Esnek olmayan veritabanlarında fiyat polemiği artıyor!

Esnek olmayan veritabanlarında fiyat polemiği artıyor!

Esnek veritabanı sistemleri, dinamik olarak ölçekleme imkânı sunan bulut tasarımlarıyla birden çok ihtiyacı çözüyor. Zira esnek olmayan veritabanlarının kapasite bağlantılı maliyetleri her zaman esnek veritabanı sistemlerinden daha yüksek olacaktır.
Daha önceki yazılarımızda, kurumsal yazılım yığınının esnekliği tarafındaki mega trend ve veritabanı katmanının web, uygulama ve depolama katmanlarındaki gelişmelere nasıl ayak uyduramadığını yansıtmıştık. Aynı zamanda bunun iş çevikliğini kısıtladığına ve inovasyonu engellediğine de dikkat çektik. En önemlisi esnek olmayan bir veritabanı katmanının ciddi maliyet sonuçlarına da işaret ettik. Bu yazımızda bu kontrol edilmeyen maliyetlerin nedenlerinden bazılarını sergileyeceğiz.

Esneksizliğin kaçınılmaz maliyetleri
Esnek veritabanlarının neden radikal ekonomik faydaları var? Hakkında konuşabileceğimiz çokça ayrıntı var ama başlıkların hiçbiri şaşırtıcı değil; onlar mikro servis mimarileri ve konteyner tabanlı konuşlandırmalar gibi büyüyen trendler arkasındaki sürücü güçler.
Ana temalar şu şekilde:
Esnek olmayan veritabanı sistemlerinin kapasite bağlantılı maliyetleri her zaman esnek veritabanı sistemlerinin kapasite tabanlı maliyetinden daha yüksek olacaktır.
Bunlara aşağıda daha ayrıntılı değineceğiz ama bu üç gözlemin TL; DR açıklamaları şöyle: Esnek veritabanı sistemleriyle herhangi bir zamanda sadece tam olarak ihtiyacınız olan kapasite miktarını çalıştırırsınız. O esnek veritabanı sistemleri esneme eğilimindedir ama kırılmazlar. Ayrıca, o esnek veritabanı sistemleri manuel ve fiziki yönetim yerine otomatik yönetimin üzerinde durur. Bunlar yaşam döngüsü maliyetler anlamında çok büyük faydalar getirmek üzere birleşiyor. Ve çok sayıda veritabanı sistemleri çalıştıran organizasyonlar için kaynak yeniden kullanılabilirliği, kesintisiz servis yönetimi ve çok kiracılı bir veritabanı servisi çapında standart işlemler gibi daha ileri faydalar bulunuyor.

Esnek olmayan veritabanlarının kapasite bağlantılı maliyetleri
Geleneksel bir veri merkezindeki veritabanı sunucuları yaygın olarak yaklaşık yüzde 5 – yüzde 10 kapasiteyle çalışır. Bulut tedarikçilerinden gelen deliller öyle gösteriyor ki buluta taşınan iş yükleri için sunucu birimlerin sayısı yaklaşık yüzde 80 düşüyor. IaaS sunucularına kıyasla bu düşüşler aynı oranda yerinde e konuşlandırmalar için de geçerli. Veritabanı provizyonu web sunucular, uygulama sunucuları ve depolama sunucuları gibi esnek olduğunda bu rakamlar daha da iyi hale gelecek.
Veritabanı sunucu provizyonu için geleneksel güçlük, bir yandan aynı anda sunucuların kapasitesini azami seviyeye çıkartırken 500 yıllık taşkın için yeterli kapasiteyi nasıl temin edeceğiniz etrafındadır. Birçok işletme için doruk veya acil durum yüklenme durumları altında arızanın maliyeti yeterince yüksektir ki zaten sunucular yaygın olarak ortalama yüklere nazaran çok aşırı provizyonlanır. İşte bu şekilde yüzde 5 ve yüzde 10 kapasite rakamları ortaya çıkıyor.
Sunucuların fazla kapasitesi elbette doğrudan sunucu maliyetleriyle sonuçlanır ki bu genel olarak kullanılanın on katı olabilir. Fakat kapasite bağlantılı provizyonu yapılan veritabanı yaşam döngüsü maliyetlerinin diğer birçok yönleri vardır. Bu maliyetler veritabanı lisanslarını içerir; yaygın olarak veritabanının üzerinde çalıştığı makinelerin kapasitesine göre modellenir, söz konusu sunucuların asıl kapasitesine bakılmaksızın. Daha büyük sunucular aynı zamanda ek bileşenler için yüksek maliyetleri de içerir. Buna bellek ve depolama terfileri, ek yazılım araçları ve bileşenleri ve genel veri merkezi maliyetleri dâhil (enerji kullanımı, soğutma gereksinimleri vs.)

