IoT mimarisini bulutlasak mı bulutlamasak mı?

IoT mimarisini bulutlasak mı bulutlamasak mı?

Akıllı termostatlardan fitnes aygıtlarına, Nesnelerin İnterneti (IoT) şimdilerde günlük hayatımızın yaygın bir parçası. Bu bağlantılı cihazlar yaşamlarımızı kolaylaştırmak ve daha iyi hale getirmek için etrafımızı çevreleyen fiziki dünyadan veri topluyor, işliyor ve paylaşıyor.
Birçok işletme operasyonlarını daha iyi anlamak, daha bilinçli kararlar vermek, müşteri bağlılığını ateşlemek ve verinin nasıl yaratıldığını yeniden tasavvur etmek amacıyla veriyi kullanmak için IoT’u benimsiyor. Söz gelimi, bir tedarik zinciri yönetimi firması palet, kasa ve konteynerlerine diğer çevresel değişkenlerle birlikte coğrafi konum, ortam ısı ve basıncını takip eden sensörler yerleştirdi. Bu firmanın müşterilere sağladığı değeri dönüştürüyor; palet kiralamadan nakliye halindeki ürünlerin kalan raf ömürlerine dair verileri baz alan tedarik zinciri maliyetlerinin optimizasyonuna.

Düşük maliyetli sensörlerin, elastik bilgiişlemin ve veri bilimlerinin hızlı evrimiyle birlikte birçok endüstri izleyicisi kurumsal IoT konuşlandırmalarının patlamasını bekliyor. Esasında Gartner 2018’de işletmelerin yaklaşık 4,1 milyar bağlı nesneyi kurma yarışında olacağını öngörüyor; 2020’de ise 7,5 milyar.

Uzmanlar tüm bu geliştirmelerin aynı zaman diliminde dünya genelinde yaklaşık 44 trilyon gigabyte ekstra IoT verisi üretmesini bekliyor. Bu da bizi şu temel soruya getiriyor: Patlamaya hazır olan bu veri trendinin çözümünde hangi teknoloji mimarisini benimsemek daha iyi? Bunun etrafında üç genel seçenek mevcut: yerel, bulut veya hibrit mimariler. Cevap, her zaman olduğu gibi kullanım durumuna göre değişir.

Yerel IoT mimarisi
Yerel bir mimari, verinin ağın sınırında, kaynağa en yakın olan yerde işlendiği edge bilgiişlemi görevlendiriyor. IDC’ye göre 2019 itibariyle IoT verisinin yüzde 45’i edge’e yakın ya da edge’de saklanacak, işlenecek ve yürütülecek. Bu model daha küçük bir performans ayak izi sağlıyor ki işletmelerin veriye daha gerçek zamanlı yanıtlar vermesine yardımcı olabilir. Söz gelimi bir petrol sondaj platformunda sensörler sorunlu bir valfın yangına neden olup olmadığını tespit edebilir. Böyle bir durumda işletmeler gecikmeleri karşılayamaz. Valfı kapatmak için verinin bir uyduya, veri merkezine ve ardından geri gönderilmesi gerekiyorsa bu çok geç olabilir. Fakat daha hızlı bir performans ayakizi ile veri, merkezinden uzağa seyahat etmek zorunda değil. Bu da gecikmeleri azaltır ve kritik zamanlı kararlara imkân tanır.
Dahası yerel mimariler bulut ortamları gibi internet bağlantılarına bağımlı değildir. Ve yerel mimariler aynı zamanda katı veri güvenliği endişelerine sahip firmaların tercihidir. Yerel mimarinin edge bilgiişlemi kullanmasının oldukça mantıklı olduğu çok sayıda kullanım durumu mevcut.

Bulut IoT mimarisi
Bir bulut IoT mimarisi değerin dâhili ve harici veri kombinasyonu üzerinden idare edildiği çok sayıda bağlı cihazı yöneten organizasyonlar için yararlı olabilir. Örneğin, tedarik zinciri uygulamaları parçanın özel görünümünü, bütünün birleşik görünümüne bağlı olarak anlaşılmasından fayda sağlayabilir. Ve tam görünüm dışında kalan sadece tek bir veri seti önemini kaybeder.

