Test Yönetimi Birimi kalite süreçlerini etkinleştirme noktasında Hewlett Packard Enterprise’ın (HPE) desteğini alan İş Bankası, kritik yetkinliklerde olgunluk seviyesini artırarak test aktivitelerinde yüksek verimlilik kazandı. İş Bankası Chief Data Officer’ı (CDO) Serdar Yılmaz, “’Ölçemediğini yönetemezsin’ prensibi ile tüm test süreçlerimizdeki performans ölçüm kriterlerini yenileyip, etkin bir şekilde takibini sağlamış olduk” diyor.
Dijital dönüşüm başta finans sektörü olmak üzere artık tüm sektörlerin tecrübe ederek iş süreçlerine dahil ettiği önemli bir konu olarak dikkat çekiyor. Dijital dönüşüm ile birlikte daha sık duymaya başladığımız veri analitiği, makine öğrenmesi gibi konular da söz konusu dönüşüme uyum sağlama noktasında kurumlar için itici güç niteliği taşıyor.

Bu noktada son dönemde tüm gelişmelerin ve dijital dönüşümün veri etrafında ve veriden değer yaratma üzerine olgunlaştığını söyleyen İş Bankası CDO’su Serdar Yılmaz, yaklaşık 3 yıl önce IT organizasyonunda özellikle veri bölgesine odaklanmış ayrı bir bölüm oluşturulmasına karar verdiklerini anlatıyor. “IT ekibimiz tek bir organizasyondan oluşurken, bu yapıyı ikiye bölüp bir kısmını teknolojik altyapıya, diğer kısmını da veriye ve veriden bilgi üretmeye odaklanması yönünde yeniden konumlandırdık. Bu görev paylaşımı sırasında da test ekipleri, test ortamları, test verisi yönetimi gibi fonksiyonlar da veri yönetimi bölümünün altında konumlandı” diyen Yılmaz, tüm alanlara dokunan büyük bir dönüşüm programına girdiklerini dile getiriyor.
Yılmaz’a göre; dijital dönüşümün çok net bir şekilde tecrübe edildiği bu süreçte ileriye dönük gerekli yatırımları yapmayan kurumların bir dizi tehditle karşı karşıya kalması kaçınılmaz… Bu noktada, kendilerinin de bu projeyi ‘köprüden önce son çıkış’ olarak nitelendirdiklerini belirten Serdar Yılmaz, “Şu ana kadar tecrübe ettiğimiz dönüşüm buz dağının sadece görünen kısmı. Bu dönüşümler hayallerimizin çok ötesinde bizi etkileyecek. Dönüşüme kültürel olarak hazırlanmak, doğru yetkinlikleri geliştirmek, doğru teknolojilere yatırım yaparak süreçlerimizi yeniden tasarlamak en öncelikli konular olarak listelerimizde yer alıyor” diyor.

“Bu girişim, DevOps yaklaşımının da fitilini ateşlemiş oldu”
Büyük dönüşüm sırasında fazlaca ürünün ortaya çıkması ile üretim hızının test fonksiyonlarını zorlayacağını fark ettiklerini anlatan Yılmaz, “Bu aşamada test ekiplerimizin sayısını artırmak yerine, test fonksiyonlarının çok daha verimli yapılabilmesini sağlayacak alanları belirleyerek, sistem entegratörü olarak Data Market ve HPE’nin birlikte gerçekleştirdiği bir yıllık bir proje çalışmasına başladık. Sıkı bir çalışma ile 2017 yılının ilk çeyreği içerisinde bu projeyi tamamladık. Şu anda kazanımlarımızı genele yayma ve tüm projelere uygulama aşamasındayız. İş Bankası ve HPE uzmanlarından oluşan proje ekibi, öncelikli olarak devam etmekte olan dönüşüm projesi ile ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasını, mevcut sorunların tespiti ve çözümünü, ardından değişen ihtiyaçlarla birlikte geleceğe dönük stratejilerin belirlenmesini, yeni yetkinlikler kazanılmasını, yalın metotların hayata geçirilmesi ile mevcut süreçlerin iyileştirilmesini hedefledi.