Fazla kapasiteli esnek olmayan veritabanı sistemlerinin maliyetlerinin yanında aynı zamanda düşük kapasite maliyetleri de vardır. Şayet veritabanı sisteminiz kara cuma e-ticaret uygulaması ile ya da finansal servislerdeki hızlı bir pazar ayarlaması sebebiyle aşırı yüklenirse para kaybedersiniz. Bazı durumlarda aşırı yüklenmiş bir veri tabanı basitçe kullanıcı ara yüzünde gecikme, kullanıcıların memnuniyetsizliği ve müşterilerin rakiplerin önerilerine kaymasıyla sonuçlanır. Farklı işletmeler ve veritabanı iş yükleri bu itibarla farklı karakteristiklere sahip olacaktır ama neredeyse tüm durumlarda bir veritabanı sisteminin maliyetleri yük gereksinimlerini karşılamadığında bu doğrudan veya dolaylı bir harcamadır.
Gerçekten yapmak istediğiniz şey zamanın herhangi bir anındaki yükü desteklemek için konuşlandırılmış yalnızca yeterli kaynaklara sahip olmaktır ama bu gerektiğinde hızlı ve verimli bir biçimde kapasite ekleyebilir. Esnek olmayan veritabanlarının kapasite bağlantılı maliyetleri için panzehir, ihtiyaç duyulduğunda bilgiişlem ve depolama düğümlerini ekleyip silebilen esnek veritabanlarıdır.

Esnek olmayan veritabanlarının aksaklık süresi maliyetleri
Veritabanı hizmetsizlik zamanı planlı ya da planlanmamış olabilir. Planlanmış ya da planlanmamış olmasından bağımsız olarak; diğer yandan her türden aksaklık süresi istenmez ve ondan kaçınmak önemli ekonomik yararlar sağlar.
Yazılım terfisi, veritabanı planlarının değiştirilmesi veya hatta yedekleme yapılması gibi olağan görevler için esnek veritabanları planlanmış aksaklık süresine gereksinim duyar. Bu açık bir biçimde sistemin ulaşılamaması, fazladan yönetim maliyetleri ve gecikme riskleriyle birlikte veri ya da etkileşim kaybıyla sonuçlanır. Birçoğu için planlamış aksaklık süresi düşük kullanım yönetilebilir zamanlara ayarlanabilir ama her zaman yayında olan bir dünyada modern uygulamaların çoğunun 7×24 çalışması beklenir.

Planlanmamış aksaklık süresi kurumsal veritabanı sistemlerinde önemli bir maliyettir. Müşterilerimizle ve onların NuoDB öncesi deneyimleri hakkında konuştuğumuzda, onlar saat başına binlerde milyon dolarlara kadar değişiklik gösteren aksaklık süresi maliyetlerini bildiriyor. Milyonlar tabi ki olağan değil, çoğu işletme için rakamlar çok büyük olabilse de. Çözümler tipik olarak aksaklık süresinden kaçınma, onarma süresini minimize etme ve çekirdek sistem devre dışıyken en iyi hizmeti vermeye çalışmanın bir karışımını içerir. Aksaklık süresinin potansiyel yüksek maliyetlerinin yanı sıra aynı zamanda geleneksel veritabanlarındaki aksaklık süresini azaltmak için tasarlanan yüksek ulaşılabilirlik strateji ve teknolojilerini içeren çok yüksek maliyetler de bulunuyor. Esnek veritabanı sistemleri hem planlanmış hem de planlanmamış aksaklık süresi için oyunu değiştiriyor.

Çoğu bulut uyumlu sistemler gibi bir esnek veritabanı tipik olarak sıfır planlanmış aksaklık süresi için tasarlanır; kapsamlı online yönetimle birlikte. Sistemi kapatmaksızın herhangi bir yönetimsel görevi yerine getirebilmelisiniz. Bu da plan değişiklikleri ya da indekslerin inşası gibi veritabanı yapısındaki değişiklikleri içerir. O aynı zamanda sunucuların terfisi, sistem yazılımının terfisi ve veritabanı yazılımının terfisini de içerir. Bazı esnek veritabanları sistemi kapatmaksızın, veri ya da etkileşim kaybı olmadan ve uygulama servisleri veya performans üzerinde herhangi bir ciddi etkiye neden olmadan veritabanını yeni sunuculara hatta yeni veri merkezlerine taşımanıza imkân tanıyacak.

