Başarılı bir IoT dönüşümü için en iyi uygulamalar

Başarılı bir IoT dönüşümü için en iyi uygulamalar

IoT’nin bizi insanların internetinden, toplulukların ve nesnelerin internetine yükselmesiyle birlikte başarıya yönelik etkenler teknolojinin kendisine sahip olmaktan uzaklaşarak ürünlerin nasıl tasarlanması gerektiğine ve onların ekosistemin kalanıyla olan etkileşimine dayanmaya başladı.
Beğensek de beğenmesek de cihazlar yazılım tanımlı bir hal alıyor. Söz gelimi otomobillere bakalım: Porsche Panamera 2016 modeli dâhili yazılımında 2 milyon satırı aşkın koda sahipken 2017 modelinde ise rakam 100 milyonu aşıyor. Yazılım tanımlı cihazların ivme kazanmayı sürdürmesiyle birlikte onlar birbiriyle ve onları yaratan organizasyonlarla bağlantılı hale geliyor.

Günümüzün bağlantılı cihazları diğerleriyle iletişim halinde olan yüzlerce ve binlerce sensörü barındırıyor; bir insanın isteyeceğinden çok daha sık bir biçimde. Sadece bu etken kullanmakta olduğumuz mevcut teknoloji omurgasını zorluyor.

Evet, sıra IoT’a geldiğinde geleceğe yönelik bir düşünce yapısına sahip olmak harika ama geleceğin IoT platformunun tasarlamanın fazlasıyla zaman alıcı olabileceğini anlamalısınız. İlk etapta bağlantılı cihazların bir değer ekleyip eklemediğini dikkate almanız önemli. Dünyanın gerçekten sabah hava durumunu gösteren bir uygulamaya sahip bir tost makinesine ihtiyacı var mı? Cihazım bugünün hızlı, teknoloji ağırlıklı yaşam tarzına nasıl uyum sağlıyor? Bu fonksiyonellik için para ödemek isteyenler olabilir mi?

Bağlı dünya için yarışın önünde kalın
Bu günün teknolojisinin önemli bir kısmı insanların interneti için inşa edildi. IoT çerçevesinde yapılan tartışmalarda bu ağ bağlantılarının yanında bizim artık bağlantılı ürün ve servislerle tanıştığımızı hatırda tutmak hayati derecede önemli.
IoT tartışmasının çoğu bir teknoloji tartışması. Bağlantılı cihazlar hakkında değil, hatta akıllı cihazlar hakkında bile değil. İnsanların Internet’inden Toplulukların ve İnsanların interneti ile bunların arasındaki etkileşimlere geçiş yapmak hakkında.

Ne yazık ki son on yıldır IoT’daki yeniliklerin önemli bir bölümü teknoloji uzmanlar tarafından yönlendirildi. Piyasada ortaya çıkan binlerce IoT cihazı bunu açıkça gösteriyor. Kullanıcı merkezli tasarım cephelerini yanlış anlayan cihaz merkezli teknoloji uzmanları tarafından geliştirilmiş olmaları potansiyel sahipleri için önemli. Kullanıcı deneyimi sıklıkla denklemin dışında tutuldu. Kullanıcı düşünülmeksizin tasarım yapılması bütün bir IoT hareketini sadece Cihazların Internet’ine indirgenmesi riskini getiriyor.

Ürünlerinizi güvenilirlik ve güvenliğe göre tasarlayın
Geçen yılki Amazon S3 kesintisi bulut içinde zeka ve analitik becerilerine sahip IoT ürünleriyle ilgili bir sorunu gün yüzüne çıkardı: S3 devre dışı kaldığında birden fazla kullanıcı garaj kapılarını açamadı, ısıtıcı sistemlerini kapatamadı ve diğer kritik ev fonksiyonlarını kontrol edemedi. Bağlantılı cihazları tasarlamak yalnızca bir kullanıcı deneyimi meselesi değil, o aynı zamanda çok daha fazla sistematik bir yaklaşım gerektiriyor; güvenirlik ve güvenlik için tasarlanması gereken eksiksiz bir uçtan uca sistemi. Hem kullanıcı hem de güvenilirlik ve güvenlik üzerine odaklanarak gelişmiş analitikler ve bilgiişlem öne çıkartılmış olacak.

