Yapay zeka IT’nin rolünü nasıl dönüştürecek?

Yapay zeka IT’nin rolünü nasıl dönüştürecek?

Yapay zeka teknolojisindeki gelişmelerle, üretkenlik ve verimliliğin artırılması konusunda sağlanan yenilikler, IT departmanının maliyet odaklılıktan inovasyona yönelen bir duruşa doğru dönüşümünü sağlıyor.
Dijital dönüşüm gibi yeniliklerin sunduğu imkanlardan faydalanmak yöneticilerin hoşuna gider. Bu nedenle IT’ye yeni gelir kaynakları oluşturmak, müşteri katılımını iyileştirmek, işlemleri optimize etmek ve diğer taraftan teknolojinin sihirli, dönüştürücü güçlerini kullanma yöntemlerini araştırmak onlar için önemlidir.

Çalışanlar, tüketici uygulamalarının ve deneyimlerinin kısa sürede sağladığı memnuniyete ve sadeliğe alışıktır. Bu nedenle kurumsal altyapıdaki uygulamalarda daha fazlasını beklerler.
IT ekiplerinin büyük bir kısmı organizasyona değer sağlama ve iş arkadaşlarına daha iyi destek sunma imkanlarına karşı ilgilidir. Ancak bu konularda ciddi zorluklarla karşılaşıldığı bir gerçektir.
Her zaman olduğu gibi az ile çoğu başarmak önemlidir. Daha az para, daha az çalışan ve göreceli olarak daha az zaman. Tüm bu şartları yerine getirmeye çalıştığınızda ise bir gün size yeterli olmayabilir.

IT için yapay zeka: Teoriden pratiğe
2018 yılında yapay zeka ve makine öğrenme teknolojileri çözümün doğal bir parçası olmayı başardı. Yapay zeka çözümleri her geçen gün kişiler tarafından yerine getirilen daha fazla işlevi yürütebiliyor. Bu sayede IT ekiplerinin mevcut çalışanları ile daha farklı işlere yönelmesi mümkün oluyor.

Yapay zekanın özellikle küçük ve tekrar eden görevleri otomatikleştirmede iyi olması IT ekibinin büyük projelere ve karmaşık problem çözme süreçlerine odaklanmasını mümkün kılıyor. Kısacası otomatikleştirilen görevlere ait iş yükünün ortadan kalmasıyla daha daha önemli dağıtım ve operasyon işlerine vakit ayrılabiliyor.
Organizasyon içerisinde yapay zeka çözümleri geliştirebilecek bant genişliğine ve kaynaklara sahip IT ekiplerinin şanslı olduğu şüphe götürmez bir gerçek. Ancak bu imkâna sahip olmayan organizasyonlar için neyse ki yapay zeka teknolojisini kullanmayı mümkün hale getiren imkanlar bulunuyor. Üçüncü parti ürün ve hizmetlerle IT ekiplerinin üretkenlik ve verimliliklerini ileri taşıyabilmeleri mümkün.

Günlük analizi. Günlük analizi makine öğrenimi algoritmaları için insanların farkına varamadığı önemli kalıpları ortaya çıkarma bakımından zengin imkanlar sunan büyük veri özelliklerinden birisidir. Loom Systems gibi şirketler problemleri önceden tespit etmek ve gerçek zamanlı olarak kök analizi gerçekleştirmek için günlük analizinde yapay zeka teknolojisinden faydalanmaktadır.
Çalışan desteği. Her IT destek ekibi çalışanlardan sürekli ve tekrar tekrar gelen soruların yüksek öncelikli projelere odaklanmayı olumsuz etkilediğini bilir. Artık günümüzde Spoke gibi doğal dil işleme ve makine öğrenme gibi özelliklere sahip akıllı otomasyon teknolojileri sohbet, e-posta ve SMS gibi yöntemlerle çalışanların sorunlarını otomatik olarak çözebiliyor.
Hiçbir insan siber güvenlik tehditlerinin sürekli olarak değişen dünyasını gerçek zamanlı olarak izleyebilecek, tanımlayacak ve savunma mekanizmaları geliştirebilecek nitelikte değildir. Neyse ki günümüz yapay zeka teknolojisi güvenlik konusundaki çıtayı bir adım daha ileri taşımayı başardı. Deep Instinct, derin öğrenme algoritmalarını kullanarak siber güvenlik tehditlerini yüzde 98’in üzerindeki bir oranla algılayabiliyor ve sadece yüzde 0,013’den az yanlış pozitiflik oranıyla otomatik olarak tespit edebiliyor.

