Donanım varlıklarının yönetiminde en iyi pratikler

Donanım varlıklarının yönetiminde en iyi pratikler

‘Bilgisayarlarınızın nerede olduğunu biliyor musunuz?’ Sorusunun cevabını verebilen donanım varlığı altyapılarına olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu konuya olan ilginin artmasını sağlayan bazı trendlerden bahsedebilmek de mümkün.

Aslında basit görünen soru etkin donanım varlıkları yönetiminin sağlanabilmesinin kalbinde yer alıyor. Bulut hizmetlerinin her geçen gün daha popüler hale gelmesi teknolojinin temelde fiziksel ekipmanları desteklemek üzere var olduğu gerçeğinin göz ardı edilmesine neden oluyor. Tubes: A Journey to the Center of the Internet kitabının yazarı Andrew Blum, 2012 yılında yazdığı kitapta internet altyapısının fiziksel altyapıya bağlı olduğunu detaylı bir şekilde ele alıyor. Peki, ama bu gerçek günümüz IT yöneticileri için ne anlama geliyor?

Donanım varlıklarının yönetimi konusuna olan ilginin artmasını sağlayan bazı trendlerden bahsedebilmek mümkün. Fiziksel güvenlik veri merkezlerinde ve diğer tesislerdeki en önemli konu olarak ön plana çıkmasının yanında güvenlik ile ilgili tehditlerin çoğu sektör için en önemli risk olduğu gerçeği bulunuyor. Diğer taraftan yöneticiler ve şirket direktörleri teknoloji harcamalarında donanım dâhil olmak üzere daha net tablolar görme konusunda önemli bir beklentileri bulunuyor. Hesap denetleme gereksinimlerinin ve etkin bir şekilde izlemenin sağlanabilmesi iyi bir şekilde yapılandırılmış kurumsal donanım yönetim programına adaptasyonu gerektiren bir diğer neden olarak ön plana çıkıyor.

En iyi pratikleri uygulamak: ISO standartları

Ontario merkezli Technology Asset Management danışmanlık şirketinin Başkanı Sherry Irwin, IT altyapılarının yönetimi konusunun bir işlem olmanın ötesinde temel olarak yazılımla uygulanabilen ISO 19770 standardının 2015 yılı itibariyle tüm IT altyapısına genişleyen bir hale geldiğini belirtiyor ve ekliyor: “Pek çok organizasyon donanım stratejisinde güvenilirlik ve yedek ekipmana sahip olma konularına odaklanıyor.”

Analiz altyapısının donanım varlıklarının yönetimini geliştirmede henüz keşfedilmemiş bir seçenek olduğunu belirten Irwin, pek çok organizasyonun donanım konusunda kurumsal düzeyde analize sahip olmadığını ve donanım üreticileri tarafından sağlanan verilerin donanım varlıklarında analiz kullanımını zorlaştıran etken olduğunu ifade ediyor. Donanım varlıklarının yönetimde IT tarafından sağlanan analizlerin sunulmasının sağlanması liderliğin ortaya koyulmasındaki en önemli etkenlerden birisi olma niteliği taşıyor.

Donanım varlıklarının yönetiminde yazılım kullanımı

Pek çok organizasyon teknoloji altyapılarını yönetirken oluşturdukları tablolar üzerinden çalışmaya devam ediyor. Bu nedenle IT liderlerinin profesyonel araçlar kullanarak bu süreci geliştirme konusunda atabilecekleri adımlar bulunduğu şüphe götürmez bir gerçek. Pazardaki mevcut varlık yönetimi araçlarının önemli bir kısmı yazılım ve donanım varlıklarını yönetme imkânı sunuyor. Kurumsal yazılımları derecelendirme konusunda hizmet sağlayan Caprerra’ya göre, IT varlık yönetim yazılımları sunan beş önemli sağlayıcı arasında SolarWinds, ManageEngine, Oracle, CA Technologies ve IBM Tivoli yer alıyor.

