Kontratta yer alan kesin olmayan bir ifade taraflara zorluk yaşatır

Kontratta yer alan kesin olmayan bir ifade taraflara zorluk yaşatır

Yazılım lisans sözleşmelerinde belirsiz ifadeler, özellikle fesih klozlarında net olmayan betimlemeler kullanılması anlaşmazlıkların temel nedenidir. Kesin olmayan ifadeler, özellikle kontrat ihlallerinde kelimelerin ne ifade ettiğinin tartışılmasına neden olur.

ABD’nin NewYork eyaletinde görülen bir uyuşmazlık davası bu konuya güzel bir örnek teşkil ediyor. DRL Software Solutions v. JourneyPure, No. 17-cv-9125(DLC) (S.D.N.Y. 6/12/2018) adı ile anılan davada, tedarikçi lisans verdiği kullanıcının, her ne kadar 18 ay önce anlaşmayı fesh etmiş olsa da lisans bedelinin sözleşme süresinin tamamını kapsadığını, lisans bedelinden kistelyevm yapılmadan kendisine tüm lisans bedelini ödenmesini istemiştir.

Kontratta anlaşmazlığa neden olan betimleme sadece birkaç kelimeden oluşmuş olan ödemesi gelmiş tüm tutarlar (“all amounts due”) şeklinde bir ifadedir. Takip eden satırlarda detaylarını bulacağınız mahkemenin kararı herhangi bir ticari davada olabileceği gibi klozun belirsizliği üzerine inşa edilmiştir.

Vakanın geçmişine kısaca bakılacak olursa, davacı DRL Software Solutions (DRL) yazılım kullanım lisansını davalı JournetPure rehabilitasyon merkezine oradaki hizmet sağlayıcılar ve hastalar tarafından kullanılmak üzere verilmiştir. JournetPure sözleşmeye göre başlangıçta ödeyeceği bedelin yanısıra aktif kullanıcı sayısına göre sabit tutarın üzerine değişen tutarlarda aylık kullanım bedeli de ödeyecektir. Ayrıca JourneyPure yazılımı izinsiz kullanmaya yeltenmeyecek, değiştirmeyecek, kopyalamayacak bundan esinlenip bir başka yazılım geliştirmeyecektir. Bilahare taraflar 31 ekim 2017 de sözleşmeye herhangi bir nedenle kontrat fesih edildiğinde JourneyPure lisans sözleşmesi gereği ödemesi gelmiş tüm tutarları (“all amounts due”) ödeyecektir ibaresini ekleyip imzalamışlardır.

2016 yılında JourneyPure kiraladığı bir dışkaynak ile madde bağımlılığından kurtulma uygulaması yazılımı geliştirmiş ve JourneyPure markası adı altında kayıt altına aldırmıştır. Anılan yazılımın geliştirilmesi sürecinde dış kaynak DRL yazılımına her ne kadar sadece 45 saniye dışarıdan eriştiğini söylese de JourneyPure tamamen kendi spekleri doğrultusunda yazılımın gerçekleştirildiğini belirmiştir. Birkaç ay sonra ise JourneyPure DRL sözleşmesini fesh etmiş olsa da DRL fesh tebligatını aldığı halde faturalarını göndermeye devam etmiştir. JourneyPure ise fesh bildirimine kadar olan tüm borçlarını ödediğini belirtmiştir.

Kasım 2017 de ise DRL hukuk yolunu seçip JourneyPure hakkında farklı davalar açmış bunların bir kısmı için mahkeme DLR aleyhine karar vermiştir. Taraflar mahkemeye durumlarını kendi bakış açıları ile izah ettikten sonra mahkemenin kararını beklemeye başlamışlardır.
DLR New York kanunlarına göre eğer kloz belirsiz ise mahkemenin onun ne olabileceği hakkında karar veremeyeceğini öne sürmüş, ayrıca sözleşmeye göre fesh sırasında karşı tarafın oluşmuş olan tüm borçları ödemesi gerektiğini sözleşmenin tanımlar kısmında oluşmuş borçlar ifadesinin olmadığını belirtmiştir.

Bu savunma karşısında mahkeme “amounts due” tanımının feshe kadar oluşmuş borçları kapsadığının rahatlıkla anlaşıldığını bundan başka anlam çıkarılamayacağını belirtmiştir.

DRL’ın yazılımının bir başkasına farklı bir yazılım geliştirmek amacı ile 45 saniye kadar gösterilmesi o yazılımın temelleri hakkında bilgi sahibi olmak için yeterlidir savı delillerle desteklenemediğinden mahkeme tarafından geçersiz bulunmuştur
Mahkeme DRL’in JourneyPure’ın kendi yazılımından faydalanarak onun türevi bir yazılım geliştirmiştir savını destekleyecek yeterli kanıtı kendisine sunamadığını, JourneyPure’un danışmanının yeminli ifadesinde de belirttiği üzere yeni yazılımın sıfırdan yazıldığını, işveren olarak JourneyPure’ın danışmandan var olan yazılımın benzerini yazması şeklinde bir talebi olmadığını, bu nedenle DRL ın talebinin geçerli olmadığına karar vermiştir. Özetle bir sözleşmenin tanımlar ifadeler kısmında belirsiz içeren tanımları kesin bir dille tanımlayın, kendi yazılımını geliştirirken başkalarının yazılımını birebir kopyalamayın.

Categories: GÖRÜŞLER

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*