CIO’ların hibrit tabletler hakkında bilmesi gerekenler

CIO’ların hibrit tabletler hakkında bilmesi gerekenler

İşlevsellik ve tasarım çizgisini birleştiren hibrit tabletlerin kurumsal alanda kullanımının gerçekleştirilmesinden önce göz ardı edilmemesi gereken pek çok nokta bulunuyor.
Hibrit tabletlerin tüketiciler tarafından kullanılmasının yaygınlaşmasıyla, kurumsal alandaki dağıtım potansiyelinin arttığını söylemek mümkün. Ancak, işlevsellik ve tasarım çizgisini birleştiren hibrit tabletlerin kurumsal alanda dağıtımının gerçekleştirilmesinden önce göz ardı edilmemesi gereken pek çok nokta bulunuyor.
Geçtiğimiz bir kaç yıl içerisinde alışılmış dizüstü bilgisayarlar konseptinin çok daha karmaşık hale geldiği şüphe götürmez bir gerçek. Şu anda yeni bir dizüstü bilgisayar almak istediğinizde tablet gibi tasarıma sahip dizüstü bilgisayar gibi kullanılan ya da dizüstü bilgisayar gibi görünüp tablet gibi kullanılan pek çok cihaz seçeceğinin olduğunu kolaylıkla fark edebilirsiniz. 2015 yılında Gartner tarafından yapılan araştırmaya ait rakamlar bu detayları daha net bir şekilde ortaya koyuyor. Nitekim, Gartner verilerine göre 2015 yılında 13.5 milyon hibrit cihazın satılmış ve hibrit cihaz pazarının yüzde 77 büyüme göstererek en hızlı büyüyen cihaz pazarı segmenti olması önemli bir detay olarak ön plana çıkıyor. Tüketicilerin büyük bir kısmının hibrit tablet seçeneklerinden memnun iken, kurumsal tarafta şirketlerin hala adaptasyon sürecini aşmaya çalıştığını söylemek mümkün.
Windows 10’a geçiş devam ediyor
Gartner, hibrit cihaz adaptasyonunun yavaş bir şekilde gerçekleşmesinin yanında pek çok şirketin Windows 10’a geçiş sürecinin devam ettiğini belirterek, bu gelişmenin hibrit tabletlerin kurumsal alanda kullanılmasını kolaylaştıran bir etken olduğunun altını çiziyor. Microsoft’un 2020 yılı itibariyle Windows 7 desteğini keserek IT departmanlarını Windows 10 geçişine zorlayacak olması bu süreci hızlandıran etkenler arasında yer alıyor. Gartner tarafından yapılan çalışmaya göre Windows 10’un kurumsal alanda yaygınlaşması dizüstü bilgisayardan farklı form faktörlerdeki cihazların desteklenmesi bakımından önemli bir değer olma niteliği taşıyor. Windows 10 işletim sistemini kullanan cihazların ses ve dokunmatik ekran konularında daha iyi kullanıcı deneyimi sunuyor olması bu yaklaşımdaki en önemli etken olarak öne çıkıyor.

dolgu-gorsel

Hibrit tabletler kurumsal alanda yer edinme mücadelesi veriyor
Microsoft, Apple ve Samsung gibi teknoloji şirketleri cihazlarının kurumsal alanda var olması yönündeki yaklaşımlarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Microsoft, henüz hibrit cihazların yaygınlaşmasından önce Surface ile dizüstü bilgisayarların yerini alacak, geliştirilmiş kurumsal desteğe sahip ilk tablet-hibrit cihazını piyasaya süren ve bu alanda kurumsal bir standart olmayı zorlayan bir üretici olma niteliği taşıyor. Apple tarafından satışa sunulan iPad Pro klavye ve kalem çevre birimleriyle maksimum üretkenliği sunmak üzere tasarlanan bir ürün olarak ön plana çıkıyor. Diğer taraftan geleneksel Android tabanlı cihazlardan farklı olarak Windows 10 işletim sistemini kullanan hibrit cihazlar üreten Samsung, rekabetin olduğu bu alandan uzak kalmadığını fazlasıyla hissettiriyor.
Insight Enterprises CIO’su Mike Guggemos, hibrit cihazların kurumsal alanda tercih edilme nedeninin şu an için oldukça güçlü cihazlar olmalarından ileri geldiğini fakat bunun ilerleyen dönemde değişeceğini söylüyor. İlk hibrit cihazlardan olan Surface örneğini veren Guggemos, Surface’in cihaz olarak sunduğu işlevselliğin yanında tablet estetiğine sahip olduğuna dikkat çekerek çalışmaların genelde uzaktan yönetildiği saha tabanlı organizasyonlarda hibrit dağıtımının önünü açtığını belirtiyor. Gartner’ın tarafından yapılan araştırmalara ait sonuçlar saha çalışmalarının olduğu sektörlerde tablet-hibrit adaptasyonunda yol haritasını belirlediğini doğruluyor. Yapılan çalışmalar hibrit cihazların sahada müşteri bilgilerinin girişi ve örnek poliçeler hazırlanmasına yönelik olarak sigortacılık alanında kullanıldığını ortaya koyuyor.

