Yasal düzenlemelerin yavaş ilerlemesi dijitalleşme hızını etkiliyor

Yasal düzenlemelerin yavaş ilerlemesi dijitalleşme hızını etkiliyor

Siber savaşların önemli bir tehdit olduğunu hatırlatan TUSAŞ CIO’su Gülsen Bayramusta, bu konuda gerekli yatırımları yaparak güvenlik seviyelerini artırdıklarını söylüyor ve ekliyor: Ancak mevcut yönergelerin günümüz teknolojilerine uyum sağlaması yönündeki düzenlemeler çok yavaş ilerlediği için, bu durum süreçlerimizin dijitalleşme hızını da etkiliyor.

TUSAŞ CIO’su Gülsen Bayramusta Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmasının ardından iş hayatına ‘çok iyi bir uzman olabilmek’ adına atılmış başarılı bir kadın profesyonel. “Meslek hayatım boyunca her daim işimle ilgili her konuda detaylı araştırma yapan, öğrenen, uzmanlardan bilgi alan biri olarak, işimi severek, büyük bir heyecanla ve büyük bir titizlikle uygulamaya çalışıyorum” diyen Bayramusta, daima yenilikçi ve çözüm odaklı olduğunu da özellikle vurguluyor.
Mesleğine finans sektöründe ‘yazılımcı’ olarak başlayan Gülsen Bayramusta, sonraki üç yılını ise maden sektöründe hem yazılımcı hem de sistem mühendisi olarak geçiriyor. Bu süreç kendisine çok fazla deneyim sağlıyor elbette. Deneyimli yönetici, 1990 yılında (TUSAŞ) Bilgi Teknolojileri bölümünde sistem mühendisi olarak göreve başladıktan sonra, meslek hayatının ikinci fazına adım atıyor. “2005 yılından bu yana TUSAŞ’ta Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak görev yapıyorum” diyen Gülsen Bayramusta, yaklaşık 5 bin istemci, 650’den fazla sunucu ile 400’ün üzerinde şirket faaliyet alanlarına yönelik bilişim sistemlerine sahip bir network ağını profesyonel bir ekiple birlikte yönetiyor. 30 yıldır Bilgi Teknolojileri sektörünün içerisinde olan Gülsen Bayramusta’nın başarısının arkasında ise her gün ilk günkü heyecanla çalışması yer alıyor.
Bayramusta ile gökyüzünün teknoloji ile nasıl entegre edildiğini ve bu alandaki deneyimlerini konuştuk…

1500’ün üzerinde tasarım mühendisinin faaliyetleri sayısal ortamda takip edilecek
TUSAŞ’ın; tasarım, geliştirme, modernizasyon ve sistem entegrasyonu ile parça imalatından uçak montajı, uçuş testleri ve teslimata kadar gelişmiş mühendislik, üretim ve test imkân ve kabiliyetlerine sahip olduğunu söyleyen Gülsen Bayramusta, bu yıl içerisinde, Bilgi Teknolojileri Konfigürasyon Sürecinin İyileştirilmesi, İstemci Mimarisinin Verimliliğinin Artırılması, BT İş Sürekliliği Sürecinin İyileştirilmesi ve İş Zekâsı Uygulamaları ile SIEM gibi projelerini gerçekleştireceklerini belirtiyor.
2015 yılı Eylül ayında Yapısal Grup Başkanlığımızın Mühendislik süreçlerinin ölçülmesi, değerlendirilmesi, yalın hale getirilmesi ve performansının artırılması amacıyla iş birimi ile ortaklaşa BPM-Business Process Management adı altında süreçlerin dijital ortama aktarılmasına yönelik projenin başlatıldığı bilgisini veren Bayramusta, “Yaklaşık 1500 üzerindeki mühendisin hava araçları tasarım aşamasında yaptıkları faaliyetlerin hepsi sayısal ortamda takip edilecek şekilde bir mimari kurulacak” diyor.

