Dijital dönüşüm varsayımları hatalı olabilir, dikkat!

Dijital dönüşüm varsayımları hatalı olabilir, dikkat!

Dijital dönüşüm ağırlığını hak ediyor; çünkü iş performansının optimizasyonu, kolektif potansiyeli ortaya çıkarma ve işletmenin uzun vadeli başarısını teşvik etme üzerinde büyük bir etkiye sahip. Fakat bu noktada yanlış varsayımlara dikkat etmek çok önemli!
Dijitali benimsemek kaçınılmaz ki, o şimdi gerçeğin bir parçası. Diğer taraftan dijitalleşme tarafına bir seyahat gerçekleştirmek sayısız çukur ve tümseğin bulunduğu engebeli bir güzergâh. Yanlış odak, hatalı varsayımlar, yanlış sonuçlar veya yanlış anlamlar yüzünden yoldan çıkabilir. Değişime liderlik etmek için efsanelerle yanlış kavramları açıklığa kavuşturmak önemli.

1. Dijitalleşme eşit değildir dijital teknoloji
Dijitalleşme sadece tek eksenli bir teknolojinin benimsenmesiyle ilgili değil; odağının merkezinde insanlar oturarak tüm işletme eksenlerini esnetmeli ve organizasyonları daha tümleşik, enerjik, güvenilir, esnek, çevik ve hızlı yapmalı. Organizasyonda işlerin nasıl yerine getirildiğini, aynı zamanda iş performansı ile hızının nasıl geliştirileceğini yeniden düşünmek hem dijital liderleri hem de profesyonelleri gerektiriyor.

Dijitale geçiş sektörleri, coğrafyaları ve liderlik rollerini kesiştiriyor. O şimdi her şekil ve boyuttaki organizasyonların fonksiyonlar arası işbirliği ve inovasyon üzerinden kendilerini yeniden keşfetmelerine imkân tanımak üzere hızla yaygınlaşıyor.
Hayatta kalabilmek ve hızlı değişimlere ayak uydurmak için firmaların standardizasyon ve inovasyon, süreç ve esneklik, istikrar ve değişim, rekabet ve işbirliği vb.nin doğru bir dengesini elde etmesi gerekiyor.

Dijitalleşme iş olgunluğunun bir sonraki aşamasını temsil ediyor ki o sadece teknik mükemmeliyet ya da süreç verimliliği hakkında değil. Aynı zamanda görevlerin etrafından dolaşarak günümüzün kompleks problemlerini çözmek ve işletme markasını gençleştirmek için alternatifleri yeniden düşünebilmekle alakalı. İşletmenin organik olarak büyüyebileceği ve insanların kendi potansiyellerini emin bir biçimde açığa çıkartabildikleri hiper bağlantılı, interaktif bir dijital ekosistemi harmanlamak önemli.

2. Dijitalleşme tek seferli bir değişim inisiyatifi veya spontane iş aktiviteleri değil
Dijitalle yönelmek belki biraz etkileyici cihazlarla oynamak veya birkaç spontan adımlar atmakla ilgili olabilir ama dijital olmak düşünce yapılarından davranışlara temel bir değişimdir. O gün için daha acil gibi gözükenlerle dikkat dağınıklığı yaşamak yerine işletmenin gerçek öncelikleri üzerinde odağı sabit tutmak için uzun vadeli bir işletme kararlılığıdır.
Dijitalleşme organizasyonun tüm cephelerinde yapısal bir yaklaşımla genişlemesi şart. Bu itibarla organizasyonel değişim etkisi değerlendirmesi gerçekleştirmek dijital dönüşümdeki ‘mevcut durum’ etkenlerini anlamada çok önemli bir adımdır. Ardından önerilen herhangi bir değişikliğin etkilerini, riskleri ve güçlüklerini belirleyin.
Dijital dönüşüm yolculuğu özün organizasyonun içinde olduğu yerdir, sadece varılacak yer değildir. Vizyondan yoksun olanlar belki hatalı bir biçimde sadece kısa vadeli istikrar üzerine odaklanmaya teşvik edildiler. Efektif dijital liderler yalnız kapsamlı bir dijital yol haritasına sahip olmamalı aynı zamanda yol boyunca seyahati takip de etmelidir.
Dijital dönüşüm güçlüğüyle mücadele etmek hızlandırılmış dijital düşünce yapılarını gerektirir, çok disiplinli bilgiden yararlanır, uçtan uca tepkileri alır ve değişimi devam eden bir iş yeterliği olarak, yinelemeli bir dijital süreklilikle yapar.

