2019 için 5 kurumsal bulut stratejisi

2019 için 5 kurumsal bulut stratejisi

Konteynırlar, Kubernetes ve sunucusuz bilgi işlemle desteklenen, inovasyon teşvikini hedef alan çoklu bulut stratejileri 2019’daki bulut bilgi işlem trendlerine önderlik ediyor. Daha fazlası için yazımızı mutlaka okuyun!
Bulut bilgi işlem dijital dönüşümleri beslemek ve IT portföylerini modernize etmeye yönelik fiili platform halini aldı. İşletmeler giderek artan bir biçimde Amazon Web Services (AWS), Microsoft ve Google gibi tedarikçiler üzerinden yazılım kiralama yoluyla iş çevikliği veya maliyet tasarrufu elde ediyor.

Esasında çoğu organizasyon bulut hizmetlerini iki veya daha fazla firmadan tedarik ediyor; bu 2019’da hızlanacak bir trend. Forrester Research’e göre bu, global genel bulut harcamalarında 2019 için 200 milyar dolarlık aslan payının keyfini çıkartacak olan AWS, Microsoft, Alibaba, Google, IBM ve Oracle’ın hazinesi ihya edecek.

Avrupa Birliği gelen veri koruma mevzuatının (GDPR) katı taleplerine rağmen bulutun coğrafi genişlemesi yavaşlayacak değil. Tedarikçiler hizmet portföylerini ve bölgesel ayak izlerini dünya geneline yayacak.

Fakat bulut gençlik yıllarına ilerlerken yeni bir geçiş yolda: Sadece daha ucuz geçici sunucu ve depolama olarak hizmet vermek yerine bulut önümüzdeki yıl kurumsal uygulamalara yenilikçi geliştirme hizmetleri getirecek, diyor Forrester Research analistlerinden Dave Bartoletti.
Örneğin işletmeler artık mükemmel bulut stratejisini geliştirme arayışında olmayacak; bunun yerine rakiplerinin genel bulutlarla neler yaptıklarını bilmek istiyorlar. Pazarlama analitikleri oluşturuyorlar mı? Öyle ise nerede? IoT uygulamaları inşa ediyorlar mı? Nasıl ve kiminle? Bu konuşmaları takip eden şey, çekirdek kurumsal uygulamalarda oluşturulan verinin SAP ve Oracle’dan genel buluta nasıl aktarılacağı üzerindeki tartışmalar, diyor Bartoletti.
Bu inovasyon arayışı yaklaşımı kurumsal benimseme ve harcamalara hız kazandıracak; işletmelerin analitikler, otomatik öğrenme (ML), IoT, mesajlaşma ve bulut içinde oluşturulan veritabanı hizmetleriyle çekirdek iş uygulamalarını modernize etmesiyle. “2019’da bulut bilgi işlem yıkıcı fikirleri daha hızlı bir biçimde harika yazılımlara dönüştürmenin en iyi yolu olacak,” şeklinde konuşuyor Bartoletti.

2019’da bulut bilgi işlemi şekillendirecek anahtar trendlere bakalım…

1. Çoklu bulut stratejileri ivme kazanıyor
Çoğu işletme tercihlerini çoktan kiralık yazılımdan yana koymuşken sigorta firması State Farm ilk iki çekirdek uygulamasını genel buluta önümüzdeki birkaç ay içinde geçirecek, diyor State Farm IT kıdemli başkan yardımcısı Ashley Pettit. Tasarım itibariyle korumacı yaklaşım uyumluluk ve güvenlik için “doğru kontrollere sahip olduğumuzdan emin olmak için,” diyor Pettit.
Fakat çoğu firma gibi State Farm da genel bulut yazılımını birden fazla tedarikçiden benimsiyor. Mainframe ve eski sunucuları terk eden State Farm, Drive Safe & Save mobil uygulamasını bu yıl AWS’ye geçiriyor ve fiyatlandırma ile sigortalama modelleri yazılımını önümüzdeki yılın başlarında oraya aktarmayı planlıyor, diyor Pettit. AWS, State Farm’ın temel bulut sağlayıcısı olsa da, firma aynı zamanda seçeneklerini çeşitlendirmek için Microsoft Azure ve Google Cloud Platform’la da çalışıyor.
Bulut Seçeneklerini çeşitlendirmek yaygın bir tema. Honeywell IBM ve Microsoft Azure kullanırken General Electric AWS ve Azure servislerini kullanıyor. State Farm için söz konusu geçiş, gelecekte yazılım geliştirmede daha büyük bir esneklik elde etmeye yönelik çevik ve “doğuştan bulut” yazılım geliştirme için daha geniş bir dönüşümün bir parçası, şeklinde konuşuyor Pettit.

