E-ticarette taşlar yerinden oynuyor: Nöral ağlarla gelen büyük değişim!

E-ticarette taşlar yerinden oynuyor: Nöral ağlarla gelen büyük değişim!

E-ticaret büyük bir dönüşüm geçiren multi trilyon dolarlık bir endüstri. Bu dönüşüm satış şekillerimizi de, müşterilerin alış biçimlerini de kalıcı olarak değiştirecek. Özellikle nöral ağlar deneyimleri gerçeğe dönüştürecek.
Şunu düşünün. Kıyafetinize uyumlu yeni gömlekler için online alışveriş yapıyorsunuz. Üzerinize giydiğiniz ceket ve pantolonun fotoğrafını çektiniz, e-terzinizin web sitesine gönderdiniz ve anında sizin bedeninize uygun gömlek ve kravat önerileri aldınız.
Şu an için bu biraz bilim kurgu deneyimi gibi gelebilir. Ama esasında pek de değil. AI’deki hızlı ilerlemeler ve özellikle nöral ağların daha fazla kullanılması bu türden deneyimleri gerçeğe dönüştürüyor.

Nöral ağlar nedir?
İnsan beyninde nöral ağlar bir kişi yeni bir şey öğrendiğinde yapılan elektriksel bağlantılardır. Söz gelimi o bir çocuğun sonunda bir köpeğin ne olduğunu öğrenmesine imkân tanır; bu nöral bağlantıları güçlendiren yeterince öğrenme deneyimi olduğundan farklı boyut, şekil, renk vs. olsa da bir köpek konsepti pekiştirilir.
Yapay nöral ağları da buna benzer. Nöronların yerine birimler vardır; giriş, gizli ve çıkış. Giriş birimleri bilgileri besler; gizli birimler o bilgileri işler ve o girişten ne öğrenilmesi gerektiğine karar verir ve ardından çıkış birimleri o öğrenileni rapor eder. Öğrenilen şey doğru ya da yanlış ise, ağlar backpropagation (geri yayılım) adı verilen şey üzerinden bilgilendirilir; bu bir tür geri beslemedir. Köpek benzetmesini sürdürürsek, bu adeta bir köpeği eğitmek gibidir. Bilgiyi verirsiniz, onu işlemesini sağlarsınız ve ardından belirli bir biçimde davranmasını beklersiniz. Geri besleme köpeğin performansına dayalı olarak verilir.
Yapay nöral ağların (ANN) ötesinde tekrarlanan nöral ağlar (RNN) bulunur ki bunlar ANN’ye bellek döngüleri ekler. RNN sıklıkla derin öğrenme olarak anılır ve çoğu uygulama halen laboratuvar aşamasındadır. Söz gelimi bazı veri bilimcileri Shakespeare oyunlarını taklit eden veya bir lisan öğrenen çalışmalar üretebildiler. Her ne kadar RNN ağları henüz pratik olarak kullanışlı olmasa da, mevcut denemeler öyle gösteriyor ki AI’nin inanılmaz gücü gelecekte insan aktivitelerini modelleyebilecek.

E-ticaret için sonuçları
Nöral ağların gelişmeyi sürdürmesiyle birlikte e-ticaret için ilgi çekici ve potansiyel olarak dönüştürücü bir takım kullanımları mevcut. Online alışveriş patlayan bir insan aktivitesi olmaya devam ederken, bu deneyimle ilgili halen bir takım kısıtlamalar var; başta ürünler için online aramalarda, yardımcı olacak bir satış temsilcisinin olmayışı. Fakat nöral ağ teknolojisi bir müşterinin başka bir yaşayan insandan edinebileceği yardımı fazlasıyla taklit eden daha fazla kişiselleştirilmiş bir deneyimi sağlama potansiyeline sahip.

