Şirketi yönetmeye hazır mıyız?

Şirketi yönetmeye hazır mıyız?

Bu yazıyı yazdığım vakitlerde ajanslardan geçen en önemli haberlerden biri Ford Motor Company’ de değişen CEO’luk görevine, şirketin otonom sürüş ve ‘connected car’ gibi teknoloji birimlerini yöneten Jim Hackett’ın getirilmesiydi. Benzer görev değişiklikleri özellikle teknolojiye yakın olan şirketlerde sıkça rastlansa bile, Ford’un bu kararı benzer hacim ve köklü geçmişe sahip şirketler için yeni bir dönemin de işaretçisi.
Teknoloji departmanlarının, farklı iş birimlerinden aldığı isteklerle iş stratejisini desteklediği günler modern işletmelerde çoktan geride kaldı.
Yeni dünya düzeni sektör, hacim ve pazar bağımsız bütün iş stratejisinin teknoloji odağında gerçekleşmesine ihtiyaç duyuyor. Bu da CIO’ların daha stratejik, iş ve işletme modelleri ve stratejileri konusunda söz sahibi olmalarını, hatta doğrudan bu stratejileri oluşturmalarını mecbur kılıyor.

Teknoloji haricinde pazarlama, satış, üretim, ticari faaliyetler ve insan kaynakları gibi birçok farklı alanda strateji oluşturabilecek oranda yeteneğe sahip bir takım oluşturmanız önemli önceliklerden.
Organizasyonlardaki farklı iş birimleri için gerekli olan teknoloji servis ve ürün portfolyosunun doğru belirlenmesi ve yönetimi konuları için de çeşitli yeteneklerin teknoloji birimlerinde istihdam edilebilmesi bir diğer önemli ihtiyaç.

Eğer organizasyonunuz geleneksel bir iş kolunda faaliyet gösteriyorsa, yeni nesil yetenekler için çekim alanı oluşturmak gibi bir çaba sizi daima daha cazip olan; yeni nesil teknoloji şirketleri ve start-up’lar karşısında yoracaktır. Dolayısıyla öncelikli olarak teknoloji organizasyonunuzda kültür değişimini hedefleyerek yeni nesil alışkanlıklar türetmeniz en doğru yöntemlerden.
Farklı iş birimleri ile IT’yi yakınlaştırmak doğrudan bu değişimi tetikleyen unsur gibi görülse de Korn/Ferry’ nin son araştırmasına göre efektif bir teknoloji yönetimi için yeterli bir çaba değil. Araştırma teknoloji yöneticileri için halen en büyük problemin diğer iş birimleri ile uyum ve etki oluşturmadan kaynaklandığını gösteriyor.

Kullanıcılarımızın ve müşterilerimizin kendi servislerini ve fonksiyonlarını oluşturduğu bu dönemde IT’nin hala ara katman rolü üstlenmesi sürdürülebilirlikten uzak.
Paydaşlarınız da tarife göre servis ve donanım satın almanın çok da zor olmadığının farkındalar ve servis modeli ile çalışıp, işteki faydaya odaklanmayan IT organizasyonlarında “Gölge IT” kavramı bu sebepten çok dillendirilen unsurlardan olmaya başladı.

Ürün yönetimi ve rotasyon
Organizasyon içindeki her servisin ve projenin özünde bir ürün olarak nitelendirilip yönetilmemesi uzayan proje zamanlarından, kullanılabilirliğe kadar farklı yelpazelerde sorunların dillendirilmesindeki en önemli etkenlerden.
Ürün yönetimi yaklaşımı, farklı iş birimlerinin de sorumlu ve dâhil olduğu takımları açığa çıkararak organizasyonlarda IT’nin, diğer iş birimleri ile doğrudan üretebileceği bir ekosistemin oluşmasında yardımcı olacaktır. Bu da teknoloji planlaması yerine, doğrudan pazarlama ve satış planlaması yapan takımlar demek.

IT organizasyonunuzda farklı iş yeteneklerini güçlendirmenin ve yeni bir kültür oluşturmanın diğer yöntemi de organizasyon genelinde rotasyon programları oluşturmaktan geçiyor.
IT içindeki kaynakları organizasyon genelindeki farklı birimlere belirli süreliğine dağıtarak iş birimlerinin gündelik operasyonlardaki davranış biçimini, kullandığı araçları ve iş modellerini kavrayarak teknoloji yardımıyla yapılabilecek iyileştirmelerin hızlı çıktısını edinmek bir yana.
İleriki dönemlerde yine bu iş birimlerinden gelmesi muhtemel farklı teknoloji ihtiyaçlarının operasyonel gözle değerlendirilip geliştirilmesi için rotasyon programınız en önemli beslenme kaynağınız olacaktır.

Eğer İK departmanınız bir rotasyon programı oluşturmaya yanaşmıyorsa (geleneksel İK departmanları genellikle bir fikre hevesle yaklaşıp sonra olmaması yönünde türlü bahane bulurlar) ve imkânınız varsa takımınıza teknoloji yerine farklı iş birimlerinde çalışmış kişileri dahil edin.
Son olarak tedarikçi seçim kriterlerinize şartname ve tarifli hizmet alımı yanı sıra, danışmanlık ve iş geliştirme katkısını da eklemeniz ayrıca yetenek havuzunuz için dış çeşitliliği de kullanmanıza imkan sağlayacaktır.

Categories: GÖRÜŞLER

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*