CA Technologies IT Asset Manager aracı pazarda kısa zamanda popüler hale gelen araçlardan birisi oldu. CA Technologies, donanım ve yazılım varlıklarını yönetme imkânı sunan bu aracı kendi organizasyonlarında kullanarak önemli avantajlar sağladıklarını belirtiyor. 2015 yılının Ağustos ayında yayınlanan rapora göre CA, geride bıraktığı yedi yıllık süreçte IT varlıklarının yönetimi sayesinde 23 milyon dolar tasarruf sağladı.

CA Technologies, Asset Manager aracının kullanımından önce donanım varlıklarının yönetiminde ihtiyaç duyulan bazı donanımlarda henüz kullanılmamasına rağmen yenilerinin satın alınması gibi problemler yaşadıklarını ifade ediyor. Bu kapsamda her departmanın kendi varlıklarını takip süreçlerini oluşturması ve bu nedenle kurumsal düzeyde verimsiz bir durumun ortaya çıkması yaşanılan bir diğer problem olarak ön plana çıkıyor.

CA, şu anda aralarında ağ ekipmanları, masaüstü bilgisayarlar, sunucular ve elektronik ekipmanların yer aldığı 130 binden fazla ögeyi yönetiyor. CA Technologies şirketinin IT Asset Manager ürün müdürü Mike Avenel, veri merkezleri varlıklarının optimizasyonu konusunda iyi bir aşama kaydetmiş olduklarını belirterek organizasyonlarındaki cihaz sayısını azaltma konusunda başarılı bir noktaya ulaştıklarını ifade ediyor.

Donanım varlıklarının yönetimi ile sağlanan faydanın görülmesiyle farklı sağlayıcıların IT varlık yönetimi pazarı için harekete geçtiğini söylemek mümkün. Şu anda pazarda adından söz ettiren sağlayıcıların çoğu yazılım lisansları ve buna benzer varlıkları yönetim imkânı sunabiliyor. Fakat varlık yönetim sistemi çözümün sadece belirli bir kısmını oluşturuyor. En iyi sonuca ulaşmak için kurumsal düzeyde varlık yönetim programının oluşturulmasına yönelik adımlar atılması en temel noktaların başında geliyor.

Bazı trendlerin donanım yönetimini zorlu bir problem haline getirdiğini söyleyebilmek mümkün. Avenel, IT entegrasyonunun ve akıllı telefon ile tablet gibi mobil cihazların yaygın şekilde kullanımının etkin donanım yönetimi altyapısı oluşturmayı hale getirdiğini ifade ediyor ve ekliyor: “Masaüstü bilgisayarlar gibi sabit cihazların şirketler için belirli bir olgunluğa erişmiş donanım yönetimi altyapısında göreceli olarak iyi anlaşılmış olmasına karşın şirkete ait olmayan cihazlar ve BYOD trendi varlık yönetimi konusunda ilerleme sağlanması gereken konular arasında yer alıyor.”

Çevresel faydalar ve maliyet kazançları

Donanım yönetimi optimizasyonunun farklı avantajlar sunuyor. Avenel, gözlemlerine göre bazı organizasyonların donanım yönetiminin atıkları azaltarak sağladığı çevresel faydaya odaklandığını belirtiyor. Elektronik atıklar hükümetler ve şirketler tarafından üzerinden hassasiyetle durulan konular arasında bulunuyor. Avustralya cep telefonu sektörü tarafından desteklenen kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan MobileMuster’a göre Avustralya 25 milyondan fazla kullanılmayan cep telefonu mevcut olması geri dönüşüm süreçlerinin önemini ortaya koyuyor.

