Yenilikçi CIO’lar hibrit ekiplere yatırım yapıyor

Yenilikçi CIO’lar hibrit ekiplere yatırım yapıyor

Bir sonraki projenizi hibrit bir ekip konuşlandırma üzerine maliyet fayda analizi yapmaksızın başlatacak olursanız, muhtemelen hem tasarruf hem kayıp anlamında önünüzdeki parayı geri çeviriyorsunuz.
Teknoloji teşebbüslerinin kurumsal bilanço tablosu üzerinde büyük bir maliyeti içermesi sır değil. Modernize edilmiş iletişimler, kişiselleştirilmiş müşteri ara yüzleri ve geleceği öngörmeye yönelik karmaşık BI, insan yeteneği, donanım ve yazılımda ciddi oranda ön yatırımları gerektirir.
International Data Corporation 2020’de global çapta 2.7 trilyon doların kurumsal IT ürünlerine harcanacağını tahmin ediyor; bu 2016 seviyeleriyle karşılaştırıldığında % 12’den daha fazlası. Söz konusu rakam bu ürünlerin mevcut teknoloji ile uyumlu hale getirilmesi için gereken insan yeteneğini (ya da herhangi bir geçiş sırasında çözülmesi gereken iç ve dış destek çağrı istilasını) hesaba katmıyor.

CIO’lar bir projeyi dış kaynağa aktarıp aktarmama, içeride kontrol edip etmeme (veyahut her ikisini de) kararını vermek için bu formülü kullanabilir.
Son on yıl “bulut”a hummalı bir geçişi gördü. Önümüzdeki on yıl ise benzer bir şey AI (yapay zeka)’ya geçişi içerecek. Hâlihazırda herhangi bir yerden güvenli bir biçimde erişilebilir olan platformlar yakın bir zamanda kendileri düşünüyor olacak.
Bu devam eden teknik dönüşüm oldukça pahalı olacak. Firmalara ve yüklenicilere projeler üzerinde birbirleriyle uyumlu çalışmalarına yardımcı olmak üzere kendi ekibinin iç ve dış teknik yeteneklerini nasıl kullandığını görüşmek için Field Engineer CTO’su Kaushik Bhaumik’le bir araya gelme fırsatı bulduk.

Kendi kampüslerinde teknik dönüşümlerin nasıl olacağına karar vermek için Field Engineer’ın üç anahtar ölçütü kullandığını paylaştı:
Onların dâhili ekibi mevcut görevlerde çuvallamadan yeni bir teşebbüsü tamamlamak için gereken insan bant genişliğine sahip mi?
Yürütmeyi hızlandırmak için dışarıdan bir uzman dahili yönetim yapılarına hızlıca entegre edilebilir mi?
Dâhili kaynakların boşa çıkmasını beklemek yerine projenin erkenden bitirilmesinde ölçülebilir bir yarar var mı?

FE Platform dünya genelinde deneyimli, talebe bağlı mühendis havuzuna erişim için firmalara yönelik kanıtlanmış bir platform yarattı. Bhaumik de kendilerinin sözleşmeli iş gücünü devreye sokarak her bir aşamada platformlarını test ettiklerini anlattı.
Kurumsal bir IT projesinin yürütmesini idare eden dışarıdan bir ekibe sahip olmanın, dahili bir idareci ve içeriden bir uzmanın doğrudan kontrolü altında, en iyi sonucu verdiğini buldular.
Projeyi kontrollü bir şekilde dış kaynağa vermek azami verimliliğe imkân tanır. Ve dış kaynağa verilen bir projeyi kontrol edebilmek için, ilerlemeyi görüntülemek ve uygun kaynakların aktarıldığından emin olmak üzere dâhili ekibinizden iki kişiye ihtiyacınız var. Yönetici bütün projenin hedefleri karşıladığını temin ederken, uzman da kuruma has endüstri bilgisi ile uzmanlığı sağlamak için dış kaynak ekipleriyle birlikte çalışır.

Hibrit işgüçleri, maliyet etkin yeteneklerin yanı sıra kurumsal bilginin faydasından ötürü işe yarıyor.
FE platformu üzerinde 5 bini aşkın işi tamamladıktan sonra Bhaumik teknoloji uzayının agresif bir biçimde hibrit bir çalışma ortamı haline geldiği olgusuna vardı. Büyük teknoloji firmalarının tamamı inovasyonu hızlandırmak için dış kaynak teknolojisini ve talebe bağlı yeteneği kullanırken bir yandan da çabalarının şekillenmesine ve odaklanmasına yardımcı olmak için dâhili deneyimden yararlanıyor.

Nedenler açık:
Serbest ve sözleşmeye dayalı ekonomi işletmelerin talebe bağlı, global bir ayak izine sahip olmasına imkan tanıyor.
Yükleniciler çok çeşitli müşterilerin farklı talep ve beklentileri için tamamladıkları her işten yeni beceri ve teknikler öğreniyor. Bu da projeleri yürütmek ve bitiş çizgisine taşımak için gereken deneyime sahip keskinleşmiş bir iş gücünü yaratıyor.
Sözleşmeli işgücü yıllık gelire bir yatırım gerektirmiyor. Organizasyonlar yeteneği kullanmadığında bilanço tablolarından çıkıyorlar.
Giderek artan bir biçimde büyük işletmeler potansiyel yeni çalışanları test etmek için kısa vadeli sözleşmeleri kullanıyor. İlişkileri işe almaya yönelik bir sözleşme herkesin birlikte ne kadar iyi çalıştıklarını riski asgari seviyeye düşüren bir yoldan görmelerine imkân tanıyor.
Çok yönlü CIO’lar dikkatlice incelemiyor onlar aynı zamanda projeleri mümkün olan en maliyet etkin yoldan tamamlamak üzere dışarından yetenek ve tedarikçilerle bir araya beliyor. Bu alandaki danışmanların tecrübelerine göre bu trend yakın bir dönemde yavaşlayacak değil.
Deloitte gibi endüstri devleri de aynı fikirde; onlar grup işgücü pazarı büyüklüğünde her yıl istikrarlı bir artış görüyor.

Bir sonraki projenizi hibrit bir ekip konuşlandırma üzerine maliyet fayda analizi yapmaksızın başlatacak olursanız, muhtemelen önünüzdeki parayı geri çeviriyorsunuz; hem doğrudan maliyet tasarrufu hem de kayıp zaman anlamında.

Categories: TEKNOLOJİ

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*