Güven: Başarılı Projelerin Anahtarı

Güven: Başarılı Projelerin Anahtarı

Taraflar arasında sağlıklı bir ilişki kurulamadığı sürece başarılı bir proje yönetimi gerçekleşemez.
Patolojik vakaların projelerde yer alması projenin geleceğinin karanlık olacağına işaret eder. İyi yönetim sağlıklı ilişkilerden ve karşılıklı güvenden geçer. İş biriminin benimsemediği, satın alımında yer almadığı, yapacak birime güvenmediği projelerin başarılı olması beklenemez, öte yandan kendi içindeki birikimi göremeyen karşısındakinin adı “Henry” ya da ”Hans” olduğu için onu can kulağı ile dinleyenlerin var olduğu az gelişmiş ülkelerde güven tesis etmek daha da zordur.
Başarılı bir proje için tarafları her zaman aynı masaya getirin, birbirlerinin olmadığı ortamlarda arkalarından konuşursanız farklı kapılar açmış olursunuz. Ayrıca böyle davranarak birinin diğerine üstün olduğunu ima edersiniz ki sizin için asıl olan projenin zamanında ve kalitesinden ödün vermeden bitirilmesidir. Bir tarafın diğer tarafın altında ezilmesine müsaade etmeyin. Unutmayın projeyi yapan gidecek olanlar ve sizinle uzun süre kalacak olanlar her iki tarafın da önemli olduğu zamanları beraber geçireceksiniz. Tedarikçinin yöneticisi eğer işe almayacaksanız bir daha ki projeye kadar kapınıza uğramayacaktır.

Açık olmak, karşınızdakine değer vermek, zamanında uygun dille yapılacak geribildirimler güven için önemlidir.  Bu da önce konunun ilgilisi sonra diğerleri ile konuşmanızı gerektirir. Kimin, neyi, nasıl ve neden yaptığını bilmeden düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak sorunlara kesin çözüm olamayacaktır.

Projelere başlamadan önce iş için neyin kritik olduğunu araştırın

Operasyonu ve üst yönetimin önceliklerini bilmeden işe başlamayın. Sahadaki çalışan onun işini bildiğinizi, ona değer verdiğinizi ve bilemediğiniz konularda ona danışacağınızı ve ortak karar alıp yürüyeceğinizi onu zorda bırakmayacağını hissetsin.

Genelde iş çevreleri hizmet alımlarını birden fazla tedarikçiden alırlar ve dönüşüm projelerinde de desteği ağırlıklı olarak tedarikçilerden beklerler. Bu bakımdan değişim yönetiminin çok iyi kurgulanması, olası sorunların sert çözümler yerine uygun yöntemlerle adreslenmesini gerekli kılar.

Şefaflık, neyin neden yapıldığının taraflara zamanında anlatılması  işlerin daha kolay yapılmasını sağlayacaktır. Kapalı kapılar ardından alınan, yaptıysam ben yaptım söylemleri ilişkilerde çatlamalara neden olacaktır.  Projenin amacı zamanında tüm paydaşlara iletilmediğinde, iletişim net olmadığında yanlış anlaşılmalar, iletişim kazaları hep bu durumlarda ortaya çıkar.

İlişkiler yıprandıkça projeyi tekrar eski rayına getirmek daha da zorlaşır.

Tarafların birbirine güvendiği iletişim kanallarının açık olduğu bir yönetim tarzında tedarikçi de müşteri de karşılaşılan sorunları daha rahat ve her iki tarafın da yararına uygun bir şekilde çözebilirler. Maliyet, zaman baskısı nedeni ile taraflar birbirlerini zarar ettirmemelidir.

Categories: Uncategorized
Tags: Zafer Babür

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*