Cep telefonlarında kullanılan ve bulunması zor nadir elementlerin yer alması geri dönüşüm süreçlerini önemli kılıyor. Birleşmiş Milletler’in STEP programına göre 2015 yılında dünya genelinde 70 milyon ton elektronik atık meydana geldi. Aralarında Dell ve Microsoft gibi şirketlerinde yer aldığı bazı büyük şirketler elektronik atık problemi üzerinde duran farklı programlar yürütüyor. Donanım varlıklarının etkin bir şekilde yönetimi şirketlere mevcut IT varlıklarından en iyi şekilde faydalanabilme imkânı sunuyor.

Verimli bir program oluşturmadaki başlangıç noktasının tüm IT varlıklarının yer aldığı bir envanter oluşturmak olduğunu belirten Avenel, envanterin oluşturulmasından sonraki aşamanın varlıkların anlaşılmasında belirleyici olan garanti, bakım durumu ve finansal bilgiler gibi diğer veriler üzerine yoğunlaşmak olduğunu ifade ediyor. Gerekli bilgilerle donatılan ve ögelerle ilgili bilgiler sayesinde yöneticilerin IT satın alma kararlarında daha iyi bilgilendirme sağlayacağı şüphe götürmez bir gerçek. Ancak büyük ölçekteki organizasyonların bu aşamalarda farklı problemlerle karşılaşıyor. Avanel, çok ulustu bir organizasyonda IT varlıklarının bir ülkeden diğer ülkeye taşınmasındaki vergi uygulamalarının olabileceğinin altını çizerken bu ve buna benzer durumlar konusunda öngörülü davranılması gerektiği konusunda uyarıyor.

Başarı ve başarısızlık arasındaki çizgi

Donanım varlıkları yönetim programının başarısına etki edebilecek bazı etkenler bulunuyor. Tüm bu etkenler içerisinde en önemli konunun organizasyondaki yöneticilerin bu sürece dâhil olması olduğunu söyleyebilmek mümkün.

Donanım varlıklarının yönetimiyle ilgili çalışmaların başarıya ulaşabilmesinde yönetimin süreçle ilgili maddi detayları desteklemesinin en temel konu olduğunu ifade eden Avenel, bu alandaki girişimlerin süreç değişiklikleri ve organizasyon içi eğitimler gerektirdiğini dile getiriyor ve ekliyor: “Planlama süreci IT varlıklarının yönetimi için bütüncül bir yaklaşım oluşturulmasıyla başlıyor. Bu yaklaşım kapsamında operasyonel risklerin gözetilmesi ve uyum konularının çözülmesi önem taşıyor. Diğer taraftan başarıya ulaşan girişimlerin yönetimin daha iyi bilgilendirilecek olmasından dolayı kurumsal çevikliğe olumlu düzeyde etki edeceğini söyleyebilmek mümkün. Örneğin, donanım varlıklarının etkin bir şekilde yönetimi ile donanım yükseltmelerine daha fazla bütçe ayrılması veya yükseltmelerle ilgili satın alımlardan tasarruf edilmesi söz konusu olabilir.”

CA Technologies deneyimlerine göre donanım varlıkları yönetiminden sağlanacak faydaların ortaya çıkması zaman alıyor. Avenel, tüm her şeyin doğru şekilde kurulması durumunda dahi yönetimin yeterince kaynak ayırmaması nedeniyle sürecin başarıya ulaşamama potansiyelinin söz konusu olduğunu belirtiyor. Varlık yönetiminin sürdürülmesi gereken bir süreç olduğunun altını çizen Avenel, IT varlık yönetim sürecinin çok büyük miktarda veri oluşturduğunu ve elde edilen verilerin organize edilerek değerlendirilmesinin zaman aldığını söylüyor. Değerlendirmelerin doğru bir şekilde yapılmasının ardından IT liderlerinin finans ve satın alma departmanları ile iş birliği oluşturması daha iyi kararlar alınması bakımından önem arz ediyor. Kurumsal bir bakış açısı olmadan IT varlık yönetimi projelerinin ve teknolojilerinin sınırlı bir değer oluşturabileceği gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerekiyor.

Categories: STRATEJİ

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*