IT ekiplerinin odaklarını tekrar eden görevlerden uzaklaşması ve analizlerin yapay zeka tabanlı otomasyona uygun hale gelmesiyle kişilerin zamanlarını ve yeteneklerini gerçek anlamda ilerleme sağlayacak insanların karar vermesi gereken işlere odaklaması mümkün.

IT’yi çığır açan bir departmana dönüştürmek
Yapay zeka adaptasyonunu gerçekleştirmek IT ekibinin mevcut profilini geliştirmesi ve organizasyona daha fazla değer katması bakımından önemli bir adım.
Yapay zeka teknolojisine sahip pazarlama otomasyonu araçları satış ve pazarlama ekiplerine yatırımın daha hızlı geri kazanımında önemli avantaj sağlıyor. Yapay zeka koçluğu ağları müşteri hizmetleri temsilcilerinin daha iyi telefon desteği sağlamalarını mümkün kılıyor. Yapay zeka analiz araçları çalışanların bir veri bilimcisiyle çalışıyormuşçasına raporlar oluşturabilme imkanı sunar. Bu ve buna benzer pek çok konuda yapay zekadan faydalanarak çalışan verimliliği arttırılabilir.
IT departmanı yapay zeka uygulamalarının diğer departmanlar için potansiyelini ve değerini ortaya çıkarmada kilit bir noktada yer alıyor IT departmanın diğer departmanlara desteği ile yapay zeka yazılımlarının doğru şekilde kullanılması, ihtiyaç duyulan doğru çözümlerin belirlenmesi, kurumsal hedeflere göre uygulamaların özelleştirilmesi ve yeni çözümlerden en iyi şekilde faydalanılması için çalışanları eğitilmesi bakımından önem taşıyor.

Bu detaylar IT departmanının organizasyona sağlayacağı faydaları, kurumsal altyapıya doğrudan etkisini ortaya koymak için önemli fırsatlar olarak dikkat çekiyor.
Yapay zeka bir inovasyon birimi olarak IT departmanının daha saygın hale gelmesini sağlayabilir. IT departmanının maliyet odaklılıktan çığır açan bir departmana dönüşmesinin sırrı bu noktaya yer alıyor.

İlk gelen kazanır
2017 yılında MIT Sloan Management Review tarafından yayınlanan anket sonuçlarına göre IT ekiplerinin yapay zeka adaptasyonu konusunda önemli adımlar atması gerekiyor. Nitekim yöneticilerin yüzde 85’i yapay zekanın şirketlerinin büyümesi veya sürdürülebilir rekabet avantajı sunması gibi konularında fayda sağlayacağına inanmasına karşın sadece yüzde 20’si yapay zeka teknolojisin etkin şekilde kullanması dikkat çekiyor.
Yapay zeka teknolojisine adaptasyon sağlayan ilk şirketlerin ilerleyen süreçte daha yavaş adaptasyon sağlayan rakipleri karşısında stratejik avantaj sağlayacağı ifade ediliyor. 2017 yılında MCKinsey & Company tarafından yayınlanan bir diğer raporda yapay zekaya adaptasyon sağlayan ilk şirketlerin rekabet avantajı sağladığına ve bu farkın hızlı bir şekilde açılmaya devam ettiğine dikkat çekiliyor.

McKinsey raporuna göre CIO’ların yapay zeka adaptasyonunda başarılı olmasında teknolojiye odaklanmanın ötesinde yapılacak yeniliklerin ne şekilde kurumsal değer sağlayacağının anlatılması önem taşıyor. Bu kapsamda teknik yöneticilerin kurumsal olayları tanımlaması, doğru veri ekosisteminin oluşturması, doğru ve uygun yapay zeka araçlarını satın alması, satın alınan araçların iş akışı süreçlerine, özellikleri ve kültürüne uyumlu hale getirmesi gerekiyor.
Şimdi yıl 2018. Geçmişte yapay zekadan nasıl faydalanabileceği konusundaki teorik konuşmalardan pratiğe doğru yavaştan hareket ettik. Yapay zeka teknoloji ile donatılan çözümler artık kullanılıyor. İşinin ehli olan IT ekiplerinin sunulan yapay zeka çözümleri ile “daha az ile daha fazlasını yap” söyleminin gereklerini yerine getirebiliyor. Artık IT’nin kazandığı saygınlık ile yenilik, organizasyonel değişim ve heyecan zamanı.

Categories: STRATEJİ

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*