dünyanın müthiş bir hızla yeni bir teknolojik devrime doğru ilerlediği bir dönemden geçiyoruz. Bu noktada, Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Ülke Başkanı Bora Tuncer, Endüstri 4.0’ı bir teknolojik devrim olarak değil, daha ziyade bir evrim olarak gördüklerini vurguluyor. “Endüstri 4.0’a temel teşkil edecek teknolojiler, son 20 yıldır kullanılıyor. Ancak bunlar bir bütünlük içinde entegre değildi” diyen Tuncer, Endüstri 4.0 konseptini, işletmelerin tedarikten imalata, toplam değerler zincirinin tek bir platform üzerinde entegrasyonu ve bu entegrasyonun yaratacağı süreç optimizasyonu olarak gördüklerini ifade ediyor. Bora Tuncer, “Bu doğrultuda Schneider Electric tüm ürün ve çözümlerini bu kapsamda geliştiriyor. Schneider Electric olarak, içinde bulunduğumuz dönemin Endüstri 4.0’ı anlatmak, bu yaklaşımın getireceği rekabet avantajları ve üretim esnekliği konusunda farkındalık yaratmak için uygun olduğunu düşünüyoruz” diyor.

 

Endüstri 4.0 evrimi ile birlikte; büyük düşünen büyük işletmelerde; akıllı makinelerin ve akıllı fabrikaların tam entegrasyonun tamamlanacağını kaydeden Tuncer, “Türkiye büyük işletmelerin ve büyük makina üreticilerinin dışında bu evrimin henüz ilk aşamasında. Kendi başına karar veren mekanizmalar ve entegre fabrikalar Türkiye’de bulunmuyor. Genleri birleştirilmeyi ve teknolojik çoğalmayı bekleyen birçok bilim dalı ve disiplinler arası çalışma askıda bekliyor. Türk sanayicisinin Endüstri 4.0’a yönelik olarak gözle görülür bir ilgisi var. İşletmeler, konuyla ilgili çalıştaylar ve panellere konu ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak ve deneyim sahibi işletmeleri örnek almak üzere katılım gösteriyor. Hatta bu tür çalıştaylar sonucunda hazırlanan ‘Sanayi 4.0 raporu Mart 2016’da TÜSİAD bünyesinde yayınlandı. Tüm bu çalışmalar, sanayiciden uzakta yürümüyor. Konunun tarafları da bu dönüşümün öncüsü, bir parçası olmak istiyor” diye konuşuyor.

“Teknoloji ile birlikte eğitim yatırımına öncelik verilmeli”
Bu kapsamda, TÜSİAD’ın yayınladığı rapordan da bahseden Tuncer, konuyla ilgili şunları söylüyor: “Schneider Electric olarak uluslararası tecrübemiz ile destek verdiğimiz ‘TÜSİAD Sanayi 4.0 raporunda vurgulandığı üzere, Endüstri 4.0 yaklaşımı ile Türkiye’nin rekabet gücü avantajlarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve artırmak, ancak bunun ötesinde katma değeri yüksek ve dünya üretim değer zincirinden çok daha fazla pay alan bir Türk sanayisi yaratmak hedeflenmeli. Bunun, Türkiye’nin içinde bulunduğu ülke grubundan bir üst seviyeye yükselme hedefine ulaşılmasına sağlayacağı katkı da göz önünde bulundurulmalı. Dünyanın 20 yıl önce başladığı bir konuda rekabet içinde kalabilmek için teknolojiye yatırım yapmak önemli şart. Türkiye’nin acil olarak teknoloji yatırımlarını yapmaması durumunda küresel ekonomi ile rekabet etmek mümkün değil. Bu doğrultuda, teknoloji ile birlikte insan kaynağına ve Türk şirketlerinin kendisini geliştirmesi için eğitim yatırımına öncelik verilmesi gerekir. Endüstri 4.0 Türkiye’nin daha önce yakalayamadığı sanayi devrimleri trenini yakalayabilmesi için son vagon. Aksi Türkiye’nin küresel rekabette geri kalmasına neden olacak.”

Categories: FİRMA RÖPORTAJLARI

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*