“Tüm sektörlerde bilgi teknolojileri kaynakları vazgeçilmez”
Peki, mühendislik süreçlerinin dijital ortama aktarılması neler kazandıracak? Gülsen Bayramusta, bunun ilk etapta, şeffaf, ölçülebilir mühendislik iş takvimlerinin oluşturulması yönünde artı kazandırdığını ifade ediyor. Bunun yanında, mühendislerin öğrenme eğilimlerinin yükseltilmesi, müşteriye kaliteli ve doğru çıktı sunulması, yöneticilerin proje takvimlerini doğru planlaması gibi kazanımların da elde edileceğini belirten Bayramusta,
her yapılan faaliyetin izlenebilir olması nedeniyle müşteri memnuniyetinin de artacağına işaret ediyor.
Dijital dönüşümde meydana gelen gelişimin giderek arttığını vurgulayan Gülsen Bayramusta’ya göre, tüm sektörlerde bilgi teknolojileri kaynakları vazgeçilmez kaynaklar… Bu doğrultuda, süreçlerin dijital ortamda işletilmesinin getirdiği faydanın yüksek olduğunu söyleyen Bayramusta, “BT birimlerinin bu anlamda iş birimlerine yakın olmaları, iş birimleri gereksinimlerini daha iyi anlayarak yeni bilgi teknolojilerini iş birimlerine sunmaları ve birimlerin süreçlerini dijital ortama aktarılmasını sağlamaları, katkı göstermeleri önemli” diye konuşuyor.

“Siber savaş, çağımız için önemli bir tehdit!”
Bulundukları sektör gereği bilgi ve tesis güvenliğinin önemli bir husus olduğunun altını çizen Gülsen Bayramusta, özellikle projelerde çalışan her bir personelin Kişi Güvenlik Belgesi’ne sahip olmasının zorunluluk olduğunu kaydediyor. “Yasa ve yönetmeliklere, politikalara uyum sağlama zorunluluğumuzun farkındayız ancak mevcut yönergelerin günümüz teknolojilerine uyum sağlamasındaki düzenlemelerin çok yavaş ilerlemesi süreçlerimizin dijitalleşme hızını da etkiliyor” diyen Bayramusta, bu noktada siber güvenlik konusuna değiniyor. Siber güvenliğin hem tüm sektörler hem de Türkiye için önemli bir nokta olduğunu belirten Bayramusta, şöyle konuşuyor: “Her bir sektördeki kurum ve kuruluşlar olarak bilgi ve tesis güvenliğine yönelik ayrı ayrı çözüm arayışı içindeyiz ve gerekli yatırımları yaparak güvenlik seviyemizi artırmaya çalışıyoruz. Siber savaş çağımız için önemli bir tehdit olup; bu alandaki ülke politikalarının ve risklerin belirlenmesi, tüm kurumlara duyurulması, politikalara uyumlu yatırımların planlanması, krize yönelik olarak yapılmış siber güvenlik planlarının hazırlanması ve tatbikatların yapılması, , ayrıca vatandaş seviyesinde farkındalığı artıracak eğitimler verilmesi gerekiyor.”

“SIEM projesi ile bilgi teknolojileri mimarisinin güvenilirliğini artıracağız”
Çeşitli bilişim sistemleri üzerinde oluşan kayıtların; doğru ve eksiksiz garanti altına alınarak saklanmasının, elektronik ortamda gerçekleşen olası adli olaylarda delil sayılmaları açısından önemli olduğuna dikkat çeken Gülsen Bayramusta, bu bağlamda siber saldırıların da bundan sonra artarak yaşanmaya devam edeceğini söylüyor. Bayramusta, “Bu sebeple şirket bilgi teknolojileri mimarisinin güvenilirliğini artırmaya yönelik olarak SIEM projesine geçen yıldan başlanıldı ve bu konuda sektörde önemli sırada yer alan pek çok güvenlik çözümü incelendi. SIEM sistemi ile tüm bilişim altyapısı üzerinde güvenlik açısından 360 derece alan hâkimiyeti sağlanması planlanmakta olup; öncelikle risklerin ve log kaynaklarının belirlenmesi, bu kaynaklardan gelen log’ların detay ve içeriğinin belirlenmesi, log’ların anlamlandırılması, etiketlenmesi, seviyelendirilmesi ve risklerin minimize edilmesi amaçlanıyor. SIEM sisteminin log toplama işlevinin yanı sıra bilgi teknolojileri birimine ve dolayısıyla şirkete asıl faydası, olaylar henüz olmadan üretilen çeşitli alarmlar ve hatta alınan otomatik aksiyonlar ile proaktif bir çözüm olarak konumlandırıldığında görülecek, sistemleri izlemez isek, koruyamayız” diyor.