Söz gelimi tek başına yerel mimari kullanılarak inşa edilen bir varlığın her bileşeni için tedarik zincirini organize etmeye çalışmak imkânsız olabilir.
Ayrıca bulut mimarileri diğer IoT cihazları ve bulut sistemleriyle bütünleşip etkileşimde bulunma becerisiyle çok daha büyük bir birlikte işlerlik sunuyor. Bu model çok daha fazla mimari esneklikle birlikte harici veri kaynaklarından yararlanılmasını sağlıyor. Son olarak bulut uygulamaları ekosistem içinde bir ölçüde en yüksek inovasyonu görüyor çünkü yazılım geliştiriciler öncelikli olarak büyük pazarları hedefliyor. Bulut mimarilerinden yararlanan IoT konuşlandırmaları zaten var olan yenilikçi ve rekabetçi sunumlar sebebiyle çok daha verimli olabilir. Bu itibarla bir bulut mimarisi organizasyonların IoT yatırımlarında geleceğe hazır olmasına imkân sağlayabilir.

Hibrit mimari
Sıklıkla en iyi yaklaşım büyük çekirdek veri setlerinin edge’de verimli bir biçimde işlenmesini ve ardından küçültülmüş birleşik türev verisinin çekirdekte işlenmesini sağlayandır. Örneklendirecek olursak, park sensörleri konuşlandıran akıllı şehirler tüm sensör verilerini otopark yakınlarında işleyebilir ve ardından şehir merkezine yaklaşan sürücülere akıllı yönlendirme tavsiyelerinde bulunmak üzere çeşitli otoparklardaki boş yer sayısına dair sadece özet veri getirebilir. Nihayetinde birkaç saniyede bir tüm o verinin gidip gelmesi maliyetli olabilir ve konuma yaklaşan sürücülerin bir otopark içinde müsait olan noktaların tam yerlerini bilmesi gerekmez. Bu tür durumlarda hibrit bir mimari idealdir.

Varlık optimizasyon dünyası için bir diğer örnek, sensörleri kullanan rüzgar türbinlerine yönelik uygulamalar. Söz konusu uygulamalarda yerel olarak her bir türbinlerdeki sensör verileri toplanarak analiz edilir ve ardından kolektif performansları optimize edilir. Burada çok sayıda ayrı veri noktaları birlikte bir türbinin bileşeninin sağlılığı hakkında derinlemesine bir görüşe imkân sağlar. Her bir bileşenin sağlığı diğer bağlantılı bileşenlerinkiyle birleşik olarak tek bir türbinin görüntüsünü sağlar. Son olarak tüm türbinlerden gelen özetlerin bir araya getirilmesi rüzgâr çiftliğinde açıklayıcı ve işlemeye uygun bilgiyi getirir. Bu tür bir durumda verinin ne kadarının ağın kenarında, ne kadarının merkezde işlenmesi gerektiği önemli bir mimari değerlendirmedir. Yerel mimarinin gerçek zamanlı yanıtı ile bulut sisteminin geniş erişimi ve ölçeklenebilirliğinin kombinasyonu her iki dünyaya en iyi oyunu oynama imkânı sağlıyor.

İş gereksinimlerini dikkate alın
Sonuç itibariyle tasarım değerlendirmeleri, IoT sistemleri için veri merkezi ve bilgiişlem mimarisi üzerinde bilinçli seçimleri teşvik edebilir. Hangi IoT mimarisinin en uygunu olduğunu belirlemek için organizasyonun mevcut ve planlanan cihazlarına, iş hedeflerine ve bağlamlarına, birleşik süreçler ve planlanan neticelerin aralığına bakın. Bu iş gereksinimlerini ölçeklenebilirlik, performans, bantgenişliği ekonomisi ve teknoloji inovasyonu oranı gibi teknolojik faktörlerle birlikte değerlendirin.

IoT büyümesi üzerinden yarar sağlama fırsatı çok büyük. IoT destekli cihazların yayılması hızla sürerken, hem profesyonel hem de kişisel yaşamlarımızda, işletmelerin sadece iş modelleri ve konuşlandırma planları hakkında değil aynı zamanda tasarım ve temel olarak işlerinde IoT vaadini gerçeğe dönüştürmek için hangi sistem mimarisinin gerekli olduğunu düşünmeleri elzem.

Categories: STRATEJİ

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*