Büyük veri siber güvenliğin geleceğini nasıl etkileyecek?

Büyük veri siber güvenliğin geleceğini nasıl etkileyecek?

Veri bilimi uzmanları ve büyük veri müdavimleri web ortamına her geçen gün daha fazla bağlı hale gelen bir geleceğe hazırlanmaktan oldukça memnun görünüyor. Büyük veri, gerçek dünyada olayların varacağı noktalar konusunda olması kuvvetle muhtemel sonuçlar ortaya koyuyor.
Endüstriyel istatistiklerin korkutucu görünmesine rağmen veri bilimi uzmanlarının ve büyük veri müdavimlerinin her geçen gün web ortamına daha fazla bağlı hale gelen bir geleceğe hazırlanmaktan memnun görünüyor. Veri madenciliği gibi bazı teknikler ham verilerin ne şekilde işlenerek kullanılabileceğine, siber güvenliğin geleceğine ve hangi noktaların daha fazla ön planda olacağına dair fikirler veriyor.

Geleceğe dair işaretler
Büyük veri, yaşantımızda geleceğe öngörüleriyle dikkat çeken kişilerden farklı olarak gerçek dünyada olayların varacağı noktalar konusunda olması kuvvetle muhtemel sonuçlar ortaya koyuyor. Sosyal medya platformlarından toplanan verilerle kullanıcı davranışlarında tespit edilen detaylarla ve yeni eğilimlerle ilgili konuların bu kapsamda büyük veri ile daha iyi izlenebilir hale geldiğini söyleyebiliriz. Hatta, bir ülkede politik hareketlenmelerin olması durumunda kişilerin konular etrafında taraf olduğunun görülmesi büyük verinin sosyal medya platformlarında kullanımında fark edilmesi büyük verinin ortaya koyabileceği sonuçlar bakımından önemli bir örnek olma niteliği taşıyor.

Benzer şekilde bazı teknoloji alanlarının daha popüler hale gelmesinin farkına varılması, bu bilgilerin siber güvenlik uygulamalarında kullanılmasını mümkün hale getiriyor. Güvenlik ihlallerinin göreceli olarak sıradan, spontane ve olağan üstü olmak üzere kötülüğüyle ün saldığı bilinen bir gerçek. Ancak söz konusu platformlarda oluşturulan verilerin doğru şekilde analiz edilmesi durumunda kullanıcıların kişisel verilerini koruyacak güvenlik yazılımlarının geliştirilmesinde ve hazırlanmasında daha ileri bir noktada olunması mümkün olabilir.

Güvenli sistemlerinin gerçek zamanlı olarak izlenmesi
Siber güvenlik alanında uygun olmayan hareket ve ihlallerin genelde bulut altyapısında sunulan takip ve izleme sistemleriyle kontrol edilmesi büyük verinin sağladığı bir diğer imkân olarak ön plana çıkıyor. CSIEM (Cloud Security Information and Event Management) altyapısı kullanıcıların kişisel bilgilerinin ve dosyalarının siber saldırı kurbanı olmadan güvenli bir şekilde transfer edebilme ve depolama imkânı sunuyor.

Söz konusu altyapının çalışma şekli kullanıcıları riske atabilecek durumlardan korumak için gerçek zamanlı olarak izlenebilen dosyalar dâhilinde oluşturulan karmaşık dizilerin geliştirilmesine dayanıyor. Blue Coat Systems ve hatta Symantec şirketlerindeki siber güvenlik profesyonelleri bu yaklaşımı Gold Standard etiketiyle dışarıdan gelen saldırılar karşı koymak amacıyla tercih ediyor.
Bu teknolojiyi elinizin parmak izleri gibi düşünebilmeniz mümkün. Parmak izinin güvenlik ve önemli durumlarda kimliğinizin doğrulanmasını sağlamak için analiz ve takip edilebilir nitelikte olması önemli bir güvenlik unsurudur. SCIEM altyapısı gerektiği durumlarda parmak izinin incelenmesinde olduğu gibi uzun kayıt dosyalarındaki eylemlerin detaylı olarak tanımlanabilmesini mümkün hale getirebilmektedir. Söz konusu kayıt dosyaları bazı eylemlerin doğruluğunu onaylamada veya siber güvenlik ihlalinin meydana gelebileceği durumların belirlenebilmesinde kullanılmaktadır.

Kitleler için emniyet ve güvenlik
Büyük veri popülaritesi artan diğer teknolojilerden farklı olarak karmaşadan ve teknik özellik bakımından getirdiği artışa rağmen kitlelere daha güvenli bir ortam sunuyor. Gelecekte sosyal etkileşimlerin fiziksel bakımdan etkileşimlerinin azaldığını, koruma ve hizmet süreçlerinde profesyonellere ihtiyaç duyulan dijital alanlara doğru yönelimin olacağını söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte büyük verinin gelişmesi ve korumaya olan ihtiyacın artmasıyla Blue Coat gibi daha fazla şirketin ortaya çıktığını göreceğiz.

Geleceğin sadece hayatımızı kolaylaştıran değil aynı zamanda kolaylıkla karmaşaların olabileceği alanlarda gelişmeler sağlanması konusunda uyaran teknolojilerle dolu olduğunu düşünün. Büyük veri sadece yeni bir teknolojinin ötesinde görev yönetimi, iş akışı yönetim yazılımı, sosyal etkileşim ve hatta büyüyen pazarda dâhili operasyon işlevlerini yerine getiren bir çalışma altyapısı haline gelecek.

Categories: GÜVENLİK

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*