3. Dijital strateji lineer adımlar atılarak geliştirilmedi
Yürütme olmaksızın iyi bir strateji yoktur ve kötü bir stratejinin iyi bir yürütmesi de yoktur. Buradaki güçlük bugünlerde çevre çok hızlı değiştiğinden stratejinizin oldukça esnek olması gerekliliğidir. Dolayısıyla yürütmeden evvel iyi bir stratejiye sahip olmalısınız ama bu dinamik bir strateji olmalı; paylaşımı kolay ve takibi kısa ve öz olmalı.
Dijital strateji yönetimi kesintisiz ayarlamalar ve teslimler yapmak için bir dizi yaşayan, senkronize ve yinelemeli süreçlerdir. Strateji yürütme senkronizasyonu tüm organizasyonel eylemlerin ortak stratejik hedef ve amaçları başarmaya yönelik olduğunu temin ederek akıcı bir iş hizalama sürecine yönlendirebilir.
Strateji yürütme senkronizasyonu aynı zamanda stratejileri koordine edip yürütmek, taktikleri ele almak ve riskleri yönetmek için doğru bilgilerin doğru insanlara doğru zamanda akmasında katalizör olabilir. Bu da iş stratejisinin operasyonel terimlere tercüme edilmesi manasına geliyor; stratejiyi herkesin günlük işi haline getirmede sinerji oluşturmak üzere organizasyonu düzene sokarak ve fonksiyonlar arası işbirliği ile stratejik partnerlik üzerinden değişimi hareketlendiren kesintisiz bir süreç oluşturarak.

4. Dijitalleşme endüstrideki bazı en iyi uygulamaları uygulamakla ilgili değil
Prensipler, süreçler, uygulamalar, performans ve potansiyel vb.nin tamamı büyük ölçüde olgun bir dijital işletmeyi sürdüren önemli perspektiflerdir. Bütüncül bir dijital dönüşümü idare edebilmek için kılavuzları, kontrol listelerini, standartları, uygulamaları, araçları ve yapıtaşlarını sağlayan iyi geliştirilmiş bir dijital taslaktan yararlanmak önemli.
Dijital keşif tamamıyla planlama, tasarlama, geliştirme, yürütme, konsolide etme, bütünleştirme, sağlamlaştırma, modernize etme, optimize etme, işbirliği, inovasyon, dengeleme, yatırım ve orkestrasyonla ilgili. Dijital uygulamaları geliştirmeden evvel zamanı geçmiş klişelerden olmayan veya inovasyonu önleyen fazlasıyla katı olmayan güncel dijital kuralları ayarlamak önemli. Bunun yerine onlar metodolojilerin arkasındaki bir dizi dijital prensibi baz alır ve davranışlarla eylemlerin arkasında dijital düşünce yapılarını şekillendirmeye yardımcı olur.
Dijital prensip ve kurallar izlenerek iş yaşam döngüsü yapıların yeniden organizasyonu, iş önceliklerinin organize edilmesi, kaynakların yeniden dengelenmesi anlamında gözden geçirilir. Bununla birlikte insanların bütünü, onun bileşenlerini, bunların aralarındaki spesifik etkileşimi, harici sistemlerle olan etkileşimlerini vs. anlamaya iterek nihayetinde sorunsuz bir dijital akış ile yüksek seviyeden bir iş olgunluğunun kazanılması hedeflenir.

5. Dijital dönüşüm sadece kısa vadede iş performansını artırmakla ilgili değil
Hem organizasyonel performansa ivme kazandırmak hem de iş potansiyelinin önündeki engelleri kaldırmak için hibrit bir model benimsemeniz gerekiyor. Performans sistemi çalışır tutar fakat potansiyel işinizi organizasyonel büyümenin bir sonraki aşamasına taşır. Organizasyonların işlerini “yürütmeleri, büyütmeleri ve dönüştürmeleri” için hibrit bir model benimsemesi gerekiyor.
Yinelemeli bir süreklilik halinde dijital performansı yönetmek ve iş başarılarını geliştirmek ölçütlerin belirlenmesi, planların ayarlanması, performansı ölçülmesi ve iş sonuçlarının dinamik olarak anlaşılması manasına geliyor. İş potansiyeli gelecekte faaliyet gösterme yeteneğini içeriyor ki işte önemli olan da bu.

Gelecek performansı birkaç adım hızlandırabilmek için zaman zaman günün performansından bir adım geri atarak ödün dahi vermeniz gerekebilir. Performans tabanlı yönetim performansın ölçüm ve iletişiminin sürmekte olan sürecin tümleşik bir parçası olmasını gerektirir; yıllık değil, çeyrek veya aylık bazda. Ölçümün stratejik seviyesi ile operasyonel seviye ölçütleri hizalamak ve iş performansını yinelemeli bir yönetim sürekliliği şeklinde yönetmek önemli.
Yanlış varsayımlar yapmayı bırakın ve insanları değişimin merkezine yerleştirin. Dijital dönüşüm organizasyonel performansı optimize etme üzerindeki yüksek etkisi, kolektif potansiyeli açığa çıkarması ve işletmenin uzun vadeli başarısını sürdürmesi sayesinde ağırlığını hak ediyor.
Dijital işletmeler daha dinamik ve hiper bağlantılı hale gelerek efsaneleri ve yanlış anlamaları açıklığa kavuşturuyor, bilhassa işletme uyumluluğunu geliştirmek için önemli olan öğrenim ve değişim eğrilerini kullanıyor, dijitalleşme hızını arttırıyor ve yüksek seviyede bir organizasyonel olgunluk elde ediyor.

Categories: TEKNOLOJİ

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*