“Etkin bir bilgi teknolojileri yönetimi için kaynaklar ölçülmeli”
TUSAŞ Bilgi Teknolojileri olarak, ürünlerinin istenilen kalitede, istenilen zaman ve hızda olması, aynı zamanda ekonomik üretilmesi, tasarlanması ve desteklenmesi için şirket iş süreçleri ile uyumlu bilgi teknolojileri hizmetleri sunduklarını belirten Bayramusta, bu sayede şirketlerinin stratejik hedeflere ulaşımının sağlanacağını kaydediyor. Gülsen Bayramusta iş süreçlerindeki bu ilkeli yaklaşımı şöyle aktarıyor: “İş süreçleri ile uyumlu Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü hizmetlerinin istenen hız, kalite ve maliyette sunulması için ITIL ve ISO 20000 BT Hizmet Yönetimi gibi uluslararası standartlarda yer alan hizmet yaşam döngüsü modeli uygulanıyor. Bu modele uyum sağlanarak bilgi teknolojileri süreçlerinin düzenlenmesi ile hizmetlerin işletilmesi; kaynakları etkin ve verimli sunmamızı, riskleri yönetmemizi, güvenlik, hızlılık ve erişilebilirlik artışı sağlamamızı, müşteri ihtiyaçlarını doğru belirlememizi ve müşteri memnuniyeti seviyemizi artırmamızı sağlıyor.”

TUSAŞ’ın havacılık ve uzay sanayinde Airbus, Boeing gibi uluslararası şirketler ile ortak projeleri olduğuna da dikkat çeken Gülsen Bayramusta, “Uluslararası standartlar izlenerek süreçlerin düzenlenmesi ve işletilmesinin kazanımlarını her zaman her denetimde ve hizmetlerin işletilmesinde görüyoruz. Ayrıca politikamız gereği çok uzun zamandır şirket içinde ve dışında müşterilerimize teknoloji yöneten bir bilgi teknolojileri birimi değil, iş süreçleri ile ortaklaşa çalışan bir departman olduğumuzu kabul ettirdik. Müşterilerimize, 2005 yılından bu yana şirket genelinde sunduğumuz hizmetlere yönelik memnuniyet anketleri düzenliyoruz. Ortalama bu oran yüzde 85 seviyesinde. Zira etkin bir bilgi teknolojileri yönetimi için kaynakların ölçülmesi önemli” diyor. Bayramusta ayrıca, TUSAŞ Bilgi Teknolojileri olarak sürekli iyileştirme ve kaliteli hizmet sunma yaklaşımı uyguladıklarını ve aynı hizmeti her geçen gün daha iyi sunabilmek adına çeşitli öneriler, iyileştirmeler, öğrenilen dersler ve yeniliklerin hayata geçirildiğini de aktarıyor.

TAI ANKA

“Artan bilgisayar gücü hava aracı tasarım sürecinde önemli katkı sağlıyor”
Havacılık ve uzay sanayii için önemi hayli fazla olan, hava araçları analiz işlemleri için kullanıma başlanan Yüksek Başarımlı Bilgisayar projelerini sorduğumuz Gülsen Bayramusta, projenin detaylarını şu şekilde anlatıyor: “Artan bilgisayar gücü, hava aracı tasarım ve geliştirme sürecindeki mühendislik çalışmalarına önemli katkılar sağlıyor. Gerçeğe daha yakın modeller ile gerçekleştirilen çok sayıda analiz, tasarım sürecinde belirsizliklerin daha kısa zamanda giderilmesine ve ürüne gidilen yolda testlerin daha etkin kullanılabilmesine olanak sağlıyor. Yüksek Başarımlı Bilgisayarları mimarimize 2014 yıllından sonra kurmaya başladık ve mühendislik analiz işlemleri artık yeni mimaride çalıştırmaya başladık ve süreçlerde hissedilir performans artışı kazandık. Bu kazanıma ek olarak; Analizlerin Yüksek Başarımlı Bilgisayar mimarisi üzerinde hızlı bir şekilde tamamlanması ve 24 saat hizmet verebiliyor olması nedeniyle analizler için kullanılan ticari paket yazılım lisans kullanımlarını çok daha verimli hale getirdik. Sistemin merkezi şekilde takibinin daha kolay olmasıyla kullanıcı kaynaklı verimsiz çalışma yöntemleri tespit ederek verimliliğin arttırılması için sürekli iyileştirmeler yaparak, sistemi izler hale geldik. Bu iyileştirmelerle, işgücü ve kaynak tasarrufu sağlarken, aynı zamanda kullanıcı memnuniyetini de artırdık.”

Categories: CIO RÖPORTAJLARI

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*