Planlanmamış aksaklık süresiyle birlikte esnek veritabanlarının büyük bir avantajı bulunuyor. Hem bilgiişlem hem de depolama düğümlerinin isteğe göre eklenmesine imkân sağlayan bir sisteme sahip olduğunuzda yedeklilik çok daha kolaydır. Ve düğümlerin silinmesine izin veren bir sistemin bir düğümün ya da düğüm gruplarının arızasını tolere etmesi beklenebilir. Esnek olmayan bir veritabanı sisteminin aksine iyi tasarlanmış bir esnek veritabanı sistemi arızaya karşı doğal bir dirence sahiptir. Aynı anda birden çok veri merkezinde çalışabilen bir esnek veritabanı aynı zamanda veri merkezi arızasına da dirençli olabilir; DR değişikliklerine Aktif/Aktif bir çözüm.
Esnek veritabanları doğrudan ve dolaylı aksaklık süresi maliyetleri anlamında potansiyel olarak çok yüksek faydalarla geleneksel esnek olmayan veritabanlarına nazaran çok daha güçlü hizmet süresi garantisi sağlar.

Esnek olmayan veritabanlarının sistem yönetim maliyetleri
Genel amaçlı olarak sunucular buluta taşındı, sunucuların yöneticilere oran olanı 10:1’den 500:1’e genişledi; bu büyük bir artış. Veritabanlarının bunu takip etmesi gerekiyor. Büyük firmalar binlerce ya da on binlerce veritabanı çalıştırıyor olabilir. Ve o veritabanları çok fazla bireysel ihtiyaçlara sahip ki bu da her bir veritabanı için büyük bir DBA dikkatini gerektiriyor.
Yönetici sonucu oranındaki büyük artışa imkân tanıyan şey tüm veritabanı yığının sıkı dikey entegrasyonunu kırmaktır. Herhangi bir veritabanı herhangi bir zamanda herhangi bir sunucu ya da sunucular seti üzerine dinamik olarak, hizmeti kesintiye uğratmaksızın, konuşlandırılabilir veya yeniden konuşlandırılabilirse, o zaman yönetimsel görevler tek bir ekrandan REST veya diğer API’ler aracılığıyla otomatikleştirilebilir ve dâhil edilebilir. Performansı artırmak çalışan veritabanına makineler eklemekle ilgilidir.

Veritabanı sunucuları kapasitenin altında çalıştırıldığında maliyetleri düşürmek çalışan bir veritabanından makineleri silmekle ilgilidir.
Bir veritabanını daha büyük ya da daha küçük bir makineye taşımak sadece çalışan veritabanına daha büyük bir makine eklemek ve ardından orijinal makineyi kapatmakla ilgili.
Bir planı değiştirmek çalışan bir veritabanında bazı SQL komutlarını yerine getirmekle ilgili.
Bir indeksi eklemek ya da silmek SQL komutlarını girmekle ilgili
Sistemi terfi ettirmek yeni düğümler eklemek ve eskilerini silmekle ilgili.
Bunların tamamı network API’leri (ör. REST) olarak sağlanabilen, popüler araçlar (ör. Kubernetes, Mesos) ya da sizin seçeceğini bir script dili kullanılarak otomatik hale getirilebilen yazılım eylemleri.

Esnek bir veritabanı yazılım tanımlı yönetim modellerine imkan sağlıyor. Programlanabilir yönetim ile bir esnek veritabanı aslında yazılım tanımlı veritabanı sistemidir. Bu DBS görevini geliştiriyor, çoğu günlük, zaman alan ve hataya açık işleri otomatik hale getirir, diğer yandan DBA’nın iş gereksinimlerine hızlı yanıt verme üzerine odaklanmasına fırsat verir. Yukarıda olduğu gibi veritabanlarının DBA’lara olan oranında büyük bir maliyet düşürme fırsatı mevcut. Ayrıca DBA’nın iş gereksinimlerine çok daha hızlı yanıtlamasına imkân tanımada bağlantılı bir fayda var.
Esnek veritabanları küçük bir maliyetle çok daha yüksek kaliteden veritabanı yönetimi için bir fırsat sağlar.

Esnekliğin ekonomik kaçınılmazları
Kurumsal veritabanlarını yürütmenin maliyeti tipik olarak en büyük tek veri merkezi çalıştırmanın maliyetidir. Veritabanı gereksinimleri için şunları karşılamak çok pahalıdır:
*Temel Performans
*Doruk Yük Performansı
*Çalışma zamanı
*İş sürekliliği & Felaket kurtarma
*Yeni iş gereksinimlerine yanıt
*Çoklu veri merkezi operasyonu
*Esnek veritabanı sistemleri

Esnek veritabanı sistemleri, dinamik olarak ölçekleme imkânı sunan bulut ve konteyner tasarımlarıyla birden çok ihtiyacı çözüyor.
Gelecek yazılarımızda vaatleri yerine getirmek için benimsenen tasarım yaklaşımlarına bakacağız. Birden çok çözüm var, tümü esnek veritabanı sistemi arayışında farklı ödünler veriyor.

Categories: TEKNOLOJİ

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*