2. Bulutta inovasyon
Konteynırlar, Kubernetes ve “sunucusuz” bilgi işlem sağ olsun çekirdek kurumsal uygulamaların konuşlandırılması yolu yeniden şekillendi. Kurumsal geliştiricilerin uygulama geliştirmeyi modernize etmesiyle birlikte Docker konteynırlarının benimsenmesi son yıllarda arttı, diyor Bartoletti. Konuşlandırma, ölçeklendirme ve konteynırların yönetimi işini otomatik hale getiren yazılım Kubetnetes organizasyonların orkestrasyon seçimi halini aldı. 2019’da tedarikçilerin API güdümlü güvenlik politikası orkestrasyonu için yeni özellikler getirmesiyle Kubernetes’in konuşlandırması, ölçeklendirmesi ve güvenliğinin sağlanması daha kolaylaşacak.
Yeni “sunucusuz” bilgi işlem konuşlandırma modeli de daha fazla firmanın dijital hizmet ve uygulamaları çıkarma hedefiyle birlikte ivme kazanacak. Sunucusuz bilgi işlemde müşteriler uygulamaları onları çalıştıran altyapıyı inşa edip yönetmeksizin geliştirebilecek, çalıştırıp yönetebilecek. Bir veya daha fazla olayla fonksiyonu ilişkilendirmek için bir API sağlıyor; bir eylemi yürüten bir IoT sensörü gibi. AWS, Microsoft, Google ve diğer bulut tedarikçilerinin servis olarak fonksiyon olarak da bilinen (FaaS) sunucusuz bilgi işlem portföylerini güçlendirmesini bekleyebilirsiniz.

Konteynırlar ve Kubernetes ile birlikte sunucusuz bilgi işlem çekirdek iş uygulamalarının modernizasyonu için temel oluşturacak, diyor Bartoletti. “Gelecekte bulutun tamamı sunucusuz olacak,” diyor Bartoletti ve sunucusuz bağlamında teknoloji endüstrisinin henüz sadece en başında olduğunu ekliyor.
Gartner tahminlerine göre global işletmelerin yüzde 20’sinden fazlası 2020 itibariyle sunucusuz bilgi işlem teknolojilerini konuşlandıracak; bu mevcut duruma göre yüzde 25’lik bir artışa karşılık geliyor.

3. Yenilenen bir özel bulut çabası
Genel buluta yönelik üç ana yaklaşım 2019’da belirginleşecek, diyor Bartoletti. Kendisi özel bulutu maliyet, güvenlik, uyumluluk, veri, mimari tasarım veya diğer nedenlerden ötürü genel bulut için uygun olmayan iş yüklerinin barındırılmasına yönelik bir platform olarak tanımlıyor.
Bir Kendin Yap (DIY) yaklaşımı VMware vSphere ve yazılım tanımlı altyapı kullanımını gerektiriyor; bu Synchrony gibi bankaların denediği bir yaklaşım ama Bartoletti bunun “pahalı, kompleks ve işlevsiz” olma eğiliminde olduğunu söylüyor. Alternatif bir DIY modeli OpenStack açık kaynak yazılımının kullanımını içeriyor. Üçüncü bir yaklaşımda ise bir tedarikçi onu işletmeni için inşa ediyor; teknoloji yükünüzü asgariye indirmek üzere birbirine yakınlaşan yazılım yığınları kullanılarak.
“Tüm senaryolarda eski sistemler varlığını sürdürecek ve sizin halen onları bu yeni ortamlara entegre etmeniz gerekecek” şeklinde konuşuyor Bartoletti.

4. PaaS’e hızlı geçiş
İşletmeler 2019’da servis olarak platform (PaaS) stratejilerini “1. gün ve 2. gün deneyimlerini dengelemek” için ayarlayacak, diyor Bartoletti. İşletmelerin mükemmel 1. gün deneyimi (uygulamaların inşası ve konuşlandırmasını içeren) ile platform ve uygulamaların yönetimini içeren geliştirilmiş bir 2. gün deneyimiyle birleştireceğini not ediyor.
Her bir organizasyon PaaS’tan belirli bir bulut sağlayıcısına has biçimde yararlanacağına ya da bulut tarafsızlığı üzerini mi odaklanacağına karar verecek, diyor Bartoletti. Bazıları ise olgunlaşmak ve herhangi bir yerde daha kolay işlemek için Kubernetes ve TensorFlow gibi tedarikçiden bağımsız, değer ekleme hizmetini beklerken herhangi bir buluttan soyutlanma arayışını sürdürecek. Bartoletti CIO’ların bir yaklaşım seçmeleri ama düzenli olarak yeniden değerlendirmeye istekli olmaları tavsiyesinde bulunuyor.
Nihai olarak Bartoletti, “1. gün geliştirici deneyiminiz en çok uygulama ekipleriniz için önemli; sadece 2. gün operasyonları deneyimini kolaylaştırmak için ondan ödün vermeyin.”

5. SaaS ekosistemleri yükselecek
2018’de SaaS tedarikçileri entegrasyon hareketlerini hızlandırdı; Salesforce’un API yönetim tedarikçisi MuleSoft’u satın alması ve Workday’in platformunu açma teklifi gibi. 2019’da Microsoft, Oracle ve SAP gibi kurumsal yazılım devleri tarafından güdülen tümleşik SaaS tabanlı endüstri ekosisteminin doğmasını bekleyin, diyor Bartoletti. İlk örnekler endüstriyel, sağlık, imalat ve kamu gibi farklı organizasyonlar çapında güçlü bir bilgi paylaşımı ve işbirliği ihtiyacıyla tedarik zinciri yoğunluklu endüstrilerden gelecek, diye konuşuyor Bartoletti.

Categories: Uncategorized

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*