‘Fonksiyonel Test Ortamı’ ile Servis Sanallaştırma, Fonksiyonel Test Otomasyonu ve Test Veri Yönetimi desteğiyle bağımlılıklardan etkilenmeden hızlı ve etkin fonksiyonel test yapılmasının önü açıldı. Sağlanan uzman personel desteği ve süreç yalınlaştırma çalışmalarıyla İş Bankası uygulamalarının performans testlerinde etkin bir yönetim sağlandı. Test alanında başlayan bu girişim, uçtan uca tüm üretim bandını değiştirecek DevOps yaklaşımının da fitilini ateşlemiş oldu” diye konuşuyor.

Proje kapsamında İş Bankası’nın yazılım üretim bandında çok önemli iyileştirmeler oldu. Serdar Yılmaz bunlardan bahsederken, öncelikle servis sanallaştırma altyapılarının olgun bir seviyeye gelmesi üzerinde özellikle duruyor. Bu sayede kod geliştirme ortamlarından itibaren, uygulama geliştiricilerin diğer uygulamalara bağımlılığının en aza indirmelerini sağlayan servis sanallaştırmanın mümkün hale geldiğini söyleyen Yılmaz şöyle devam ediyor: “Bu, projeye ya da ürüne özel izole test ortamları, daha az kesinti, daha sık kurulum ve daha hızlı geliştirme anlamına geliyor. Diğer taraftan test otomasyon mimarimiz çok etkin bir seviyeye geldi. Bu sayede belli bir standartta ve modüler yapıda otomasyon scriptleri geliştirmenin önü açıldı. Dikkate değer bir fonksiyonel test otomasyon kapsama alanına sahip olduk. Otomasyon yetkinliği sadece test ile sınırlı kalmayıp, DevOps yaklaşımındaki sürekli entegrasyon ve sürekli teslimatın her aşamasında kullanılabilecek olgunluğa ulaştı. Test sürecinin en kritik konularından biri olan test verisi oluşturma altyapısı yenilendi. Bu sayede çok hızlı test verisi üretme, test verisi rezervasyonu yapabilme, test verisi klonlama ve test verisi alt kümesi oluşturma gibi yeni yetenekler kazanıldı. Otomasyon, sanallaştırma, performans test, test ortamları yönetimine ilişkin metrikler ve göstergeler oluşturuldu, bu metriklerle tüm süreç izlenebilir ve ölçülebilir hale getirildi.”

“Test ekiplerindeki yetkinliklerin artması, kurum kültüründeki dönüşümü hızlandırdı”
Bütün bunların yanında İş Bankası’nın kalite yönetiminde de ciddi değişiklikler olduğunu kaydeden Serdar Yılmaz, yazılım geliştirmede kalitenin önemine işaret ediyor. Yılmaz, kalite yönetimindeki değişimle birlikte kurumlarındaki kazanımları şöyle özetliyor: “’Shift Left Testing’ diye bilinen kavram süreç tasarımlarımızda en önemli kriterimiz olarak yer aldı. Üretim ortamına yakın yürütülen bazı faaliyetlerin, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün daha önceki aşamalarında hayata geçirilmesinin maliyetleri düşürdüğünü, üretim hız ve kalitesini artırdığını, bugün yaşanan bazı kronik sorunları da ortadan kaldırdığını tecrübe ettik. En önemli kazanım ise insana yapılan yatırımların bir çıktısı olarak kendini gösterdi. Test otomasyonu, test ortamları yönetimi, test verisi oluşturma, servis sanallaştırma ve performans testi alanlarının çok etkin bir şekilde fonksiyonel test alanı ile birlikte çalışması, tüm test ekiplerinin yetkinliklerinin ciddi ölçüde artmasını sağlayarak, kurum kültürünü de önemli ölçüde etkilemiş oldu. Ancak tabi ki bu bir sürekli devinim gerektiren değişim ve gelişim yolculuğu, daha alınacak çok yol var.”

DevOps kavramları ile uyumlu bir pojeyi hayata geçirdik
DevOps yolculuğunda HPE’nin bakış açısı sayesinde; bilgi teknolojileri ailesinin geneline katkı sağlayacak, uzun vadeli ve kalıcı çözümleri içine alan bir yaklaşımla, aynı zamanda DevOps kavramları ile uyumlu bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Yılmaz, bu noktada da HPE’nin DevOps konusunda yetkin danışmanları ile çalıştıklarını vurguluyor.