Hibrit cihazlar için ROI’nin belirlenmesi
Kurumsal ve teknoloji danışmanlık şirketi West Monroe Partners’ın Performans Hizmeti departmanı direktörlerinden Nate Ulery, bir kaç yıl öncesinde hibrit cihazların IT departmanında “oyuncaktan daha fazlası olma” niteliğini kazandığını fakat organizasyonların “kurumsal tarafta kullanıcı edinmek ve potansiyel geri kazanımı belirlemek yönünde çalışma” yapmaya başladığını belirtiyor. Ulery’e göre şirketlerin hibrit cihaz kullanımında geri dönüşle ilgili detayları belirlemesi şirketlerin hibrit cihazlara daha kolay ikna olabilmesi bakımından önem taşıyor.
Guggemos, özellikle şirketlerin Windows 10’a geçişiyle birlikte hibrit cihazlarla gelecek maliyet avantajının farkına varmasıyla adaptasyon sürecinin hızlanacağını öngörüyor. Çoğu organizasyonda farklı kullanıcı gruplarının hibrit cihazları tercih edebileceğini söyleyen Guggemos, tercih potansiyeli bakımından üst düzey yöneticilerin ve satış ekibinin hedef gruplar olduğunu belirtiyor. Fakat hibrit cihazların organizasyon içerisinde dağıtımının gerçekleştirilmesiyle ilgili ortamın büyük ölçekli satın alma ve cihaz değişimi süreçlerinde, organizasyonun çalışma şekline göre masaüstü kullanıcılarını kapsayıcı şekilde gerçekleşebileceği söylenebilir.

Hibrite geçişte göz ardı edilmemesi gereken diğer detaylar
En yeni hibrit teknolojisine geçiş süreci dahi ilgili çekici olmasına karşın her yeni teknolojide olduğu gibi belirli riskleri beraberinde getirir. Bu nedenle IT departmanının dizüstü ve masaüstü bilgisayarlardan oluşan altyapılarda gözden kaçırdığı bazı risklerin ortaya çıkması söz konusu olabilir. Guggemos, hibrit cihazlara geçiş sürecinde veri, güvenlik ve gizlilik konularında dizüstü bilgisayarlarla ilgili geleneksel yaklaşımların hibrit cihazlar kullanım politikalarında aynı şekilde kullanılmasıyla ilgili yaklaşımlara dikkat çekerek; IT departmanlarının geçiş sürecinde birtakım özel konuların farkında olması gerektiğini belirtiyor.

dolgu-gorsel-2
CIO’lar tarafından hibrit cihazlara geçişte ilk olarak kurumsal ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayacak işletim sistemini belirlemesi en önemli aşama olma niteliği taşıyor. Çalışanların mobil işletim sistemi üzerinde çalışıp çalışmayacağı, Windows 10 ya da OS X işletim sistemine hangi ölçüde ihtiyaç duyulduğu gibi sorularının cevaplanması önem taşıyor. Bu kapsamda IT departmanı tarafından Windows platformu üzerine kurulmuş uygulamaları olan bir şirkette Surface Pro 4, Apple ekosistemine dahil olan bir şirkette iPad Pro seçeceğinin değerlendirilmesi gibi alternatif çözümler genel olarak üzerinde durulan noktalar olarak ön plana çıkıyor.

