Sözleşmeli IT çalışanlarının yönetimindeki güçlükler

Sözleşmeli IT çalışanlarının yönetimindeki güçlükler

Takımın bir parçası mı? Yoksa tek başına mı?
Sözleşmeli IT’ciler bir kez getirildikten sonra onlar söz konusu teknolojinin bir fonksiyonundan ziyade daha çok kurumsal kültürün bir fonksiyonu olarak yönetilirler, diye konuşuyor IT liderleri. Ingram Micro’da White’daki yaklaşımın sözleşmelileri “Ingram Micro ekibinin” üyeleri olarak entegre etmek olduğunu söylüyor; yani sözleşmeliler yardımcı oldukları servislerin sağlanmasından sorumlu belirli IT organizasyonları tarafından yönetiliyor.
Bu sadece yakın olmak için değil, diyor White. Bu, kâr marjlarının tipik olarak küçük olduğu bir işletmede değeri teşvik etmek için katı bir biçimde görüntülenen süreçlerin bir parçası. “Organizasyonumuz içinde sözleşmelilerin verimliliği nasıl sağladıklarını inceliyoruz,” şekliden konuşuyor. “Finansal ve ilişkisel nedenlerden ötürü sözleşmelilerin zamanını izleme konusunda çok ihtiyatlıyız.”

Günden güne tam zamanlılarla sözleşmeliler arasındaki ayrım yok oluyor ve onlar da bünyeye katılır katılmaz başlangıç sürecinden geçiyorlar. “İş amaçları için, ekipleri bir arada tutmaya çalışıyoruz. Bizim felsefemiz her zaman danışmanları bizim ekibimizin bir parçası olarak görmektir, belirli bir mesafede tutulmak için işe alınmış yardımcılar olarak değil,” şeklinde konuşuyor White.
Bunun bir istisnası şu ki, sözleşmeliler CIO’nun her çeyrekte yaptığı genel salon toplantılarına davet edilmiyorlar çünkü bunlar firmaya özel etkinlikler. Ve elbette Ingram Micro sözleşmelilerin firma verilerine olan erişim düzeylerini dikkatli bir biçimde kontrol ediyor, diyor White.

Bazı organizasyonlarda, bilhassa sağlık gibi endüstrilerde, diğer herkesle erişim imkanı hakkındaki endişeler sebebiyle sözleşmeliler fi rmanın kalanından “uzak tutuluyor.”
“Tasarım olarak sözleşmelilerinizin çoğunu izole etme eğilimdeyiz,” diyor Vanguard Health’den Blanchette. “Sıkı denetlenen bir endüstride olduğumuzdan güvenlik ve gizlilik tüm sözleşmelilerimize olan yönetim yaklaşımımızda büyük önem arz ediyor.” Bu arada, erişim salahiyetine sahip olan birkaç sözleşmelinin Vanguar’la ilişki kurmuş olan fi rmalardan olduklarını ve onların güvenilir olarak görüldüklerini de ekliyor Blanchette.

Pages: 1 2 3 4

Categories: STRATEJİ

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*