Online alışveriş deneyimini optimize edecek üç AI kullanımına bakalım:
1. Gelişmiş aramalar
Alışveriş yapan bir kişinin iyi bir kelime ya da ifade olarak düşündüğüyle genel bir arama yapmak oldukça beyhude. Sıklıkla öyle olmadığını kanıtlıyor ve çokça alakasız sonuçlar getiriyor. Arama yapan kişi ardından doğrusu (ya da doğruları) bulunana dek anahtar kelimenin varyasyonlarını denemelidir. Bu gerçekleşiyor çünkü arama motorlarındaki algoritmalar anahtar kelimeleri ürün başlıkları ve açıklamalarındaki kelimelerle eşleştiriyor, doğal insan lisanı ifadeleriyle değil. Bu doğal lisanı öğrenebilen nöral ağlar gerçekleştirilen aramalara bir “insan” bileşenini yerleştirebilir ve müşterilerin ilk seferde aradıkları sonuçlara ulaşmasına imkan tanıyabilir.
Yakın dönemde üç Belçikalı lisansüstü öğrencisi hem metin hem de görsel yoluyla çeşitli elbise özelliklerini öğrenebilen bir nöral ağ geliştirdi. Söz konusu ağ yakalar, gömlek türleri, kol uzunluklarındaki vs. farklılıkları öğrendi. Dolayısıyla belirli niteliklerle bir arama gerçekleştirildiğinde, sonuçlar söz konusu özelliklerle uyuşan ürünlerdi.
Siri doğal lisan işleme (NLP) yeteneklerini temel alarak bilgi toplayan kişisel bir asistan. Kullanıcılar tam cümlelerle soru sorabiliyor. Fakat Siri esasında temel web aramalarına dayanan bir bilgi çekme sistemi. Şimdi bazı yaratıcılar Viv olarak da bilinen “Son of Siri”yi tanıttı. Viv daha karmaşık talepleri ele alabiliyor ve sadece bilgi çekmekten ziyade yeterince öğrenmiş olan nöral ağları kullanıyor.

2. Alışveriş deneyimlerini kişiselleştirilmesi ve doğrudan pazarlama
AI’ın en önemli gelişmelerinden bir tanesi çeşitli demografik karakterlere göre müşteri davranışlarını görüntülemek için büyük miktarlardaki veriyi toplama, analiz etme ve kullanma, ardından o tüketicileri alışveriş geçmişleri, tercihleri vs. göre gruplara yerleştirme yeteneği oldu. Bunu gerçekleştirerek pazarlamacılar söz konusu gruplara, hatta bireylere göre belirli ürünlerin reklamını yapabilirler. Bunun en net örneği Amazon’dur. Müşteriler Amazon üzerinde ürün aradıklarında onlara anında ilgili ürünler gösteriliyor. Ve buradaki seçilen ürünler rastgele değil. Onlar aynı demografilere sahip kişilerin de satın aldığı ürünleri öne çıkartan nöral ağları kullanıyor.

3. Gelişmiş satış tahminleri
Geleneksel olarak işletmeler satışları kendi geçmişlerini temel alarak öngörür. Fakat tüketiciler kararsız olabilir; onların tercihleri değişkendir. Ve pazarlamacılar yeni trendler ve tipik müşterilerinin “ruh halleri” olarak düşündüklerini baz alan tahminler yapmayı denedi. Bu her zaman uzun, zaman alıcı bir işlem olageldi ve her zaman hatasız değildi. Ancak nöral ağları kullanarak büyük veri takımları toplanıp analiz edilebilir, spesifik özelliklerin nasıl çıkarılacağı öğrenilebilir ve o özellikler baz alınarak tahminler gerçekleştirilebilir. İki Çinli veri bilimcisi Katlamalı Nöral Ağ adını verdikleri sistemin doğruluğunu test etti ve sonuçlar AI’ın satış öngörülerindeki verimliliğini doğruladı.

E-ticaret iş sahipleri ne istiyor? Onlar daha fazla alışveriş, daha iyi müşteri memnuniyeti, arttırılmış müşteri bağlılığı ve nihai olarak daha fazla iletişim istiyor. Nöral ağlar daha iyi arama sonuçları, kişiselleştirilmiş deneyimler ve hedefleme üzerinden e-ticaret organizasyonlarına güç katabilir. Daha büyük bir “insan dokunuşu” mükemmel verimliliği ve otomasyonu sağlayacaktır. Nöral ağları benimseyen o işletmeler çok büyük rekabet avantajı kazanacak. E-ticaret büyük bir dönüşümden geçen multi trilyon dolarlık bir endüstri; bu dönüşüm satış şekillerimizi de, müşterilerin alış biçimlerini de kalıcı olarak değiştirecek.

Categories: TEKNOLOJİ

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*