Network algınızı değiştirin
Ağların nasıl değişeceğinizi düşünüyoruz? Mobil ağlar mobil telefonlar için geliştirilmiş ama şimdi Mobil Internet’ten Yazılım Internet’ine yöneliyor. Sprint’in IoT kıdemli başkan yardımcısı Ivo Rook’un ISG Digital Business Summit’te dikkat çektiği üzere: Akıllı telefonların kullanımının kendisi kompleks ama en azından onların ağ kullanımları öngörülebilir (trafiğin yüzde 80’i download trafiği). Bağlı cihazlar farklı kullanımlara sahip olacak; bağlı bir otomobil çift yönlü olarak gigabyte’larca download’u gerektirebilir. Bu değişken gereksinimler ağ tasarımınızı ve dağıtım tedarikçilerinizle olan ortaklığının nasıl etkiler? Rook, network’ü bütün bir sistemin bir parçası olarak tasarlamanın ağ ile ağ ekipman tedarikçiler arasından çok yakın bir işbirliğini gerektireceğini anlıyor.

Bağlantılı sistemleri tasarlama yolumuz değişecek
Bir işkolu bir satın alma merkezi olarak ortaya çıkıyor; işletmelerin iş problemlerine yönelik çözümleri aramaları veya yeni teknolojiyi satın almak yerine belirli sonuçları elde etme arayışında olmalarıyla. Enformasyon (IT) ve operasyonel teknolojiyi (OT) bir araya getirme ihtiyacıyla birlikte bu özel çözümlerden açık standartlar tarafına yönelimi hızlandırıyor. Open Device Net Vendor Association (ODVA) ve International Society of Automation (ISA) gibi standart yapılar IoT gelişimini iyileştirmek için donanım ve yazılım firmalarını bir araya getiriyor. Rockwell, Honeywell ve Emerson gibi firmalar Intel, IBM ve Cisco gibi artık yakından çalışıyor.

IT ile IoT’yi birleştirirken akılda tutulması gereken birkaç soru şöyle:
Sağlayıcıların benim için çözüm üretmek üzere bir araya gelirse, ben bu diyaloğu nasıl idare ederim?
Diyaloğun hangi bölümlerinde tesir eden ve yönlendirici olmak isterim?

Bu ekosistemdeki en iyi katılımcılar kimler?
Madencilik endüstrisi öğrenmek için iyi bir model: Madencilik organizasyonlarındaki IT departmanları iş hatlarına rapor ediyor ki bu diğer imalat organizasyonlarında tipik olarak görülmüyor. Sonuç? Madencilik endüstrisi IT-OT köprüsünün nasıl oluşturulacağına dair il başarı kalıplarını gösteriyor.

Sonraki?
İlk benimseyen organizasyonlar IoT’a hedef olarak operasyonel verimlilikle başladı zira bunu başarmak daha kolaydı. Artık onlar birçok alanda IoT’un yararlarını keşfetmeye başladı; buna büyük ölçekte özelleştirme de dâhil. Yakın zamanda CISCO özel yapım motosikletlerin teslimatlarını 18 aydan sadece iki haftaya düşürmek üzere Harley Davidson’ın operasyonlardaki bağlantıyı nasıl kullandığını gösterdi.

Akıllı şehirler IoT kullanım imkânlarını ilk benimseyenlerden çünkü bir şehir için otopark tipik olarak iki ya da üçüncü en büyük gelir getirici kalem. Yol yüzeyi sıcaklığı ve ses düzeyi enformasyonuyla birlikte online otopark analitiklerinin bir kombinasyonu otopark çözümlerinin tasarımları ve araçları gerçek zamanlı yönlendirme için kullanılma potansiyeline sahip. Bu sadece bir imkân değil aynı zamanda yatırım geri dönüşü de yaratıyor. Bazı şehirler bağlantılı teknolojilerin uygulanması üzerinden otopark gelirlerinde yüzde 20 ila 30 artış kaydetti. Bu türden geri dönüşlerle birlikte akıllı bir şehir halini almak (akıllı otoparklarla başlayarak) hem bütçe hem de gelişmiş şehir hizmetleri bakış açısından mantıklı gözüküyor.

Tasarıma en tepede değeri akılda tutarak başlamak çözümün ayrı bölümlerinden ziyade performans üzerindeki odağı arttırıyor. Endüstrideki emsallerinize bakarak kendinizi ölçerek başlayın ve onların kullanım durumlarından ders çıkartın ve paranın nereden ve nasıl kazanıldığını analiz ettiğinizden emin olun. “IoT konusunda nihai yaklaşımınız teknik bir karar olmamalı, cihazları kendiniz mi üreteceksiniz, kullanacak mısınız, sigortalayacak mısınız veya fonlayacak mısınız?” bu konular dikkate alınarak genel bir değerlendirme olmalı. IoT teknolojilerini geliştirirken ve uygularken kendinize şunu sorun: Bu kararlar arzu ettiğiniz iş sonuçlarını nasıl destekleyecek?

Categories: STRATEJİ

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*