Organizasyonunuz hibrit cihazlara destek sağlayabilir mi?
Guggemos, daha sonraki aşamada mevcut teknoloji desteğini ve hibrit cihazların mevcut teknoloji altyapısına dahil olması halinde nelerin değişmesi ya da geliştirilmesi gerektiğini göz önünde bulundurularak destek sistemlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini dile getiriyor. Örneğin, web veya masaüstü uygulamalarının hangi cihaz ya da işletim sistemleriyle uyumlu olacağının belirlenmesi hibrit cihaz dağıtımı öncesindeki süreç için önem arz eden konuların başında geliyor.
Westminster Monroe Partners direktörlerinden Ulery, teknoloji desteğinin değerlendirilmesi gerektiği görüşüne katılanlar arasında yer alırken yaşadığı tecrübeyle bu düşüncesini destekliyor. Ulery, iki farklı sağlık kuruluşundaki tecrübesinde Microsoft Surface dağıtımını gerçekleştirmeden önce gereksinimlerin belirlenmesine ve sağlık çalışanlarının cihazlarını tablet modunda etkin şekilde kullanabilmesine geniş zaman ayırdıklarını söylüyor.

Çalışanların kullanım alışkanlıkları ve teknoloji ile etkileşimi
Hibrit cihazların kurumsal organizasyon içerisinde dağıtımının gerçekleştirilmesinde CIO’ların değerlendirmesi gereken son nokta çalışanların mevcut işleridir. Guggemos, bir CIO’nun her günkü rutininin şirket içerisinde sağlanacak imkanların başarı ve üretkenliğe önemli düzeyde etki edebilecek olmasından dolayı diğer bilişim personellerinden veya satış departmanı yöneticisinden farklı olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Eğer sürekli seyahat halinde olan veya uzaktan çalışan personeliniz varsa hibrit cihazlar şirketinizde verimlilik artışı sağlayabilir. Ancak ofiste çalışan ve genelde yer değiştirmeyen çalışanlara sahipseniz tablet benzeri bir cihazın dağıtımını sağlamanız iş akışı anlamında pek anlam ifade etmeyebilir.”
Ulery’e göre IT departmanlarının yeterince yedek cihaza sahip olma durumu hibrit tabletlerle ilgili düşünülmesi gereken bir diğer nokta olma niteliği taşıyor. Ulery, düşürme ve diğer hasarların hibrit cihazlarda geleneksel taşınabilir cihazlara göre daha fazla görüldüğünü belirtiyor. Bu durum şu an için üst düzey önceliğe sahip olmamasına karşın hibrit cihazların tek parça cihazlar olmasından ve IT departmanının cihazlarda tamirat tadilat işlerini gerçekleştirememesi nedeniyle bu detayın göz ardı edilmemesi gerekiyor. Cihaz tadilatı ve değişimi konusunda dizüstü bilgisayarlara kıyasla daha çabuk donanım tedarikçisi bulduklarını söyleyen Ulery, bu sayede cihaz değişimini hızlıca sağladıklarını ve cihaz üzerindeki verilerin değişimi yapılan cihaza çevrimiçi yedekleme servisini kullanarak hemen aktarmayı tercih ettiklerini belirtiyor.
Hibrit cihazların kurumsal dağıtıma entegrasyon fikrinin farklılığına dikkat çeken Guggemos, bu cihazların geleneksel dizüstü bilgisayarların yerini alacak cihazlar olarak pazarlanabileceğini belirtiyor. Göreceli olarak hibrit cihazların yüksek fiyatları nedeniyle, şirketlerin hibrit cihaz dağıtımını gerçekleştirme anlamında geleneksel kurumsal dizüstü bilgisayarlara kıyasla kapsamlı bir plan oluşturması önem taşıyor.

Hibrit adaptasyonu kaçınılmaz bir süreç
Guggemos, dönüşümün kaçınılmaz olduğunu belirterek kurumsal hibrit cihazlar konusuna henüz sıcak bakılmayan şirketlerde planlamalar için gecikilmemesi gerektiğini dile getiriyor ve ekliyor: “Normal kullanım durumuna ve destek modellerine yönelik çalışmaların yapılması özellikle hibrit teknolojilerin geliştiği mevcut ortamda organizasyonunuzdaki kişiler tarafından olumlu karşılanacaktır. Fakat gerçek şu ki kapsamlı bir adaptasyon geri dönülemeyecek sürecin getireceği doğal bir sonuç olma niteliği taşımakla birlikte yakın gelecekte tüm yeni nesil dizüstü bilgisayarlar bazı hibrit işlevlerine sahip olacak.”

Categories: TEKNOLOJİ

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*